<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ilmanlaadun vaikutus terveydenhuollon sairauslomakustannuksiin ja työkykyjohtamiseen – Genanon Ilmanpuhdistusteknologia ratkaisuna

 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä kohtaa monia haasteita, joista yksi merkittävimmistä on sairauslomakustannusten kasvu. Erityisesti terveydenhuollon kiinteistöistä ja työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt ovat joutuneet pohtimaan keinoja, joilla näitä kustannuksia voitaisiin vähentää. Yksi tehokas ja innovatiivinen ratkaisu sairauslomakustannusten alentamiseen on Genanon patentoitu ilmanpuhdistusteknologia.

Sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat sairastumisia

 

Osa sairauslomista Suomessa liittyy työperäisiin tartuntoihin ja huonoon sisäilman laatuun. Sairauslomat liittyvät muun muassa kausi-influenssaan, koronavirukseen, astmaan tai muihin pitkäaikaissairauksiin, jotka saattavat johtua terveydenhuoltokiinteistön sisäilmasta. Ongelma on erityisen ajankohtainen, kun otetaan huomioon terveydenhuollon työvoima- ja taloushaasteet.

 

Ilmanlaadun vaikutus sairauslomakustannuksiin

 

Sairauslomakustannukset voivat olla merkittävästi vaikuttava tekijä terveydenhuoltoalan taloudelle. Otetaan kaksi esimerkkiä:

 

Jos yhdellä henkilöllä on 12 kk otantajakson aikana kuusi sairauspoissaolojaksoa, ja niiden kesto on yhteensä 30 päivää, maksaa sairauspoissaolot työnantajalle 8050 euroa.

 

Jos yksi henkilö on 12 kk  otantajakson aikana 295 päivää poissa, joista maksupäiviä on vapaat pois otettuna 204 kpl, maksaa sairauspoissaolot työnantajalle 71400 euroa.

 

 

(Yllämainituissa summissa on mukana myös korvaavan työvoiman kulut, jotka kohdistuvat poissa olevaan henkilöön. Laskelma on tehty alimman hoitoalan palkkaluokan mukaan.)

 

Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomessa työnantajalle vuosittain keskimäärin 5–15 työpäivän menetyksen työntekijää kohden. Kun otetaan huomioon infektoituneiden potilaiden kanssa työskenteleminen, on sairastuminen terveydenhuoltoalalla vielä todennäköisempää.

 

Ratkaisu sairauslomakustannusten vähentämiseen Suomessa löytyy innovatiivisesta ilmanpuhdistusteknologiasta. Genanon ilmanpuhdistimet kykenevät puhdistamaan suuria ilmamääriä kerrallaan ja vapauttavat ilmaan vain täysin puhdistettua ilmaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimuksen mukaan Genanon sisäilmanpuhdistimet puhdistavat muun muassa koronaviruksen huoneilmasta 99,999% tarkkuudella. 

 

Sisäilmanpuhdistimien hankintaa tulisi siis ajatella sijoituksena, sillä puhtaan sisäilman avulla voidaan säästää huomattavasti sairauslomakustannuksissa

 

Ongelmien ennaltaehkäisy

 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja työsuojelutoimet voivat olla keskeisiä sairauslomakustannusten hallinnassa osana työkykyjohtamista. Tämä voi sisältää sisäilmatyöryhmien perustamisen, jotka keskittyvät terveydenhuoltokiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisyyn. Yksi ennaltaehkäisevä toimenpide on sisäilmatutkimus, joka voidaan toteuttaa Genanon sisäilmaa mittaavilla sensoreilla, käsimittareilla ja oirekyselyillä.

 

Sisäilman laadun parantaminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat keskeisiä askelia kohti terveellisempää työympäristöä, mikä puolestaan voi alentaa sairauslomakustannuksia ja auttaa terveydenhuoltoa tehostamaan resurssejaan.

