<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Mitä me hengitämme sisäilmassa ja kuinka voimme suojautua hiukkasilta?

Hengitysilma sisältää runsaasti erilaisia ja kokoisia hiukkasia, joista silmin näkymättömät pienhiukkaset on todettu terveydelle kaikkein haitallisimmiksi. Pienhiukkasten on arvioitu aiheuttavan Suomessa noin 2000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain ja lievempien haittojen määrä on moninkertainen, kertoo THL:n ympäristöterveyden osaston ylilääkäri dosentti Raimo O. Salonen.

Mekaaniset hiukkaset, pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset - miten ne vaikuttavat meihin?

Viime vuosina on saatu runsaasti uutta tietoa hiukkasten todennäköisistä vaikutusmekanismeista, mutta eri mekanismien yksityiskohtia ja ennen kaikkea suhteellista merkitystä ei kuitenkaan vielä tunneta tarkasti. Hiukkasten vaikutukset välittyvät hengityselimistöstä verenkiertoelimistöön ja sydämeen todennäköisimmin tulehduksen ja autonomisen hermoston kautta.

Mekaaniset hiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan yli > 2.5 mikrometrin (μm) kokoisia hiukkasia, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen vain fysikaalisesti eivätkä kemiallisesti. Suurimmat hiukkaset kuten katupöly (4.7–10.0 µm) jäävät jo nenään ja nieluun, eivätkä ne pääse vahingoittamaan keuhkoja. Suuremmat mekaaniset hiukkaset poistuvat yskimällä, aivastamalla tai niistämällä melko nopeasti.

Pienhiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle < 2.5 mikrometrin (μm) kokoisia ilmassa leijuvia kiinteitä hiukkasia. Ne ovat terveydelle vaarallisia, koska hengitysilmaan joutuessaan ne tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti, mistä niiden poistuminen tapahtuu hitaasti. Näitä pienhiukkasia tulee muun muassa tupakansavusta, liikenteestä sekä rakennevuodoista. Myös virukset sekä bakteerit ovat tätä kokoluokkaa. Altistumme pienhiukkasille pääosin sisätiloissa, vaikka pienhiukkasten pääasiallisimmat lähteet ovat ulkona.

Ultrapienet hiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle < 1.0 mikrometrin (μm) kokoisia ilmassa leijuvia kiinteitä hiukkasia. Ne pääsevät tunkeutumaan ihmisen verenkiertoon ja aiheuttavat näin pidempiaikaisia sairauksia.

Suojautuminen ilman hiukkasilta

Mekaanisten hiukkasten, pienhiukkasten ja ultrapienten hiukkasten määrää sisäilmassa voi vähentää yksinkertaisin keinoin, suodattamalla sisään virtaavan ulkoilman tehokkaasti ja poistamalla lisäksi pienhiukkasia huoneilmasta. Nykyiset rakentamismääräykset edellyttävät tuloilman suodattamista uuden suodatin standardin mukaan SFS-EN ISO 16890. Tämäkään ei poista ultrapieniä hiukkasia juuri lainkaan, minkä vuoksi paras sisäilman puhtaus saavutetaan tehokkaalla tuloilman suodatuksella ja pienimmätkin hiukkaset hyvin poistavan ilmanpuhdistimen yhteisvaikutuksella.

 

Ilmanpuhdistimien toimintaperiaate voidaan jakaa kahteen eri toimintamalliin:

 

  • Kuitu- ja HEPA-suodattimilla eli bakteriologisesti toimivilla suodattimilla toimivat ilmanpuhdistimet 
  • Sähköisellä suodatustekniikalla toimivat ilmanpuhdistimet.

Sähköisen suodatustekniikan ylivoimainen puhdistustehokkuus perustuu myös siihen, että sähkövirtauskenttä eliminoi kaiken eloperäisen hiukkasmateriaalin kuten bakteerit ja virukset

 

Kuitu- ja HEPA-suodattimilla toimivat ilmanpuhdistimet käyttävät samanlaisia suodattimia kuin ilmanvaihtokoneissa käytetään puhdistamaan ulkoa tuleva tuloilma puhtaaksi. Kuitu- ja HEPA-suodattimet kykenevät suodattamaan ilmasta mekaanisia hiukkasia ja osan pienhiukkasista mutta suurin osa pienhiukkasista sekä ultrapienistä hiukkasista pääse suodatinkankaan läpi johtuen niiden hiukkaskoosta.

Sähköisessä suodatustekniikassa hiukkaset pakotetaan hallitusti sähkövirtauskentän lävitse, jolloin kaikenkokoiset hiukkaset varautuvat negatiivisesti ja kiinnittyvät positiivisesti varautuneeseen keruuseinämään tai kennoon. Keruuseinämä sekä keruukenno voidaan pestä kun siihen on kiinnittynyt runsaasti hiukkasia / epäpuhtauksia. Sähköisen suodatustekniikan ylivoimainen puhdistustehokkuus perustuu myös siihen, että sähkövirtauskenttä eliminoi kaiken eloperäisen hiukkasmateriaalin kuten bakteerit ja virukset. Kuitu- ja HEPA-suodatin ei eliminoi hiukkasia eikä bakteereita eikä viruksia, ne vain kiinnittyvät suodattimen pintaan ja pahimmillaan alkavat kasvattaa mikrobikasvustoa itsessään, kun saavat tarvitsemansa kosteuden huoneilman kosteudesta.

 

Tutustu lisää aiheeseen lataamalla ilmainen oppaamme