<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Metallikaari Oy tar hand om medarbetarnas välbefinnande med Genano luftreningsteknologi

  • Etablerades i Kerava 1994
  • Metallföretag som tillverkar specialanpassade produkter för industrin
  • Huvudverksamheten är rörbockning och vattenstråleskärningsamt svetsning, plåt och annat metallarbete
  • Hallvolym: cirka 600 m2 (höjd 5m) = 3000 m3 luftvolym
  • Omsättning cirka 1 miljon euro
  • Anställda är 8 personer

 

När man arbetar med metall måste särskild uppmärksamhet ägnas åt luftkvaliteten, eftersom produktionsprocessen släpper ut föroreningar i luften, inklusive svetsrök, vilket äventyrar hälsan hos de som arbetar i lokalerna och ökar behovet av underhåll av maskiner som används i produktionsprocessen.

”De mest förorenande ämnena kommer från vattenstråleskärning i form av damm och näst mest från svetsning. De är de svåraste och mest skadliga föroreningarna, vi har försökt att bli av med dem, säger Törnberg och tillägger att ”på soliga dagar skiner solen genom fönstren där såg man tidigare en tjock rökmadrass”.

 

Lösningen skulle vara så underhållsfri, pålitlig och effektiv som möjligt

Enhetens effektivitet och dess förmåga att ta bort fina partiklar och svetsrök som uppstod av svetsningen var inte bara kriterier för att köpa en luftrenare, utan också våra små, trånga utrymmen ställer sina egna krav för enhetens installation. Därför gjordes valet med luftrenaren Genano G1000.

Vi har trånga utrymmen och vi kan inte serva enheten hela tiden. Enheten måste vara underhållsfri så länge som möjligt. Genano levererade G1000 luftrenaren 2007 och den är klart effektiv, säger Törnberg.

 

 

Kontakta oss!

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning