<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Tutkimus helsinkiläisissä päiväkodeissa: Ilmanpuhdistimilla n. 30% vähemmän sairastelua

 

Helsingin päiväkodeissa tehty E3 Pandemic Response -hanke ilmanpuhdistimien käytöstä on paljastanut merkittäviä näkökulmia lasten terveyteen. Alustavat tulokset viittaavat jopa 30 prosentin vähenemiseen lasten sairastelussa niissä päiväkodeissa, joissa ilmanpuhdistimia käytettiin. Tutkimus keskittyy seuraavaksi selvittämään, vähentävätkö puhdistimet pelkästään flunssia vai myös muita infektioita.

Kustannussäästöt: sairauspoissaolot ja taloudelliset hyödyt

 

Hankkeen tutkimuksen vetäjä, HUSn tutkijalääkäri Enni Sanmark, nostaa esiin lasten sairastuvuuden yleisyyden, joka kattaa 5–8 flunssaa vuodessa ja niihin päälle vatsataudit. Tämä aiheuttaa merkittäviä poissaoloja päiväkotien henkilökunnalle ja lisää vanhempien työpoissaoloja. Yhden sairauspoissaolopäivän kustannukset työnantajalle nousevat noin 370 euroon.

 

Jopa 30 prosentin vähentyminen lasten aiheuttamista sairauspäivistä sekä tautien vähentyminen, jotka siirtyvät lasten mukana kotiin vanhemmille, tuovat merkittäviä säästöjä. Tähän laskelmaan ei ole vielä laskettu terveydenhuollon kustannuksia, lääkityksiin liittyviä kustannuksia tai pitkäaikaishaittojen vaikutuksia. Lisäksi tutkijat tarkastelevat, miten terveyteen liittyvät muutokset vaikuttavat perheiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

 

Päiväkotien ilmanpuhdistimet vaikuttavat tutkimusten mukaan paitsi lasten terveyteen myös päivähoidon taloudelliseen puoleen. Vaikka lopulliset tulokset odotetaan ensi kevääseen mennessä, alustavat havainnot viittaavat lupaaviin tuloksiin sekä terveyden että talouden näkökulmasta.

Stigman poistaminen ilmanpuhdistimien käytöstä merkittävää

 

Genano-Smart-School-Poland_4

 

Perinteisesti koulujen ja päiväkotien ilmanpuhdistimien käyttö on linkitetty kiinteistön todennettuihin tai epäiltyihin sisäilmaongelmiin. Koska ilmanpuhdistimien käytöllä on huomattavia muitakin etuja, kuin homeitiöiden ja kaasujen poisto sisäilmasta, stigman poistaminen ilmanpuhdistimien käytön ympäriltä on tärkeää. 

 

Genanon ilmanpuhdistimet ovat yleinen näky suomalaisissa päiväkodeissa ja kouluissa – tuhannet Genanot ovat auttaneet ja auttavat lapsia ja henkilökuntaa:

 

  • Hengittämään homeitiöistä ja -kaasuista puhdistettua ilmaa
  • Hengittämään allergeenivapaata ilmaa
  • Vähentämään tai jopa tulemaan toimeen ilman allergia- ja astmalääkitystä
  • Parantamaan keskittymiskykyä
  • Poistamaan tyypillisiä uuden rakennuksen tai remontin jälkeisiä VOC-kaasuja
  • Poistamaan tunkkaisuutta ja pahoja hajuja
  • Lisäämään turvallisuuden tunnetta
  • Vähentämään pölyn määrää luokkahuoneissa
  • Säästämään energiaa kun tuulettaminen kylmällä ilmalla ikkunoista voidaan lopettaa
  • Vähentämään pakokaasujen, katupölyn ja muiden ilmansaasteiden määrää hengitysilmassa

 

Kun organisaatiollasi on ajankohtaista alkaa tarjota henkilökunnalle, oppilaille, asiakkaille, potilaille tai muille kiinteistön käyttäjille terveellistä hengitysilmaa, ota yhteyttä

Lue lisää:

 

Upplands Väsbyn kielikoulussa ehkäistään tartuntariskejä Genanon ilmanpuhdistimien avulla:

 

Upplands Väsby reference ENG subs-thumb

 

Borås keksi keinon, jolla voi välttää päiväkodin evakuoinnin – samalla säästi vähintään 1,5 miljoonaa kruunua:

 

borås case

Genano AB ekarängsskolan4_11zon (2)

 

Lähde liittyen tutkimukseen: https://yle.fi/a/74-20052273