<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Uusien rakennusten sisäilmaongelmat

Rakennus on juuri remontoitu tai valmistunut, ja käyttäjät pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin. Kaiken odotetaan olevan kunnossa: tilat ovat viihtyisät ja ilmassa on uutuuden tuoksu. Kuitenkin jonkin ajan kuluttua saattaa yksi jos toinenkin alkaa tuntea erilaisia oireita: on päänsärkyä, iho-oireita, kenties poskiontelotulehduksia ja kuumeilua. Miksi? Juurihan pääsimme muuttamaan uusiin viihtyisiin tiloihin. Tähän kysymykseen törmätään usein.

Mikä aiheuttaa oireiluja uusissa rakennuksissa?

Yleisimmin oireilujen syynä ovat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Uusissa rakennuksissa on havaittavissa hyvin materiaaliperäinen haju, kuten esim. mennessäsi huonekalukauppaan. Hajut, tässä tekstissä VOC:t eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, tulevat mm. rakennusmateriaaleista, levyistä (esimerkiksi huonekalulevyt, akustiikkalevyt) käytettävistä liimoista ja tasoitteista. Myös rakennuksessa olevat tekstiilit käsitellään palonsuoja-aineilla, jotka haihduttavat orgaanisia yhdisteitä. Pesuaineet ja vahat aiheuttavat omat hajunsa sisäilmaan. Hajut ovat aistittavissa voimakkaammin tiloissa, joissa ilmanvaihto ei ole riittävä tai huoneilman lämpötila on korkea.

Uusissa rakennuksissa materiaaleista vapautuvat päästöt ovat koholla ensimmäisen puoli vuotta, jopa pitempään. Tämän vuoksi suositellaan tehostettua ilmanvaihtoa ensimmäisten kuukausien ajan. Tehokkaalla ilmanvaihdolla materiaaleista vapautuvat yhdisteet saadaan huuhdeltua sisäilmasta nopeammin pois.

Rakennusaikainen pöly leijuu sisäilmassa pitkään

Uusissa rakennuksissa voi olla myös rakennusaikaista pölyä, vaikka tilat siivotaankin huolellisesti ennen käyttöönottoa. Pöly pysyy ilmassa pitkään, laskeutuen hitaasti. Pöly on hiukkasia, jotka jaotellaan neljään kokoluokkaan:

  •  suuret hiukkaset
  •  karkeat hiukkaset
  •  pienhiukkaset
  •  ultrapienhiukkaset.

Hiukkasten laskeutuma-ajat saattavat olla jopa viikkoja.

 

Taulukko: Erikokoisten pölyhiukkasten ominaisuuksia 

 

Hiukkanen

Koko

Leijunta-aika

Vaiheet elimistössä

Alkuperä

Suuret hiukkaset

Yleensä ∅ 50 

 μm – 125 µm

Vaihtelee koon mukaan

Jäävät nenään ja silmien limakalvoille, iholle, käsien mukana myös ruuansulatuselimistöön

Ihmisen toiminnasta ja luonnosta peräisin olevat hiukkaset, niiden rykelmät ja kuidut. Katupölyä, hiekkapölyä, mineraalipölyä, siitepölyä, homeitiöitä, allergeeneja

Pöly

alle 100 µm

Sekunneista tunteihin

Jäävät nenään ja ylimpiin hengityselimiin

Vaatepölyä, kuituja rakennusmateriaaleista

Hengitettävät hiukkaset = Karkeat hiukkaset

2,5 µm – 10 µm

     

Pienhiukkaset

alle 2,5 µm

Päivistä viikkoihin

Kulkeutuvat pieniin värekarvattomiin keuhkoputkiin ja keuhkorakkuloihin

Palamistuotteita ajoneuvoista, nuotioista, tupakoinnista, noki-, öljy- ja raskasmetallihiukkasia

Ultrapienet hiukkaset

alle 0,1 µm

-

Kulkeutuvat keuhkorakkuloihin ja niistä osiin verenkiertoa

 

Taulukko 1: Erikokoisten pölyhiukkasten ominaisuuksia (1)

 

Huolellisella siivouksella ennen tilojen käyttöönottoa saadaan suurin osa ilmassa esiintyvistä hiukkasista pois. Kuitenkin jo rakennus- / remontointivaiheessa huolellinen suojaus on kaikkein tärkein. Tällöin vältetään epäpuhtauksien kerääntyminen mm. ilmanvaihtokanavistoon, putkistojen ja valaisinten päälle sekä hiukkasten tarttuminen esim. seinäpinnoille.

Aina huolellinen siivous ei kuitenkaan auta, sillä ilmassa leijuva pöly laskeutuu vielä useita päiviä siivouksen jälkeen. Rakennusmateriaaleista ja uusien huonekalujen liimalevyistä haihtuu orgaanisia yhdisteitä pitkään käyttöönoton jälkeen. Usein uudisrakennuksissa sisäilman tehopuhdistus on tarpeen ensimmäisen puolen vuoden ajan.

Muut epäpuhtauksien kulkureitit

Useimmiten rakennukseen tuodaan vanhoja kalusteita, muuta irtaimistoa tai tekstiilejä mahdollisesti kiinteistöstä, jossa on ollut sisäilmaongelmia. Tällöin uuteen rakennukseen voi kalusteiden ja materiaalien mukana kulkeutua epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Ennen kalusteiden ja irtotavaran siirtoa kannattaa hävittää vaurioitunut materiaali. Säilytettävälle materiaalille hyvänä sääntönä on: kaikki kovat materiaalit puhdistettaan huolellisesti. Pehmeät materiaalit (esim. tyynyt, matot jne.) tulee pestä mahdollisimman kuumassa pesuohjetta noudattaen. Suuret huonekalut tai vaikeasti puhdistettava irtaimiston puhdistukseen voidaan käyttää otsonointia.

 

LÄHTEET:

1) Pesonen-Leinonen, Eija: Sisäilman käsitteet ja siivouksen rooli.

 

Minkälaista on hyvä sisäilma?

Tutustu aiheeseen lisää lataamalla sisäilmaopas.