<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Leppävaaran jäähallista tuli Genano Areena – nimenmuutoksella suora vaikutus sisäilmaan ja harrastajien lompakoihin

 

Leppävaaran Genano Areenalla (ent. Warrior Areena) toteutettiin syyskuussa innovatiivinen, ilmanlaatua parantava saneeraus, jonka lopputuloksena on merkittävästi puhtaampi ilma ja jopa tuhansia euroja pienemmät sähkölaskut.

 

Ville Oura, Ejut ry:n toiminnanjohtaja, vertailee sähkölaskuja ajalta ennen Genanon ilmanpuhdistusjärjestelmää ja asennuksen jälkeen. Sähkölaskujen lisäksi säästöjä tuo se, että areena pystyi saneerauksen myötä luopumaan mekaanisista pussisuodattimista, eli niiden mukana myös suodatinkulut ja niihin liittyvät jätemaksut jäivät historiaan.

”Muutaman kuukauden datan perusteella, mitä meillä on nyt saatavana, karkea arviomme projektin takaisinmaksuajasta on noin 3,5 vuotta, mikä on todella vähän. Kuitenkin tärkein saavutus on selkeä parannus ilmanlaatuun, se että hallissa on nyt hyvä harrastaa”, arvioi Ville Oura, Ejut ry:n toiminnanjohtaja.

 

Koska hallin omistaa voittoa tavoittelematon Ejut ry (Espoon jääurheilun tuki ry), näkyvät pienentyneet sähkölaskut suoraan pienempinä jään käyttömaksuina. Tämä tulee varmasti ilahduttamaan harrastajia ja harrastavien lasten vanhempia.

”Halleissamme harrastaa noin 4500 lasta ja meidän tehtävämme on keksiä keinoja tehdä harrastamisesta mahdollisimman halpaa. Jos tulokset osoittautuvat ajan mittaan yhtä hyviksi kuin tähän asti, kannattaa vastaava saneeraus toteuttaa kaikkiin nykyisiin ja tuleviin jäähalleihinkin”, kertoo Ejut ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jalonen.

 

Miksi saneeraukseen päädyttiin?

Areena otettiin käyttöön 2009, joten oli jo korkea aika selvittää innovatiivisia, energiaa säästäviä vaihtoehtoja areenan ilmanvaihto- ja ilmanpuhdistuskoneistolle. Myös sähkön hintojen nousu vauhditti vaihtoehtojen selvittämistä. Selvitysten jälkeen järkevimmäksi vaihtoehdoksi osoittautui Genanon toimittama sähköinen ilmanpuhdistusteknologia.

 

Käytännössä jokaiseen areenan kuuteen ilmanvaihtokoneeseen asennettiin kanavasuodatin, joka kerää sähköisen suodatusteknologian avulla hiukkaset keräyskammioihin, joiden sisällä eloperäinen mikrobisto, kuten virukset, bakteerit ja homeitiöt, eliminoidaan.

”Sisäilman puhtaus varmennetaan ympäri areena asennetuilla sensoreilla. Ilmasta mitataan hiukkasia ja sen kautta voidaan päätellä myös suodattimien huoltoajankohta”, kertoo Genanon myyntijohtaja Matti Kouva.

 

Mittausdatan perusteella ilmanvaihdon parannukset ovat vähentäneet ilman epäpuhtauksia merkittävästi. Sen lisäksi myös hajuhaitat ovat poistuneet ja jään laatu on parantunut.

”Aiemmin kosteus tiivistyi jään pintaan tehden siitä röpöläisen ja mattapintaisen, joten jäätä piti tasoittaa kahdesti päivässä. Muuten ei kiekko liu’u. Ilma oli niin kostea, että kosteus tiivistyi myös kaukalon reunoihin ja valui siitä jäälle asti. Ollaan saatu nyt paljon palautetta, että jää on paljon paremmassa kunnossa, vaikka sitä täytyy tasoittaa harvemmin", hallimestari Samuel Latvasalo täydentää.

 

Lisätietoja:

 

Ville Oura

Toiminnanjohtaja, Ejut ry

ville.oura@ejut.fi, 0505543545

Matti Kouva

Myyntijohtaja, Genano FIN Oy

matti.kouva@genano.fi, 0504702474

 

Genano on suomalainen terveysteknologiayritys, jonka ilmanpuhdistimet perustuvat Genanon patentoimaan ainutlaatuiseen sähköiseen ilmanpuhdistusmenetelmään, jonka tärkein etu on kyky poistaa ilmasta kaiken tyyppisiä epäpuhtauksia aina nanometrin kokoon asti. Samalla ilmanpuhdistimet eliminoivat mikrobit ja poistavat kaasumaiset yhdisteet. Genanon ammattitaitoiset asiantuntijat palvelevat yrityksiä ja julkisen sektorin asiakkaita ympäri Suomen.

 

Espoon jääurheilun tuki ry (Ejut ry) on yhdistys, jonka tarkoituksena on jäsenseurojensa harrastusolosuhteiden ja kilpailutoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen toiminta-alueellaan Espoon kaupungissa. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja toimii jäsenseurojensa välisenä yhdyssiteenä, sekä koordinoi jäsenyhdistyksiensä jääharjoitusajat omistamissaan ja Espoon kaupungin jäähalleissa.