<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Miten sisäilman laatua voi tutkia?

Sisäilman laatuun vaikuttaa moni tekijä. Olemme kaikki yksilöitä ja reagoimme eri tekijöihin, mutta hyvin usein sisäilmaongelmien syy ei ole yksiselitteinen. Se on usein monen tekijän yhteisvaikutus, mikä ymmärrettävästi on hankaloittanut oireiden alkuperän selvittämistä. (Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, voit lukea lisää erilaisista sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä täältä). Nyt uusin tekniikka antaa kuitenkin mahdollisuuden tutkia ja mitata rakennuksen sisäilmaa tilakohtaisesti ilman, että rakenteita täytyy purkaa.

Laitteet raportoivat sisäilman laatua lähes reaaliaikaisesti.

Sensorit antavat tarkkaa dataa sisäilman laadusta

Markkinoille on tullut radioverkossa (esim. Sigfox) toimivia laitteita, jotka raportoivat sisäilman laatua lähes reaaliaikaisesti. Ne lähettävät mitattavat suureet suoraan pilvipalveluun, josta mittausdataa voidaan jalostaa tai seurata hyvin joustavasti tarpeen mukaan. Tällaisessa verkossa toimiva laite ei tarvitse rakennuksessa olevaa verkkoyhteyttä tai edes sähkösyöttöä, joten ne ovat erittäin helppokäyttöisiä, ja helppoja asentaa.

Monessa ongelmakohteessa rakennuksen paine-ero ulkoilmaan on yleinen ongelma, mikä aiheuttaa korvausilman vuotamisen rakenteista tai viemäristä. Kun vielä tiedetään, että ulkoilman paine vaihtelee Suomessa voimakkaasti vuodenaikojen ja lämpötilojen mukaan, reaaliaikainen mittaus antaa hyvän työkalun reagoida tähän sisäilman laadun yleiseen haasteeseen.

IoT-teknologia tarjoaa dataan pohjautuvan tavan seurata toimenpiteiden tuloksia helposti ja taloudellisesti.

IoT-teknologia mahdollistaa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn

Samalla tekniikalla voidaan tutkia myös muita sisäilman laatua määritteleviä tekijöitä esim. VOC-yhdisteitä, pienhiukkasia (PM2,5), CO2, kosteutta tai lämpötilaa. Kun saadaan tilakohtaista tietoa edellä mainituista arvoista, voidaan ratkaista monta ongelmaa:

  • pystytään reagoimaan nouseviin arvoihin ennen kuin ihmiset alkavat tiloissa oireilla
  • voidaan rajata ongelman aiheuttaja tiettyyn tilaan tai todennäköiseen aiheuttajaan
  • ja ehkä tärkeimpänä; voidaan mittaamalla todeta, ovatko tehdyt toimenpiteet tuoneet ratkaisun tilanteeseen ja tiedetään, onko realistista odottaa ihmisten sisäilmaan liittyvien ongelmien poistuvan 
  • varmistetaan, ettei ongelma uusiudu, mikä on keskeinen tieto mm. rakennuksen tiivistystöiden osalta

Uusi IoT-teknologia mahdollistaa ennaltaehkäisevän toimintamallin, paljon nopeamman vasteajan ja luotettavan, dataan pohjautuvan tavan seurata toimenpiteiden tuloksia erittäin helposti ja taloudellisesti. Tarkkoja laboratoriotutkimuksia varmasti tarvitaan vielä jatkossakin, mutta ne voidaan kohdentaa nyt oikeisiin tiloihin ja arvoihin hyvällä tarkkuudella. Tämä kaikki säästää aikaa, rahaa ja toivottavasti antaa meille kaikille puhdasta, laadukasta sisäilmaa.

Lue myös miten voit tilata julkisiin tiloihin puhdasta sisäilmaa palveluna.

 

Lue lisää ilmanpuhdistimien vertailusta maksuttomasta oppaastamme