<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

5 kysymystä työnantajalle turvallisesta lähityöskentelyyn palaamisesta

 

Oletko valmis vastaamaan työntekijöiden kysymyksiin, kun he palaavat työpaikoilleen tänä syksynä? Pandemia ei ole ohi, mutta merkittävä osa väestöstä on rokotettu ja monet yritykset valmistelevat nyt paluuta "normaaliin" eli tilanteeseen ennen pandemiaa.

 

Uutiset käsittelevät uusia, herkemmin leviäviä variantteja ja neljättä korona-aaltoa. Samaan aikaan suuret työnantajat antavat selkeitä merkkejä siitä, että tänä syksynä on aika palata työpaikoille. Siksi on korkea aika pohtia, mitä kysymyksiä voidaan odottaa työntekijöiltä, jotka saattavat olla huolissaan tartuntojen leviämisestä työympäristössään. Työnantajana on tärkeää olla valmis vastaamaan erilaisiin työntekijöitä askarruttaviin kysymyksiin.

 

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin kannattaa valmistautua:

 

  • "Olenko täysin turvassa työpaikalla?" Et. Valitettavasti meidän on totuttava epämiellyttävään totuuteen, että tilannetta, jossa riski tartunnan leviämiseen olisi nolla, ei ole. Tavoitteena on kuitenkin minimoida työpaikoilla olevia riskejä. 
  • ”En voi kovin hyvin, mutta en ole sairas. Voinko työskennellä kotoa?" Tärkein keino tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi on pysyä kotona, mikäli on oireita. Lisääntyneet poissaolot lyhyellä varoitusajalla ja mahdollisuus tehdä töitä etänä tulevat normeiksi. Muutosta varten tarvitaan selkeät ohjeet ja rutiinit.  
  • "Onko tilojemme ilmavirran tutkimiseksi ja parantamiseksi tehty toimenpiteitä?" Rachel Gutman otti asian esille Atlanticissa julkaistussa artikkelissaan, sillä tutkijoiden keskuudessa ollaan yhtä mieltä siitä, että koronavirustartunta tapahtuu pääasiassa ilman välityksellä ja pintojen puhdistamiseen on kiinnitetty liian paljon huomiota. Monissa tapauksissa saatetaan tarvita tehokasta ilmanpuhdistusta vahvistamaan ilmanvaihtoa.  
  • "Onko turvavälien pitämisen helpottamiseksi tehty toimenpiteitä?" Lattiamerkinnät ovat yksinkertainen apukeino turvavälien pitämisessä. Yhdistä niiden lisäksi opasteet turvavälien tärkeydestä silmien korkeudelle. Yhteisten tilojen, kuten avokonttoreiden uudelleenjärjestely turvallisen työympäristön luomiseksi on myös ajankohtaista. Tarkista huonekalujen sijoittelu myös esimerkiksi vastaanottotiloissa niin, että etäisyyttä muihin on helpompi pitää.  
  • "Onko mahdollisuuksia ehkäistä ruuhkia?" Tunnista mahdolliset pullonkaulat tiloissa, joissa ruuhkia syntyy helposti ja mieti millä toimenpiteillä ruuhkia voisi vähentää.

 

Tee lista toimenpiteistä, joita on jo tehty ja joita ollaan tekemässä, jotta sinulla on hyvä kuva tilanteesta ja helppo jatkaa eteenpäin. Ota myös herkästi huomioon työntekijöidesi parannusehdotukset. Turvallisempi työympäristö missä tartunnan leviämisriski on minimoitu, on tiimityötä. Käy avointa vuoropuhelua työntekijöidesi kanssa ja osoita, että heidän työtilanteensa ja työympäristönsä ovat etusijalla.

 

---

 

Kun organisaatiossasi halutaan turvata sisäilman terveellisyys ja minimoida ilmateitse leviävät virustartunnat, ota yhteyttä: myynti@genano.com