<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Teollisuuden päästöt ja niiden terveysvaikutukset

Myrkyllisten ilman epäpuhtauksien päästöjä säätelevät kansalliset valvontaelimet. Tämä säätely perustuu kansainvälisiin sopimuksiin.

Myrkyllisten ilman epäpuhtauksien päästörajat perustuvat julkaistuun teollisten lähteiden luetteloon eli "lähdeluokkiin". Myrkyllisiä ilman epäpuhtauksia ovat esimerkiksi elohopea, polyklooratut bifenyylit (PCB), bentseeni ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Suuri osa ilmakehään pääsevistä haitallisista ilman epäpuhtauksista on peräisin teollisuudesta. Siksi esimerkiksi Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto (EPA) ja Euroopan ympäristökeskus (EEA) ovat laatineet tiukat säännöt, joita maalinvalmistajien ja muiden laitosten on noudatettava. Näissä säännöissä yrityksiä vaaditaan usein tuhoamaan haitalliset ilman epäpuhtaudet ennen kuin ne pääsevät ilmakehään ja käsitellään parhaita menetelmiä tätä varten.

Mitä haitalliset ilman epäpuhtaudet ovat?

Yksinkertaistettuna haitalliset ilman epäpuhtaudet (HAP / Hazardous air pollutants) ovat saasteita, joiden tiedetään tai epäillään aiheuttavan syöpää ja muita vakavia terveyshaittoja. Nämä epäpuhtaudet ovat peräisin eri lähteistä, joista yleisimpien joukossa ovat teollisuuslaitokset.

Epäpuhtaudet hajotetaan harmittomiksi sivutuotteiksi, ennen kuin ne päästetään ilmakehään.

Haitallisten ilman epäpuhtauksien terveysvaikutukset

Tutkimusten mukaan ilman epäpuhtaudet aiheuttavat haitallisia vaikutuksia ihmisten elimistössä. Aihetta koskevissa tutkimuksissa korostetaan myös teollisuuden, kuten maalinvalmistuksen, mahdollisia terveysvaikutuksia. Altistumisen lisääntyminen haitallisille ilman epäpuhtauksille esimerkiksi suurentaa syöpäriskiä, vaurioittaa immuunijärjestelmää, heikentää hedelmällisyyttä sekä aiheuttaa neurologisia ongelmia ja hengityselinsairauksia. 

Katalyyttinen poltto on VOC-yhdisteiden poistotekniikka, jossa lämpötila on matalampi kuin termisessä poltossa.

Miksi katalyyttinen poltto on ihanteellinen ratkaisu?

Katalyyttinen poltto soveltuu ihanteellisesti toimintoihin, joissa vapautuu paljon haitallisia ilman epäpuhtauksia melko matalassa lämpötilassa. Katalyyttiset polttimet tuhoavat haitallisia ilman epäpuhtauksia arvometallikatalyyttien ja korkean lämpötilan avulla. Epäpuhtaudet hajotetaan harmittomiksi sivutuotteiksi, ennen kuin ne päästetään ilmakehään. Katalyyttinen poltto on VOC-yhdisteiden poistotekniikka, jossa lämpötila on matalampi kuin termisessä poltossa. Tämä johtuu polttokammiossa olevasta katalyytistä ja lämmönvaihtimesta, joka esilämmittää tuloilman puhdistetulla poistoilmalla. Katalyyttiset polttimet soveltuvat kaikkiin prosesseihin, joissa voi syntyä VOC-yhdisteitä. Tällaisia prosesseja on suuri määrä, yleensä eri teollisuusaloilla.

Katalyyttisen polton soveltuvimmat teolliset sovellukset ovat maalaus, painatus, pinnoitus ja laminointi.

Lue lisää miten teollisuudessa voi poistaa haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).