<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ilmateitse leviävien sairaalainfektioiden vähentäminen sähköisen ilmansuodatuksen avulla

 

Ilmanvaihdolla on tärkeä rooli sairaalan puhtaan ilman tasaisessa kierrättämisessä. Sairaaloissa kuitenkin liikkuu avoimien tilojen läpi suuret määrät ihmisiä, jotka ovat mahdollisia tartuntatautien levittäjiä, jolloin normaali ilmanvaihto ei riitä potentiaalisten sairaalainfektioiden kontrollointiin ja niiden leviämisen estämiseen.

 

Epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi on tunnettava leviämistiet

Sairaalainfektiot voivat levitä ilman välityksellä pitkiä matkoja; suorassa kosketuksessa tai epäsuorasti – tai näiden yhdistelmänä. Sairaalainfektioiden leviämisteiden hallinta jaetaan yleisesti ottaen kolmeen alueeseen: henkilökohtaiset toimenpiteet, hallinnollinen ohjaus ja tekninen hallinta.

Henkilökohtaiset toimenpiteet ja hallinnollinen ohjaus liittyvät toisiinsa, koska ensimmäistä ei voi hallita ilman jälkimmäistä. Henkilökohtaisista toimenpiteistä annetaan ohjeet potilaille, vierailijoille ja henkilökunnalle, ja niitä voivat olla esimerkiksi käsien peseminen, hengityssuojainten käyttö, korujen riisuminen ja fyysisen kontaktin kuten kättelyn välttäminen. Tekninen hallinta käsittää muun muassa rakennuksen ilmanvaihdon ja ilmanpuhdistusmenetelmät, kuten HEPA-suodatuksen. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan ulkoisen korvausilman johtamista rakennukseen ja sen kiertoa rakennuksen sisällä.

Ilmanvaihdon toimivuus on tärkeää ilmateitse tarttuvien sairauksien torjunnassa

Jos sairauden voidaan osoittaa leviävän ilman mukana, on suodatus ilmiselvästi tärkeää. Vaikka suurin osa sairaalainfektioista on kosketustartuntoja, on ilmateitse leviävien tartuntojen estäminen vaikeampaa – tähän leviämisongelmaan auttaa tehokas ilmanpuhdistus.

Ilmanvaihdon rooli infektioiden torjunnassa on kahden fyysisen perusperiaatteen varassa. Ensimmäinen on ilmateitse kulkeutuvien taudinaiheuttajien vähentäminen ja toinen on näiden taudinaiheuttajien tilasta toiseen kulkeutumisen estäminen.

 

Rakennusten ilmanvaihdossa on kolme perustekijää:

 

  • Ilmanvaihdon tehokkuus; tilaan tulevan ulkoisen korvausilman määrä ja laatu.
  • Ilmavirran suunta. Rakennuksen ilmavirran yleinen suunta, jonka tulee olla puhtailta alueilta likaisempiin päin.
  • Korvausilmaventtiilien määrä ja ilmavirran levittyminen. Ulkoa tuleva ilma tulee ohjata tehokkaasti joka puolelle tilaa ja tilan eri osissa syntyvät ilman epäpuhtaudet tulee poistaa.

"Sähköisen suodatuksen etuna on sen kyky kerätä ja tuhota elävät mikrobit, mitä HEPA ei tee."

 

 

Koronapurkaus tehostaa ilman epäpuhtauksien poistoa – poistaa hiukkasia aerosolista

HEPA-suodattimille on erilaisia standardeja. Kaksi yleisintä standardia edellyttävät, että ilmansuodatin pystyy poistamaan sen läpi kulkevasta ilmasta 99,95 % (eurooppalainen standardi) tai 99,97 % (yhdysvaltalainen standardi) hiukkasista, joiden halkaisija on 0,3 µm tai suurempi. HEPA-standardi kaupallistettiin 1950-luvulla, mutta nykyään voidaan mitata paljon pienempiä hiukkasia, ja paremman ilmanpuhdistuksen tarve on tunnistettu .

Kehittyneellä sähköisellä suodatuksella (eli kylmäplasmatekniikalla) voidaan tehostaa ilmateitse leviävien tartuntojen torjuntaa. Sähköisen suodatuksen etuna on sen kyky kerätä ja tuhota elävät mikrobit, mitä HEPA ei tee. Tekniikan avulla voidaan kerätä kaikenkokoiset epäpuhtaudet. Sähköinen suodatus on yleensä joustava ja liikuteltava lisäratkaisu sairaaloille, joissa tarvitaan vaihteleva määrä puhdastiloja, sillä sähköisellä suodatuksella voidaan saavuttaa ISO-luokka 5–7 jopa 10 minuutissa.

 

Tehokas ilmanvaihtomenetelmä vähentää sairaalainfektioiden kustannuksia

Olisi hyvä määritellä, mitkä ovat sairaalan eri ilmanvaihto- ja puhdistusmenetelmien roolit. Näin ei ainoastaan säästetä ihmishenkiä, vaan myös pienennetään sairaanhoidon kustannuksia. On ymmärrettävä, kuinka infektioiden torjuntaa koskevat ilmanvaihdon ja ilman puhdistuksen vaatimukset eroavat asumisen ja yleisen terveyden ylläpidon vaatimuksista.

 

Millaisia vaatimuksia ilmanvaihdolle ja ilmanpuhdistukselle tulisi olla, ja mitä muita keinoja tulisi näiden lisäksi käyttää sairaalainfektioiden leviämisen estämiseksi? Tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, jotta ymmärrettäisiin paremmin epäpuhtauksien lähteet ja niiden kulkureitit ihmisten mukana avoimien tilojen läpi toisiin.

 

 

Lue lisää tutkimustuloksista

Lataa englanninkielinen Research Tests and Results of Genano air Decontamination Solutions.