<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tutkimusten mukaan ilmassa olevat hiukkaset liittyvät sairaalahoidon ja keuhkosairauksien lisääntymiseen

Hiukkaspitoisuudet saattavat nousta sisätiloissa varsinkin silloin, kun hiukkaspitoisuus ulkona on suuri. Sisäilman hiukkaspitoisuuksia voidaan alentaa tietyillä suodattimilla ja sisäilmanpuhdistimilla. Ilmassa olevat hiukkaset, joista esimerkiksi sumu, savu ja ilmaperäinen pöly pääosin koostuvat, aiheuttavat vakavia ilmanlaatuongelmia.

Hiukkasmaiset ilman epäpuhtaudet ovat sekoitus ilmassa leijuvia mikroskooppisia kiinteitä aineita ja nestemäisiä pisaroita. Nämä hiukkaset koostuvat useista ainesosista, kuten hapoista (esim. nitraatit ja sulfaatit), orgaanisista kemikaaleista, maa- tai pölyhiukkasista sekä allergeeneistä (esim. siitepöly tai homeitiöt). 

Pienet hiukkaset, joiden läpimitta on alle 10 mikrometriä, aiheuttavat suurimmat ongelmat.

 

 Hiukkasten koolla on suora vaikutus niiden aiheuttamiin mahdollisiin terveysongelmiin

Pienet hiukkaset, joiden läpimitta on alle 10 mikrometriä, aiheuttavat suurimmat ongelmat, sillä ne saattavat päästä keuhkoihin ja jopa verenkiertoon. Altistuminen tällaisille hiukkasille vaikuttaa keuhkoihin ja sydämeen.Pieniin hiukkasiin lukeutuvat pienhiukkaset (joita on esimerkiksi sumussa ja savussa), joiden läpimitta onenintään 2,5 mikrometriä. Hiukkaset aiheuttavat suurimman riskin sydän-ja keuhkosairauksia sairastaville, vanhuksille ja lapsille. Hiukkasaltistus voi aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja. Hiukkaspitoisuudet on useissa tutkimuksissa yhdistetty esimerkiksi sairaalahoidon ja päivystyspoliklinikkakäyntien määrän kasvuun ja jopa sydän- ja keuhkosairauskuolleisuuteen. 

Altistuminen suurille hiukkaspitoisuuksille saattaa myös liittyä alhaiseen syntymäpainoon  

Sekä lyhyt- että pitkäaikainen hiukkasaltistus on yhdistetty terveysongelmiin

Lisäksi tutkijat arvioivat parhaillaan uusia tutkimuksia, joiden mukaan altistuminen suurille hiukkaspitoisuuksille saattaa myös liittyä alhaiseen syntymäpainoon, ennenaikaisiin synnytyksiin ja mahdollisesti myös sikiö-ja imeväiskuolemiin.

 

Lähde:

Particle Pollution and Your Health (Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA) 

 

Lue lisää aiheesta lataamalla maksuton Research Tests and Results of Genano air Decontamination Solutions.