<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stiftelsen Språkskolan förebygger risk för smittspridning med hjälp av Genanos luftrenare

 

Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby har ända sedan coronapandemin bröt ut haft ett omfattande program med förebyggande skyddsåtgärder. Den sista pusselbiten blev installationen av ett 20-tal luftrenare från Genano vars luftreningsteknik avdödar virus. 

 

”För oss är satsningen på luftrening en oerhört viktig förebyggande åtgärd i den tuffa tid vi nu lever i med Corona. Luftreningen har också flera positiva bonuseffekter”, säger Katja Leffler Peura som är styrelseledamot i stiftelsen och ansvarig för skolans egna fastighet i Smedby som ligger omgiven av en vacker natur.

 

Katja Leffler Peura, styrelseledamot Språkskolan-1

Katja Leffler Peura

 

Språkskolan i Upplands Väsby är en väletablerad friskola som drivs av en stiftelse. Under skolans tak finns Sverigefinska skolan som startades 1993 och har 120 elever, Engelska skolan med 220 elever som startades 2010, en förskola med ett 60-tal barn samt ett fritidshem. Personalstyrkan uppgår till ett 70-tal personer. Hos Språkskolan kan barnen utvecklas under ett gemensamt tak från det att de är 1 år upp till 15-årsåldern. Skolan har en tvåspråkig inriktning och mycket hög kvalitet på undervisningen. Den närliggande skogen fungerar som ett ”extra klassrum” för eleverna, och närheten gör också att de allra minsta förskolebarnen kan promenera dit för olika naturupplevelser. För stiftelsen har trygghet varit ett viktigt kärnvärde under alla år, och det har också präglat de insatser som gjorts under coronapandemin.

 

Ett omfattande program med proaktiva skyddsåtgärder

I ett tidigt skede av pandemin tog stiftelsen beslut att arbeta mycket proaktivt för att försäkra sig om bästa möjliga skydd för elever och personalen. Ett exempel är att alla lärare och elever från årskurs 5 har fått tvättbara munskydd. Katja Leffler Peura ger ytterligare exempel på olika skyddsåtgärder som infördes i början av pandemin.

”Möjlighet att sprita händer, handtork har installerats i klassrummen, avtorkning av alla tagytor, mer rigorös städning, nya tider i matsalen för att undvika trängsel och större avstånd mellan eleverna i klassrummen. Det blev ett helt batteri med skyddsåtgärder vi satte in. Vi har också klarat oss bra under pandemin med ganska få som smittats. Efter ett år kände vi ändå att vi ville förstärka skyddet ytterligare med luftrening. Idag är vi glada för den satsning vi gjort tillsammans med Genano, och vi har också sett flera positiva bonuseffekter förutom ett bra skydd mot Corona. Ett exempel är att luftrenarna förhindrar spridning av andra virus och bakterier samt renar luften från pollen”.

 

Luftrenarna viktiga också för alla som lider av pollenallergi

 

Genanos inomhusmiljöspecialist Staffan Vogel har hjälpt till med att ge råd hur luftrenarna ska placeras i fastigheten för att skyddet mot smittspridningen ska bli så effektivt som möjligt. De finns utplacerade i bl a allrum, korridorer, matsal och skolans bibliotek. Placeringen har också gjorts så att även klassrummen får en bra luftrening.

Katja berättar att man förutom den ökade tryggheten man fått under pandemin, direkt efter installationen märkte av en positiv effekt på inomhusluften.

”Vi har en fin fastighet med bra ventilation, men ändå kunde vi snabbt känna att luften kändes friskare. En stor fördel är också att vi nu kan vädra klassrummen trots att det är en jobbig pollensäsong för vissa elever och lärare. Vid vädringen är det oundvikligt att vi får in pollen, men
det är inte längre något problem för de som är allergiska eftersom vi har luftreningen”.

 

Förvånad att inte luftsmitta och luftrening på skolor diskuterats mer

 

För styrelsen i Stiftelsen Språkskolan har de förebyggande åtgärdsprogrammet mot smittspridning haft mycket hög prioritet, vilket också lett fram till beslutet om att satsa på Genanos luftrening. Under april och maj har vi samtidigt kunnat läsa om en ökad smittspridning på ett mycket stort antal skolor runt om i Sverige. Katja Leffler Peura är förvånad att luftsmitta på skolor inte diskuteras mer, och att inte luftrening lyfts fram som en klok skyddsåtgärd.

 

”I början av pandemin skrevs det en del om inomhusluften och smittspridning, men sedan dog den debatten ut vilket jag tycker är lite märkligt. För oss har det under det senaste året varit viktigt att ge ett bra skydd mot både dropp- och luftsmitta, och vi är idag väldigt glada för att vi genom att komplettera med luftrening kan ge alla våra elever och skolpersonalen bästa möjliga skydd under den pågående pandemin”, avslutar Katja Leffler Peura.

Här kan du se en film om Stiftelsen Språkskolan och deras satsning på att förebygga risken för smittspridning med hjälp av Genanos luftrenare: