<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Vertailu kuitusuodatinten ja sähköisten suodatinten välillä sairaaloiden kriittisten tilojen ilmanpuhdistuksessa

 

Perinteinen kuitusuodatus (F7, HEPA, ULPA)

Kuitusuodatintekniikassa saastunut ilma kulkee yhden tai useamman suodattimen läpi. Prosessin aikana hiukkaset tarttuvat suodatinmateriaaliin. Kuitusuodatinten laatu vaihtelee paljon eri valmistajilla. Suodattimen puhdistusteho riippuu käytetystä suodatinmateriaalista ja sen puhtaudesta. Myös suodatinten teho vaihtelee. Suodattimen likaantuessa sen puhallusvoima heikkenee, jolloin suodattimen läpi kulkee vähemmän ilmaa ja paine laskee. Saatavilla on erilaisia kuitusuodattimia, kuten karkeita verkkosuodattimia suuremmille hiukkasille ja hienompia suodattimia pienemmille hiukkasille (esim. HEPA ja ULPA). Erilaatuisia suodattimia, kuten F7- ja HEPA-suodattimia, käytetään usein yhdessä. Tämä edellyttää kummankin suodattimen säännöllistä vaihtamista, jotta pystytään ylläpitämään haluttu suodatusteho.

Kuitusuodatin on kuin verkko, johon tarttuu tietynkokoisia hiukkasia sen mukaan, kuinka tiheä verkko on. Lohiverkolla (F7-suodattimella) ei napata muikkuja eivätkä muikkuverkot (HEPA, ULPA) ole yleensä riittävän vahvoja lohenkalastukseen. Myös onnistunut ilmanpuhdistus vaatii yleensä useantyyppisiä suodattimia.

 

Vanhat ilmanpuhdistusstandardit eivät enää palvele tarkoitustaan

Kuitusuodatus on yli 50 vuotta vanha tekniikka, jossa on paljon puutteita: puhtaan ilman laatu ja määrä alenee ajan myötä, ja suodattimet menevät tukkoon, mikä johtaa paineen alenemiseen, meluun ja suurempaan energiankulutukseen. Lisäksi suodattimien vaihto on työlästä. Aikaa myöden kuitusuodattimet eivät useinkaan ole taloudellisia ratkaisuja. Lisäksi sairaaloissa tavallisesti käytettävät HEPA-suodattimet poistavat vain hiukkaset, joiden koko on vähintään 0,3 µm, ja jättävät virukset ja mikrobimyrkyt ilmaan. Kuitusuodatuksella ei myöskään voida poistaa ilmasta kaasuja tai hajuja, esim. sairaalaympäristössä vaarallisia VOC-kaasuja. Pahimmassa tapauksessa kuitusuodatin voi toimia jopa mikrobien kasvualustana. Toksiset mikrobien aineenvaihdunnan tuotteet pääsevät suodattimen läpi, jolloin ilma saastuu ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita.

 

Perinteinen sähköinen suodatus 

Perinteinen sähköinen suodatusmenetelmä, joka tunnetaan myös sähkösuodatuksena tai sähköstaattisena puhdistuksena (electrostatic purification ESP), poistaa hiukkaset ilmasta suurjännitteen ja sähköisen latauksen avulla. Yleensä sähköiset suodattimet ovat mahdollisimman kompakteja, jotta hiukkasia varmasti kerätään ilmasta sekä teoriassa että käytännössä. Tämäntyyppinen laite voi olla taloudellinen ja pieni, mutta siitä aiheutuu myös vakavia ongelmia:

  • Automaattinen puhdistus ei onnistu. Laite puhdistetaan purkamalla se ja puhdistamalla sen sisäosat, mikä vie aikaa.
  • Sähköisissä suodattimissa on yleensä koronalankoja, jotka menevät helposti rikki ja likaantuessaan siirtävät koronan pois oikealta paikaltaan.
  • Rakenne on niin tiivis, että se likaantuu helposti. Tämä johtaa vuotoihin ja heikentää laitteen tehoa.

