<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ilmanpuhdistimien vertailu on nyt helpompaa

Sisäilmaongelma vaatii yleensä nopeaa toimintaa, sillä kuten tiedämme, tilanne ei itsestään korjaannu. Tähän asti on ollut todella vaikea vertailla ilmanpuhdistimia keskenään, sillä jokainen ilmanpuhdistimien valmistaja ilmoittaa laitteidensa tehokkuudeksi samankaltaiset lukemat. Nämä luvut eri puhdistimien osalta eivät kuitenkaan ole täysin verrattavissa keskenään, ellei myös ilmoiteta sitä, minkä kokoluokan partikkeleita ilmanpuhdistin todella puhdistaa tuon mainitun luvun verran. Laatua – eli puhdistimen tuottaman sisäilman puhtautta – eivät kaikki valmistajat tänä päivänä kerro. Näin ollen oikeastaan ainoaksi vertailukohteeksi on jäänyt hinta.

 

Sisäilmaongelmia voi hoitaa kahdella eri puhdistustekniikalla

 

Ilmanpuhdistimien puhdistustekniikat voidaan karkeasti jakaa kahteen erilaiseen tekniikkaan: HEPA-suodattimilla sekä sähköisellä suodatuksella toimiviin puhdistustekniikoihin. Näiden eri tekniikoiden puhdistustehoa on nyt jatkossa kuitenkin helpompi vertailla. Erilaisten ilmanpuhdistussuodattimien testausmenetelmään on tulossa uusi ISO 16890-standardi, joka on astunut voimaan 1.7.2018. Siinä on 18 kuukauden siirtymäaika, joten uusi standardi astuu lopullisesti voimaan 1.2.2020 alkaen. Uusi testausmenetelmä on vanhaan menetelmään nähden tiukempi ja se tähtää parantamaan sisäilman laatua ja helpottamaan vertailua eri ilmanpuhdistimien välillä. Uusi standardi tekee mahdolliseksi arvioida ilmansuodattimen todellista vaikutusta sisäilman laatuun, kun tunnetaan paikallisen ulkoilman hiukkasmaisen aineksen (PM, particulate matter) arvot. Kun erikokoiset hiukkaset voidaan luokitella hiukkasmaisen aineksen mukaan PM-luokkiin, on ostajan helpompi ymmärtää eri puhdistimien hiukkaserotusastetta. Suodattimen erotusaste eli tehokkuus lasketaan standardoidulla hiukkaskokojakaumalla.

 

Ilmanpuhdistimia vai puhdasta ilmaa palveluna?

 

Mikäli on epäilyksiä, että kiinteistössä on sisäilmaongelma tai sellainen on todettu, on syytä kutsua asiantuntija paikalle kartoittamaan tilannetta tarkemmin. Näin saadaan selvitettyä minkälaisia epäpuhtauksia sisäilmassa on. Jos ilmanvaihtoon tai rakenteisiin liittyvillä asioilla on osuutta ongelman olemassaoloon, tilannetta saadaan parannettua säädöillä tai tehostetulla siivouksella. Mikäli nämä eivät auta, on tarpeen hankkia tiloihin ilmanpuhdistimet, joilla on välitön vaikutus sisäilman laatuun ja näin tiloissa oleskelevat henkilöt saadaan nopeasti suojattua. Ilmanpuhdistimien paikallaolo ei estä tutkimasta sisäilmaongelman alkuperää, joka kannattaa aina selvittää.

 

Palvelu sisältää yleensä kiinteistön kartoituksen ja hiukkasmittaukset. Kartoituksen pohjalta tilaaja saa kirjallisen suojausehdotuksen, josta käy selville tiloihin soveltuvien ilmanpuhdistimien valinta, sijoittelu sekä kustannustaso. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen ilmanpuhdistimet toimitetaan ja asennetaan kiinteistöön, käyttäjät koulutetaan ja tiloissa oleskelevia henkilöitä tiedotetaan ilmanpuhdistimista asiakkaan yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla.

Lue lisää aiheesta ilmaisessa opaassamme: ilmanpuhdistimen hankkijalle