 

Case-esimerkki: Samarian infektioasema, Espoo

”Genanon sisäilma-asiantuntijoita pyydettiin kartoittamaan Samarian infektioaseman ilmamäärä, ja tarjousvaiheen jälkeen tilaan toimitettiin 63 kappaletta Genano Healthcare -ilmanpuhdistimia. Yhdessä muun muassa suojavarusteiden, ilmanpuhdistuksen, desinfioinnin ja pintojen suojauksen kanssa Samarian infektioasemalla ei ole ollut yhtään henkilökunnan COVID-19-tartuntatapausta.”

 

samaria front

Puhdasta sisäilmaa kaikilla aloilla

 

Sisäilmaongelmat eivät kosketa vain terveydenhuoltoa vaan myös muita toimialoja, kuten kouluja, toimistoja ja kauppoja. Sairauslomakustannusten vähenemisen logiikka on universaali ja soveltuu kaikille näille aloille. Puhtaan sisäilman ylläpito ja tartuntojen ehkäisy ovat avaintekijöitä terveellisen työympäristön luomisessa ja kustannusten alentamisessa.

 

Kouluissa ilmanlaatu on tärkeä tekijä oppilaiden ja opettajien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Huono ilmanlaatu voi johtaa oppilaiden sairauspoissaoloihin ja opettajien työkyvyn heikkenemiseen. Samoin tartuntataudit voivat levitä helposti kouluyhteisöissä.

 

Toimistoissa ja kaupoissa ilmanlaadun parantaminen on myös olennaista työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta. Vääränlaiset työolosuhteet voivat johtaa sairastumisiin ja lisätä poissaoloja.

 

Investoimalla ilmanpuhdistusteknologiaan ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten sisäilmatutkimuksiin, ja sen kautta tarpeellisiin toimenpiteisiin, voidaan luoda terveellisempi ja tuottavampi työympäristö. Samalla voidaan vähentää sairauslomakustannuksia ja parantaa asiakaskokemuksen laatua.

 

Asiakkaiden kokemukset puhuvat puolestaan

Genanon asiakasorganisaatioiden käytännön kokemukset ovat vahva todiste siitä, että ilmanpuhdistusteknologia voi tehokkaasti ehkäistä työperäisiä tartuntoja ja vähentää sairauslomia. Erityisesti hoivakodeissa ja vastaavissa ympäristöissä, joissa tartuntariski on korkea, ilmanpuhdistimet voivat olla ratkaisevan tärkeitä sairastumisten minimoimisessa. Nämä organisaatiot ovat osoittaneet, että sijoitus puhtaaseen sisäilmaan voi maksaa itsensä takaisin paitsi taloudellisesti myös ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden suhteen.

 

Case-esimerkki: Solgårdenin hoivakoti, Gagnef

 ”Olemme keskustelleet tästä ja monet meistä uskovat, että ilmanpuhdistimilla on tärkeä rooli. Olemme myös kysyneet itseltämme, mitä olisi tapahtunut, jos ilmanpuhdistimia ei olisi ollut käytössä. Itse uskon, että ilmanpuhdistus on lisännyt turvallisuutta pandemian aikana”, Catharina Lindgren sanoo.

 

gagnef genano ren luft som tjänst

Sairauslomakustannusten vähentäminen ei ole vain terveydenhuollon etu, vaan se voi hyödyttää laajemmin koko yhteiskuntaa. Puhtaammat ja terveellisemmät työympäristöt ovat investointeja, jotka voivat parantaa työntekijöiden ja asiakkaiden elämänlaatua ja samalla säästää kustannuksia. Genanon ilmanpuhdistusteknologia on yksi väline näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen soveltaminen eri toimialoille voi tuoda monia etuja.

 

Case-esimerkki: Fintraffic Meriliikenteen ohjaus, Helsinki

 ”Vaikka on tullut vastaan tilanteita, että työntekijä on tietämättään ollut töissä koronapositiivisena, työperäisiä tartuntoja ei ole tullut lainkaan. Lisäksi yksi työntekijöistä kertoi että katupöly- ja siitepölyaikaan ilmanlaatu on ollut selvästi parempi. Normaalisti hän kärsii pahasti allergioista, mutta oireet ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna aiempiin vuosiin”, kertoo Jorma Timonen.

 

genano aspra air purifiers