Kehittyneet sähköiset suodatustekniikat 

Uudentyyppiset kehittyneet suodatustekniikat on suunniteltu ilman puhdistukseen erityisesti kriittisissä sairaalatiloissa. Parhaissa laitteissa ilmansuodatusteho on korkea kaikenkokoisilla hiukkasilla, myös ultrapienillä hiukkasilla. Mikrobit tuhotaan tehokkaasti ja järjestelmä pystyy myös poistamaan VOC-kaasuja ilmasta. Osa laitteista puhdistaa vapaasti liikkuvaa ilmaa ilman paineen alenemista ja puhdistaa itsensä automaattisesti, jolloin laitteen tuottama ilmavirta pysyy tasaisena.

 

”Uudentyyppiset kehittyneet suodatustekniikat on suunniteltu ilman puhdistukseen erityisesti kriittisissä sairaalatiloissa.”

 

Tutkimuksia

Tuore tutkimus SÄHKÖISEN ILMANSUODATUSTEKNIIKAN VAIKUTUKSESTA LEIKKAUSSALIEN ILMANLAATUUN tehtiin Ain Shamsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa Egyptissä, ja siinä arvioitiin yhden sähkösuodatustekniikan vaikutuksia todellisessa toimintaympäristössä. Tulokset osoittavat muun muassa, että ilmassa olevien hiukkasten puhtausluokitus nousi leikkaussaleissa ISO 8 -tasolta ISO 6 -tasolle ja hiukkasissa oli tilastollisesti hyvin merkittävä ero ennen interventiota ja sen jälkeen. Myös aktiivisissa bakteeri- ja sieninäytteissä oli merkittävä ero ennen ja jälkeen: sähköinen ilmansuodatus pudotti sienipesäkkeiden määrän laskulaatalla nollaan ja kaikki tarttumiskykyiset bakteerit hävisivät näytteestä.

Ruotsalaisessa Skaraborgin sairaalassa toteutetaan parhaillaan ensimmäistä tutkimusta, joka pyrkii osoittamaan nykyaikaisen, yksinkertaisen ja hyvin kustannustehokkaan tekniikan vaikutukset hoitohuoneiden ilmanlaatuun. Tavoitteena on puolittaa sisäilman hiukkaspitoisuus, mikä saattaa osaltaan vähentää terveysongelmia aiheuttavien infektioiden määrää. Infektiot ovat yhä hyvin merkittävä terveysongelma ja taloudellinen haaste sairaaloille. Terveydenhoidossa on pitkään keskitytty torjumaan infektioita, jotka leviävät käsien välityksellä. Useimmat hengitystieinfektiot leviävät kuitenkin ilman kautta aerosolien välityksellä. Tutkimuksen tehneen sairaalahenkilöstön mukaan näitä voidaan merkittävästi vähentää sähköstaattiseen kenttään perustuvalla ilmanpuhdistuksella. Se ei vaadi hankalia eikä kalliita muutoksia, vaan pelkästään ”johdon seinään”. Alustavat mittaustiedot osoittavat, että bakteerikuorma ja hiukkaspitoisuus vähenevät hyvin merkittävästi sähköstaattista kenttää hyödyntävällä ilmanpuhdistuksella. Tutkimuksen on tarkoitus kestää vuoden, ja tavoitteena on vähentää ilman hiukkaspitoisuutta ainakin 50 %.

Yhteenveto 

Nykyään keskustellaan paljon siitä, kykeneekö perinteinen kuitusuodatus torjumaan riittävästi ilman välityksellä leviäviä mikrobeja ja poistamaan ilmasta haitallisimpia ultrapieniä hiukkasia ja VOC-kaasuja. Parhaista sähköisistä ilmansuodatusmenetelmistä voi olla paljon apua näiden ongelmien ratkaisemisessa. Asiaa tutkitaan koko ajan lisää ja tulokset ovat hyvin rohkaisevia

 

Tutustu tarkemmin tutkimustuloksiin

Lataa Research Tests and Results of Genano air Decontamination Solutions