<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Tiedätkö, minkälainen ilmanpuhdistin on oikea ratkaisu tilanteeseesi?

 

Monet kunnat ja kiinteistönomistajat joutuvat nykyään miettimään ratkaisuja sisäilmaongelmiin. Pohdintaa tehdään mm. kiinteistöjen korjausten, väistötilojen ja ilmanpuhdistuksen kesken. Tehokkailla ilmanpuhdistimilla toteutettu väliaikainen ratkaisu on erittäin nopea ja kustannustehokas, mutta tiedätkö, minkälainen ratkaisu on sinun kohteeseesi oikea?

 

Asiantuntevalta toimittajalta saa toimivan palvelun kaikkiin tiloihin ja tarpeisiin

 

Ennen ilmanpuhdistimien hankintaprosessin aloittamista tulee miettiä mitä hankinnalla tavoitellaan; halutaanko kokonaisvaltaista palvelua sisäilmaongelman ratkaisemiseksi vai aiotaanko laitteita hankkia omaksi? Enenevässä määrin ilmanpuhdistimia hankitaan palveluna, sillä se on riskitön ja vaivaton tapa saada ilmanpuhdistuspalvelu käyttöön. Jos et itse ole kiinteistövastaava, vaan vastaat hankinnoista, niin selvitä kiinteistövastaavilta mikä on hankinnan lähtökohta; onko tarve hankkia tietyt kriteerit täyttäviä ilmanpuhdistimia vai tarvitaanko ratkaisua sisäilmaongelmaan? Onko tarvetta saada ilmanpuhdistimien lisäksi asiantuntevaa palvelua ja kumppania ongelman ratkaisuun?

 

Kiinnitä näihin asioihin huomiota, kun vertailet ilmanpuhdistimia

Ilmanpuhdistimen yksiselitteisesti tärkein tehtävä on puhdistaa ilmaa, eikä ole ollenkaan yhdentekevää, miten ilmanpuhdistin sen tekee. Kaikki puhdistimet eivät ole samanlaisia, ja onkin tärkeätä, että niiden vertailussa kiinnitetään huomiota halutun lopputuloksen, sekä puhdistettavien sisäilman epäpuhtauksien kannalta olennaisiin seikkoihin.

 

Mikrobien eliminointi

 

Ilmanpuhdistin voi joko vain kerätä epäpuhtaudet sisäilmasta, tai myös eliminoida ilmateitse leviävät mikrobit, kuten virukset ja bakteerit. Ilmanpuhdistimen kyky puhdistaa myös pienhiukkaset, on kriittinen, koska pienhiukkaset ovat todistetusti suurin syy sisäilmaongelmiin. Mikäli ilmanpuhdistin ainoastaan kerää epäpuhtaudet, vaarana on, että eloperäiset mikrobit pääsevät takaisin huoneilmaan – pahimmassa tapauksessa keräin toimii jopa kasvualustana mikrobeille. Mitä parempi puhdistuskyky ilmanpuhdistimella on, sitä vähemmän laitteita tarvitaan puhtaan sisäilman saamiseksi.

 

Laitteen kyky kerätä pienhiukkaset

 

Terveydelle vaarallisimpia ovat alle 0,1 mikrometrin kokoiset, eli ultrapienet hiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkoista verenkiertoon ja päätyä elimiin. Siksi laitteita vertailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota enemmänkin siihen, miten pieniä hiukkasia laite pystyy keräämään sisäilmasta, eikä niinkään siihen, montako prosenttia puhdistusteho on. 99,98% puhdistusteho ei vielä kerro mitään siitä, minkä kokoisia hiukkasia sisäilmasta suodatetaan tuon luvatun prosentin verran.

 

VOC-yhdisteet

 

Pienhiukkasten suodattamisen lisäksi toinen sisäilmaongelmia aiheuttava asia on haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Näitä kaasumaisia yhdisteitä poistetaan sisäilmasta lähes jokaisessa ilmanpuhdistimessa olevalla aktiivihiilisuodattimella. Ilmanpuhdistimen kyky poistaa ilmasta kaasuja ei pelkästään riipu aktiivihiilen kilomäärästä, vaan ratkaisevaa on aktiivihiilen rakenne ja miten suuren pinta-alan se muodostaa.

 

Laitteen äänitaso

 

Ilmanpuhdistimen aiheuttama ääni on oleellinen asia varsinkin keskittymistä vaativissa tiloissa, mm. koululuokissa ja työhuoneissa. Hankintaa suunniteltaessa on hyvä miettiä etäisyys ilmanpuhdistimesta (esim. 3m) josta puhdistinta käytetään. Ilmanpuhdistimen hankkijan onkin syytä selvittää, miltä etäisyydeltä luvattu desibelitaso on mitattu.

 

Tiloihin sopivat laitemallit

 

Rakennuksissa on paikkoja, joihin on vaikea, ellei jopa mahdotonta saada sijoitettua lattialla oleva ilmanpuhdistin. Tällaisia ovat mm. hätäuloskäynnit ja portaikot, joista varsinkin hätäuloskäyntien kohdalla paloviranomaisten ohjeistuksia on kuunneltava. Varmistuthan, että toimittajalta löytyy esimerkiksi seinään kiinnitettävä ilmanpuhdistinmalli, mikä jättää hätäuloskäyntien kohdalla lattiatilat vapaaksi.

Ilmanpuhdistimen teknisiin ominaisuuksiin liittyen kannattaa aina pyytää toimittajalta puolueeton kolmannen testaustahon (esim. VTT, yliopisto tai muu asiantuntijan) todistus.

Palvelu vai osto?

Puhdas sisäilma palveluna on kustannustehokas, joustava ja helppo vaihtoehto ja erityisen hyvä silloin kun tarve on joko lyhytaikainen tai kun on epävarmaa, miten pitkään laitteita tarvitaan. Joustavuus on tärkeää silloin kun ei tiedetä missä aikataulussa rakennusten mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritetaan, miten korjaukset onnistuvat ja milloin uudisrakennukset ovat valmiita.

 

Antaako laitetoimittaja takuun sovittuun lopputulokseen pääsystä?

 

Puhtaalle sisäilmalle on saatavissa myös takuu. Hankkimalla puhdasta sisäilmaa palveluna varmistut siitä, että käytössäsi ovat aina uusimmat ja tehokkaimmat ilmanpuhdistimet. Markkinoilla on toimittajia, jotka myöntävät lopputulokselle takuun, kun puhdasta sisäilmaa ostetaan palveluna.

 

Ostaminen omaksi voi tulla pitkällä aikavälillä edullisemmaksi, jos voidaan olla varma, että laitteelle on tarvetta pitkälle tulevaisuuteen. On hyvä varmistua, että omassa organisaatiossa löytyy resursseja ilmanpuhdistimien siirtoihin, huoltojen tilauksiin ja että laitetta osataan käyttää oikein. Ostettu laitekin tarvitsee huoltoa, joten selvitä myös pystyykö toimittajalta hankkimaan huoltosopimuksen ja miten se vaikuttaa kokonaiskustannukseen.

 

Huomioi ilmanpuhdistimien hankinnassa ainakin seuraavat asiat:

 

  • Mitkä ovat hankinnan tavoitteet ja aikataulu?
  • Voiko olla, että aikataulu muuttuu tulevaisuudessa?
  • Haetaanko tietyn mallista ilmanpuhdistinta vai haetaanko ratkaisua ongelmaan? Halutaanko lopputulokselle takuu?
  • Osaako oma organisaatio ratkaista ongelman vai tulisiko takuun sisältävä palvelu kokonaisuudessa edullisemmaksi
  • Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi edellytä ilmanpuhdistimelta kykyä puhdistaa ja eliminoida epäpuhtaudet
  • Laitteen poistettava myös haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
  • Asianmukainen äänitaso
  • Kaikista teknisistä ominaisuuksista kannattaa toimittajalta pyytää kolmannen osapuolen tekemä tutkimus ja kaikki testitulokset

                     

Tiedätkö, minkälaista on hyvä sisäilma?

Tutustu tarkemmin aiheeseen lataamalla ilmainen oppaamme.