<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Tilastot osoittavat: riski COVID-19-tartunnan saamiseen pinnoilta on olematon

 

Kun koronavirus alkoi levitä ympäri maailmaa keväällä 2020, alettiin ensimmäisenä monessa maassa lisätä pintojen desinfiointia ja käsienpesua. Pandemian alussa uutisoitiin, että virus voisi selviytyä eri pinnoilla jopa päiviä ja pinnat voisivat näin ollen olla potentiaalisia tartunnan lähteitä . Myös terveysvirastot ympäri maailmaa kannustivat pintojen desinfiointiin tartuntojen ehkäisemiseksi. Riski tartunnan saamiseen pintojen välityksellä on kuitenkin osoittautunut pieneksi.

Pinnoilla vähäinen merkitys koronaviruksen tartunnanlähteenä

 

Viimeisen vuoden aikana tutkijat ovat todenneet, että koronavirus leviää pääasiassa ilmassa – suurempien pisaroiden sekä pienten aerosolien välityksellä.1) Hiljattain myös Yhdysvaltain tautikeskus CDC tiedotti asiasta, josta tutkijat ovat puhuneet jo pitkään: riski tartunnan saamiseen pinnoilta on pieni. 

 

“Vihdoin,” kommentoi Linsey Marr, ilmavälitteisten virusten ekspertti Virginia Techistä The New York Timesin artikkelissa.1) “Olemme tienneet tämän jo pitkään ja silti ihmiset keskittyvät yhä niin paljon pintojen puhdistukseen. Ei ole mitään todisteita, että kukaan olisi koskaan saanut COVID-19-tartuntaa saastuneen pinnan koskettamisesta.”

 

 

Tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että todennäköisyys saada tartunta saastuneen pinnan kautta on alle 1/10 000. CDC:n artikkelin mukaan merkittävämpiä riskejä ovat muut tartuntareitit: pisaratartunta, ilmavälitteinen tartunta sekä suorasta kontaktista (esim. kättely) aiheutunut tartunta.2)

Myös lääketieteellisessä tiedejulkaisu Lancetissa3) todetaan, että "on saatu johdonmukaisesti vahvaa todistusaineistoa siitä, että SARS-CoV-2 leviää ilmavälitteisesti. Vaikka muillakin reiteillä voi olla vaikutus, uskomme että leviämistavoista ilmavälitteinen leviäminen on dominoiva tapa. Julkisen terveysyhteisön tulisi toimia sen mukaisesti viipymättä."  

 

Päivitetyt ohjeistukset: Pintoja ei useimmissa tapauksissa tarvitse desinfioida

 

CDC päivitti ohjeistuksensa4) julkisten tilojen pintojen puhdistuksesta koronaviruksen ehkäisyssä. Sen mukaan useimmissa tapauksissa ei ole tarvetta desinfioida pintoja, vaan varmin keino ehkäistä tartuntariskiä pinnoilta on säännöllinen käsienpesu. Pintojen desinfiointia suositellaan lähinnä silloin, kun epäillään, että tilassa on ollut koronavirustapaus viimeisen 24 tunnin sisällä.

 

Asiantuntijat toteavat, että organisaatiot ympäri maailmaa ovat käyttäneet järjettömän määrän aikaa ja rahaa pintojen puhdistukseen, vaikka muut tartuntareitit ovat olleet huomattavasti suurempi ongelma. Heidän mukaansa taistelussa koronavirusta vastaan huomio tulisi keskittää pintojen sijaan ilmaan, jota hengitämme.5)

 

Sähköinen ilmanpuhdistus eliminoi sisäilmasta virukset, bakteerit ja kaikki elävät mikrobit

 

Maskien käyttöä, käsienpesua, turvavälejä sekä hyvää ilmanvaihtoa pidetään yhä tehokkaina keinoina koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Viruksen leviämistä ilmavälitteisesti voidaan ehkäistä myös ilmanpuhdistimilla.

 

Genanon ilmanpuhdistimilla on tutkitusti 99,999 prosenttinen puhdistusteho koronaviruksen ja sitäkin pienempien virusten kokoluokassa. Teknologialla pystytään poistamaan sisäilmasta myös bakteerit ja muut pienhiukkaset, joihin kiinnittyneenä virukset liikkuvat tilassa ja näin vähentämään huomattavasti ilmassa leviävien virusten määrää. 

 

Useisiin sairaaloihin ympäri maailmaa on valittu Genanon ilmanpuhdistimet tartuntojen vähentämiseksi jo aiempien SARS- ja MERS-epidemioiden aikana. Samaan tapaan voimme tarjota turvallista, bakteereista ja viruksista puhdistettua ilmaa toimistoihin, kouluihin, hoitokoteihin, kuntosaleille ja muihin julkisiin tiloihin. 

 

Monet julkiset tilat ovat hiljalleen avautumassa, joten näiden tilojen turvallisen sisäilman varmistaminen on erityisesti nyt ajankohtaista. Ilmanpuhdistimet voidaan asentaa hyvin nopealla aikataululla mihin tahansa turvallista ilmaa vaativaan tilaan. 

 

Ota yhteyttä sisäilma-asiantuntijoihimme. Kerromme lisää, miten voimme auttaa organisaatiotanne turvallisen ilmanlaadun varmistamiseksi.

 

Lähteet: 

1) The New York Times 8.4.2021: Has the Era of Overzealous Cleaning Finally Come to an End?

2) CDC: Science Brief: SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) Transmission for Indoor Community Environments

3) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext

4) CDC: Cleaning and Disinfecting Your Facility

5) The Washington Post 11.12.2020: We are over-cleaning in response to covid-19

*VTT 11/2020 Microbiological efficacy of Genano air purification technology