<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Taitotalo satsaa terveelliseen oppimisympäristöön

 

 

  • Amiedu ja AEL yhdistyivät vuonna 2019 ja tunnetaan nyt nimellä Taitotalo
  • Suomen suurin ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjä ja työvoimapoliittisen koulutuksen tuottaja
  • Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinto, hitsaajan ammattitutkinto, koneistajan ammattitutkinto ja hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
  •  Opiskelijoita sillä on yli 40 000 ja henkilökuntaa runsaat 400
  • Hitsaajakoulutuksen harjoittelutiloissa on 20 hitsauspistettä
  • Liikevaihdon ennakoidaan olevan vuonna 2020 yli 40 miljoonaa euroa
  • Taustalla Ami-säätiö ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL

 

Haaste

 

Oppilaitoksessa syntyy paljon hitsaushuuruja oppilaiden harjoitellessa hitsaustaitojaan. Sen vuoksi hitsaushallin loosimaisiin hitsauspisteisiin alkoi kerääntyä vaarallisen korkea määrä hitsaushuuruja. Nämä aiheuttivat oppilaille terveydellisiä ongelmia, kuten huonovointisuutta, hengitysvaikeuksia ja astmaoireita.

 

Rakennuksessa, missä oppilaitos toimii, on vain normaalit poistopuhaltimet, mitkä eivät riittäneet hitsaushuurujen poistoon. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa oppilaitosta puhdistamaan ulos puhallettavan hitsaushallin ilman, sillä oppilaitos sijaitsee asuinalueella, missä on kerrostaloja lähietäisyydellä. Koska likainen, ulos puhallettava ilma jouduttiin suodattamaan kuitusuodattimien avulla, suodatinkustannukset aiheuttivat ison kuluerän, sillä niitä jouduttiin vaihtamaan usein. Kun suodattimet likaantuivat, paine-ero kasvoi, mikä puolestaan nosti sähkönkulutusta

 

Yllä mainituista syistä johtuen oppilaitoksen hitsauslinjan maine oli huono, oppilaat välttivät hakeutumista hitsauskoulutukseen ja tähän nimenomaiseen oppilaitokseen sen epäterveellisen maineen vuoksi. Nuoret välttävät hitsausalaa, sillä he kertovat nähneensä miten heidän hitsausalalla uransa työskennelleet isovanhemmat ovat kärsineet hitsaushuurujen aiheuttamista keuhkosairauksista.

 

Ratkaisu

 

Genano tarjosi ongelmaan ratkaisuksi G1000 (2 m3/s) teollisuuden ilmanpuhdistinta, jossa on riittävän suuri kapasiteetti ison hallin sisäilman puhdistukseen. Koska G1000-ilmanpuhdistimessa ei ole vaihdettavia kuitusuodattimia, paine-eroa ei enää synny, eikä vaihdettavista kuitusuodattimista synny sen enempää ylimääräistä työtä, kuin kustannuksiakaan. G1000 puhdistaa sisäilman kierrättäen sen toiselta puolelta hallia puhdistettuna ulos. Tämä ratkaisu sopii erityisesti tämän kaltaiseen tarpeeseen, missä epäpuhtauksien lähteitä on hallissa useita. Näin sisäilmaan pääsevät epäpuhtaudet pystytään poistamaan juuri siellä, missä ne syntyvät.  

 

Tulokset

 

”Nyt kun hallin sisäilma puhdistetaan, myös ulos puhallettava ilma on puhtaampaa. Kierrättämällä lämmintä ilmaa puhdistimen läpi hallissa, saadaan aikaan myös huomattavia säästöjä energiakustannuksissa, sillä kylmän korvausilman tarve ulkoa väheni huomattavasti. Kun kuitusuodattimet talojärjestelmässä pysyvät puhtaampana, niiden käyttöikä piteni, joten säästöjä tulee myös sitä kautta”  toteaa Amiedun isännöitsijä Sakari Räsänen.

 

Lisäarvoa projektissa toi myös Genanon palvelu kapasiteettilaskennan osalta, sillä on tärkeätä, että ilmanpuhdistimen puhdistusteho on riittävä tämän kokoluokan hitsaushalliin ja hitsauspisteiden määrään suhteutettuna, hän lisää.

 

 

Nyt oppilaat voivat paremmin. Sisäilman lähtötilanne oli noin 200 000 kpl / 0,3 mikrometrin hiukkasta per dm³, nyt tilanne on reilusti alle 20 000 kpl! Pesuvesi on analysoitu Ahma Insinöörit Oy:n toimesta ja tulos on käytetty Helsingin jätevesilaitoksella arvioinnissa, jotta pystyttiin varmistamaan, että raskasmetalleja ei pääse liukenemaan pesuveteen. Helsingin jätevesilaitos totesi pesuveden laadun niin hyväksi, että se hyväksyi pesuveden laskemisen viemäriin.

 

Oppilaitoksen hitsauslinjan maine parani puhdistimen hankinnan myötä. Ilmanpuhdistustoimenpiteet hitsaushalleissa auttavat puhdistamaan koko toimialan mainetta ja näin edesauttavat työvoiman saantia alalle tulevaisuudessa.