<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Mikä aiheuttaa huonon sisäilman laadun varastoissa ja tuotantolaitoksissa?

 

Tehtaiden ja varastojen työntekijät altistuvat huomattaville kemikaali ja epäpuhtaus määrille, mikä tekee ilmanlaadusta kriittisen turvallisuuteen liittyvän ongelman kaikille, jotka työskentelevät näissä ympäristöissä. Teollisuuden tuotantolaitosten ilmanlaadulla on valtava vaikutus ihmisen terveyteen ja siten heidän kykyynsä työskennellä.

 

Tekijät, jotka johtavat huonoon sisäilman laatuun varastossa 

  • Pakokaasut, jotka johtuvat tavanomaisesta tavaroiden poiminnasta ja siirtämisestä
  • Kemialliset päästöt valmistusprosesseista tai raaka-aineesta
  • Huono ilmanvaihto - etenkin talvella
  • Tuuletus-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien huono ylläpito
  • Kosteus ja kosteusvuotojen, tulvien tai muun vesivaurion takia 

Vaikka ilman epäpuhtaudet ovat näkymättömiä, niillä voi olla vakava vaikutus terveyteen.

 

Dieseltrukkien käytöstä muodostuva hiilimonoksidi on kaikkein yleisimpiä myrkyllisiä kaasuja varastoissa. Hiilimonoksidimyrkytys on  siten merkittävä uhka. Sisäelimet, kuten aivot ja sydän, ovat myös olennaisesti vaarassa vaurioitua. Hiilimonoksidimyrkytyksen varhaiset oireet ovat flunssan kaltaisia ja epäspesifisiä: huimausta, heikkoutta, päänsärkyä, pahoinvointia, näköhäiriöitä, sekavuutta, rintakipua ja tajuttomuutta. Hiilimonoksidimyrkytysten ehkäisemisessä ei pidä luottaa pelkästään rakennusten ilmanvaihtoon. 

Teollisuushallin sisäilman huonolaatuisuus lisää merkittävästi yritysten omistajien kustannuksia monin eri tavoin - myös hidastamalla tuotantoa.

Miten huono sisäilman laatu vaikuttaa liiketoimintaan?

Vaikka ilman epäpuhtaudet ovat näkymättömiä, niillä voi olla vakava vaikutus terveyteen. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa hengityselinten sairauksia ja jopa syöpää sekä muita terveysvaikutuksia, jotka aiheuttavat sairauspoissaoloja. Yhden sairauslomapäivän kustannukset voivat maksaa jopa satoja euroja työnantajalle. Huono sisäilma vaikuttaa epäsuorasti myös työnantajakuvaan, minkä vuoksi ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi voi olla vaikeaa.

Teollisuushallin huono sisäilman laatu lisää merkittävästi yritysten omistajien kustannuksia monin eri tavoin - myös hidastamalla tuotantoa. Herkkien laitteiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa viivästyksiä tai laatuongelmia tuotantoprosesseissa. Mitä enemmän laitteita joudutaan huoltamaan, sitä kalliimpaa on toiminnan pyörittäminen. Tilojen puhtauden korkea taso estää ilmassa olevien epäpuhtauksien leviämisen ja lisää tuotantolaitteiden elinkaarta.

 

Lue lisää aiheesta ilmaisesta oppaastamme:

10 tärkeätä asiaa - siitä, miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi.