<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ei savua ilman mikrohiukkasia - metsäpalot terveysriski lähiseudun asukkaille

 

Viime aikoina laajat metsäpalot ovat aiheuttaneet valtavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä - eikä pelkästään Kaliforniassa. Keväällä kuiva kausi aiheutti myös Australiassa laajat metsäpalot mm. Sydneyn ja Melbournen läheisyydessä, ja savupilvet peittivät ajoittain näkyvyyttä kaupungilla. Ulkona liikkumista ei suositeltu, sillä savun mukana kulkeutuvat hiukkaset - erityisesti mikrohiukkaset - ovat terveydelle vaarallisia.

Yksistään Kaliforniassa on asiantuntijoiden mukaan palanut tänä vuonna jo lähes 1,3 miljardia hehtaaria maastoa - eikä maastopalokausi ole vielä loppu. Tämä August Complex -palo onkin jo nyt historiallisesti suurin palo.

 

Miksi metsäpalot riehuvat juuri nyt?

 

Ilmastoasiantuntijoiden mukaan Ilmastonmuutos näkyy myös metsäpalojen määrässä ja kestossa. Kuivat kaudet ovat pitempiä ja kuumempia. Metsäpalokausien keskimääräinen kesto on kasvanut 70-luvulta vuoteen 2016 mennessä 105 päivästä 250 päivään eli yli kaksinkertaistunut (Climate Central). Tämä vaikuttaa merkittävästi myös lähiseutujen ilman hiukkaspitoisuuksiin ja pitkäaikaisiin altistumisiin.

 

Metsäpaloista syöksevät ilmaan savukaasuja, pienhiukkasia ja hiilivetyjä

 

Helsingin yliopisto ja Ilmatieteenlaitos yhdessä useiden muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen (mm. San Jose /California) kanssa toteutti vuonna 2009 kokeen metsäpalojen päästöjen tutkimiseksi. Sytytetyn, rajatun alueen päästöjä mitattiin niin maan päällä pysyvissä kohteissa kuin liikkuvasti maastossa sekä myös ilmasta mm. lentokonemittauksilla. Tutkimuksessa todettiin, että metsäpalot tuottavat valtavat määrät pienhiukkasia. Pitoisuudet voivat olla suurempia paloalueen yläpuolella kuin maastossa ja ne voivat liikkua tuulen mukana kauaskin. Lentokoneesta mitattaessa savupilvessä 100 - 200 metrin etäisyydellä palosta hiukkasten lukumäärä oli noin 2–4 miljoonaa hiukkasta kuutiosenttimetrissä, kun normaalisti puhutaan sadoista tai tuhansista hiukkasista. Samoin löydettiin myös paljon erilaisia VOC-yhdisteitä, joista osa on ihmisille vaarallisia.

Australian laajojen metsäpalojen yhteydessä todettiin palojen nostavan valtavasti maa-ainesta ylös ja kuljettavan sitä pitkällekin paloalueilta.

Haitalliset mikrohiukkaset kulkeutuvat tuulen mukana

 

Metsäpalojen lähiseuduilla ilmanlaatu vaihtelee paljon tuulen suunnan mukaan. On päiviä, jolloin liikkumista ulkona kehotetaan välttämään. Esimerkiksi Australian Sydneyn eri kaupunginosissa mitattiin kymmenkertaisia hiukkaspitoisuuksia päivistä riippuen. Piikkipäivinä savun saattoi tuntea ja nähdä. Kokonaisuutena paloalueiden lähellä olevat kaupungit ylittivät vuotuisen, turvalliseksi katsotun PM2,5 hiukkasrajan 78 prosentilla vuosien 2019/2020 palojen aikana.

 

Ilmanlaatua mitataan laajasti ympäri maailman ja jokainen meistä voi seurata lähialueensa ilmanlaatua mm. verkosta eri palveluista. Tätä kirjoittaessa metsäpalot ovat vielä Kaliforniassa käynnissä. World’s Air Pollution: Real-time Air Pollution Index kertoo mm. pistemäisestä korkeasta kuormituksesta mm. Mammoth Lakes-Gateway HC - alueella. Ilmanlaadun arvo vaihtelee tunneittain arvosta 641 eli hazardous arvoon 188 unhealthy. Alueen asukkaille kerrotaan: käytä maskia, pysy kotona. Ilmanlaatu kerrotaan niin PM2,5 ja PM10 hiukkaspitoisuuksina ja arvioidaan asteikolla good, moderate, unhealthy for sensitive groups, unhealthy, very unhealthy, hazardous. Myös paikalliset ilmansaasteet kuormittavat lukemia - ei siis vain metsäpalot. 

