<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Genanon joustava sisäilman kartoituspalvelu uudistui, jotta ilmanlaadun data saadaan nopeasti ja joustavasti asiakkaan käyttöön

 

 

Sisäilman laadun kartoitus tarjoaa hyödyllistä tietoa joko sisäilman esimerkillisestä puhtaudesta tai toimii lisätyökaluna, mikäli epäpuhtauksiin on reagoitava.

 

Sisäilma – näkymätön vihollinen vai yksi terveyden peruspilareista?

 

Hengitysilmallamme on merkittävä osuus hyvinvointimme ja terveytemme kannalta, mutta ihmissilmä ei kykene näkemään ilman koostumusta tai arvioimaan ilmanpuhdistuksen tarvetta. Yleensä sisäilman laatuun reagoidaan vasta, kun esimerkiksi henkilöstö oireilee altistuttuaan ilmassa esiintyville haitallisille kaasuille tai mikrobeille.

 

Ilmanlaadun mittaaminen ei edellytä, että ilmassa piilee ongelma, sillä hyvää ilmanlaatua voi hyödyntää esimerkiksi henkilöstön sitouttamisessa, työnantajabrändin vahvistamisessa tai haasteiden poissulkemisessa.

 

Mikäli on syytä epäillä ongelmaa, mittaus kannattaa suorittaa mahdollisimman nopeasti, parhaassa tapauksessa ennen kuin tilanne kärjistyy fyysisiin oireisiin asti.

 

Genano sensorin asennus

Sensorin helppo, johdoton asennus

 

Kartoituspalvelusta nopeampi, tarkempi ja joustavampi

 

Genano on panostanut mittauspalvelun saavutettavuuteen, niin että asiakkaalla on pääsy luotettavaan sisäilmaa koskevaan dataan joko ilmanpuhdistustarpeen kartoitusvaiheessa tai jatkuvana palveluna ilmanpuhdistuksen tukena.

 

Kun kiinteistön sisäilman laadusta halutaan saada realistinen kuva, käydään ensin asiakkaan kanssa yhdessä läpi analyysin kattavuus, joka on aina organisaatiokohtainen.

 

Genanon sisäilmakartoituksen vaihtoehdot:

 

1. Ilmainen mittauksen ja ilmanpuhdistuksen demo-jakso

 

Ilmainen demo-jakso on kestoltaan lyhyt, mutta suurimmassa osassa tapauksista riittävä.

 

  • Demon aluksi tilaan tuodaan ilmanlaatua mittaavat sensorit noin 1-2 viikoksi.
  • Tämän jälkeen tilaan tuodaan Genanon ilmanpuhdistin tai ilmanpuhdistimet tilan koosta riippuen.
  • Kun ilmanpuhdistimet ovat olleet käytössä noin 1-2 viikkoa, nähdään voidaanko ilmanpuhdistuksella saada aikaiseksi merkittävää parannusta ilmanlaatuun.
  • Analysointi tapahtuu reaaliaikaisesti verkkopalvelussa, johon asiakkaalla on avoin pääsy.
  • Lue lisää ilmaisesta sisäilman mittausdemosta täältä

 

 

airwits co2 plus sensor

 

 

2. Kattava ilmanlaadun kartoitus

 

Kun tiloissa on tarve kattavammalle sisäilman kartoitukselle, analysoidaan ilmanlaatua pidemmältä ajanjaksolta ja monipuolisemmin menetelmin.

 

Kartoituksen pääteeksi asiakas saa yksityiskohtaisen raportin mittausjakson löydöksistä, mahdollisista ongelmien aiheuttajista ja ehdotuksen jatkotoimenpiteistä, jotta lopputuloksena on terveelliset olosuhteet työskentelylle ja tilojen muulle käytölle.

 

Asiakkaan kanssa määritellään yhteistyössä seuraavat asiat:

 

  • Mitä sensoreilla on tarve mitata? (Esim. pienhiukkaset, VOC-kaasut, hiilidioksidi, kosteus, lämpötila)
  • Kuinka kauan mitataan? (Esim. 2 viikkoa, 2 kuukautta tai 6 kuukautta)
  • Kuinka tarkasti mitataan? Eli otetaanko sensoreiden lisäksi käyttöön Trotec-käsimittarit, joiden avulla saadaan selville myös ultrapienten hiukkasten määrä?
  • Onko tarvetta näytteiden laboratorioanalyysille?
  • Kartoitetaanko henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä oirekyselyn avulla?

 

Trotec-measuring

 

3. Jatkuva ilmanlaadun mittauspalvelu

 

Sensoreiden avulla voidaan seurata ja jakaa dataa hengitysilman laadusta toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevalla sopimuksella. Tyypillisesti mittauspalvelu toteutetaan yhdessä Puhdasta sisäilmaa palveluna -ratkaisun yhteydessä, mutta on toteutettavissa myös erikseen.

 

Asiakkaalla on muun muassa pääsy sovellukseen, jonka kautta ilmanlaatua voi monitoroida reaaliaikaisesti ja saada hälytyksiä, mikäli ilmanlaatu poikkeaa raja-arvoista.

 

Data on mahdollista tuoda myös näkyväksi esimerkiksi eteisaulaan tai muulle näkyvälle paikalle, jotta tilassa työskentelevät tai vierailevat ihmiset pystyvät näkemään ilmalaadun tason reaaliaikaisesti.

 

genanometer office air

---

 

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi asiakkaan tarpeet selvitetään henkilökohtaisesti, eli ota yhteyttä ilmanlaadun asiantuntijoihimme: myynti@genano.fi.