Miksi pienhiukkasmääriä on syytä seurata?

 

Palojen ja muiden ilmansaasteiden synnyttämät pienhiukkaset ovat terveysriski. Terveydelle haitallisimpia ovat juuri ne pienhiukkaset, joita meidän on mahdoton havaita silmillä eli PM2,5 tai PM10 kokoluokan mikrohiukkaset. Toisaalta, jos on savua, on myös näitä haitallisia pienhiukkasia mukana. Savu saa meidät yskimään. Mittarit osoittavat, että paloalueilla näitä syntyy paljon.

Altistuminen hiukkasmaisille ilmansaasteille aiheuttaa kehittyneissä maissa enemmän vakavia terveyshaittoja kuin kaikki muut ympäristötekijät yhteensä kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Metsäpalojen yhteydessä hiukkaspitoisuudet ovat tyypillisesti suurimmillaan aivan palojen läheisyydessä. Hiukkaset voivat kuitenkin kulkeutua ilmakehän virtausten mukana jopa tuhansia kilometrejä. Laajoille alueille kulkeutuvat metsäpalojen pienhiukkaset voivat aiheuttaa myös merkittävän kansanterveydellisen riskin.

 

Erityisen herkkiä ilmansaasteille ovat hengitystiesairauksista kärsivät henkilöt sekä lapset. Toistuvat, pitkään jatkuvat haitalliset olosuhteet vaikuttavat epäsuotuisasti terveyteen - mm. kehon tulehdusmekanismeihin. Siksi ulkoilman laadulla on merkitystä. Kun tiedetään, että mikrohiukkaset ja myrkyllliset VOC-kaasut kulkeutuvat myös sisäilmaan, on hyvä miettiä sisäilmankin laatua.
Meillä Suomessa metsäpalot saadaan onneksi useimmiten hyvinkin rajattua ja altistus näiden osalta on määräaikaista. Merkittävimmin pitkäaikaisia haittoja voi tulla rajan takana riehuvista paloista. kun tuuli kuljettaa savua ja pienhiukkasia ilman mukana myös meille.

Mikrohiukkaset pois lasten hengitysilmasta

 

Päiväkotien ja koulujen sisäilman laatuun kannattaa paneutua tarkemmin - etenkin paloalueiden lähettyvillä - vaikkei itse palo ja sen savut olisikaan uhkana. Haitallisia mikrohiukkasia voidaan poistaa sisätiloissa tehokkaasti hengitysilmasta, jos tahtoa löytyy. Sähköinen ilmanpuhdistus kykenee poistamaan sisäilmasta myös PM2,5- ja PM10-kokoiset, haitalliset hiukkaset ja näin pienentämään pitoisuuksia selvästi. Lasten pitkäaikaista altistusta mikrohiukkasille voidaan näin vähentää merkittävästi. Erityisen tärkeää vähentäminen on ns. piikkipäivinä, jolloin pitoisuudet ovat moninkertaiset.

 

Lähteet: 

*Los Angeles Times: The worst fire season ever 

*YLE: Yhdysvaltain länsirannikon paloalue vastaa isoa kaistaletta Etelä-Suomesta - savu tuntuu sitäkin laajemmalla alueella, Seattlessa kehotetaan kaikkia pysymään sisällä. 

 **Nasa -: Study: Firea seasons getting longer, more frequent

Ilmatieteen laitos: Metsäpalot tuottavat ilmakehään valtavat määrät pienhiukkasia 

NIH - Effects of bushfire smoke on daily mortality and hospital admissions in Sydney, Australia

Ansto - Fine particle pollution peaks during bushfires  

World’s Air Pollution: Real-time Air Pollution Index

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Ilmansaasteet 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1245995043

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet/pienhiukkasten-vaikutusmekanismit