<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Maitotuotteiden tuotanto ja ilman epäpuhtauksien eliminointi

 

Maitotuotteiden tuotannossa on tärkeää pitää ilma puhtaana, koska se pienentää epäpuhtauksista aiheutuvaa riskiä. Riskille alttiit prosessit suojataan varmistamalla, että ilma käsittelytiloissa on käsitelty ilmansuodatinlaitteistolla, joka täyttää erityisesti elintarviketuotannon ilmansuodattimille asetetut tiukat vaatimukset. Laitteet on testattava ja sertifioitava, jolloin elintarvikkeiden saastumisriski pienenee ja lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

 

Sisäilman laadun vaikutus maitotuotteiden säilyvyyteen

 

Epäpuhtaudet, erilaiset hiivat ja homeet, jotka kulkevat ilman mukana, heikentävät merkittävällä tavalla erilaisten maitotuotteiden, kuten maidon, maitojauheen, juuston, jogurtin, jäätelön ja voin säilyvyyttä. Erityisesti äidinmaitovastikkeen tuotannossa käsittelyprosessin puhtaus on korostuneen tärkeää, koska vastasyntyneiden elimistö on huomattavan herkkä.

 

Ilmasta poistettavien epäpuhtauksien ja hiukkasten koko tekee ilman puhdistamisen vaikeaksi. Hiukkaset ovat keskimäärin noin 0,6 mikronin kokoisia. Pelkkä tuotantolaitteiden puhtaus ei riitä, vaan myös ilmastointi tuo tuotantotiloihin epäpuhdasta ilmaa, jossa esiintyy runsaasti erilaisia mikrobeja, jotka voivat päästä kosketuksiin käsiteltävien elintarvikkeiden kanssa. Tämän takia kaikkien prosessissa käytettävien komponenttien tulee täyttää tuoteturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja komponenttien puhdistamisen on oltava helppoa.

 

Maitotuotteiden tuotannon epäpuhtauksien lähteet

 

  • E-coli
  • bakteerit
  • VOC, eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet
  • tuotteisiin kuuluvat ainesosat, jotka voivat aiheuttaa ristikkäistä saastumista
  • mikrobit, jotka tulevat ihmisten mukana

 

Elintarvikkeiden ja henkilöstön suojaaminen ilmaa suodattamalla

 

Elintarviketuotannon määräykset ja erilaiset vaatimukset, jotka koskevat maitotaloustuotteita ja niiden turvallisuutta ovat varsin tiukat. Ilman laatua ja sen kiertonopeutta, lämpötilaa sekä kosteustasoja on valvottava tarkasti sekä puhdastiloissa että täyttöhalleissa jotta voidaan varmistaa, että saastumisen vaaraa ei ole.

Maitotuotteiden valmistuksessa laadusta tinkiminen ei saa tulla kyseeseen. Kaikissa työvaiheissa ­ –­ leijukerroskuivaamisessa, kypsytyksessä, viipaloinnissa, pakkaamisessa ja aseptisessa pakkaamisessa ­– on käytettävä suodattimia, jotka ovat sekä tehokkaita että laadukkaita.

Oikeanlaisella ilmansuodatuksella ehkäistään elintarvikkeiden pilaantuminen ja takaisinveto sekä vältetään kuluttajien terveyden vaarantaminen. Laite, jota ei ole testattu eikä sertifioitu voi aiheuttaa yrityksille sekä rahallisia tappioita että maineen menetystä. Laitteissa ei siis pidä säästää.

 

 

Meijeriteollisuuden tarpeet huomioivat ilmanlaaturatkaisut

 

Julkinen ympäristö

 

Tilat, joissa ei ole varsinaista tuotantotoimintaa, kuten toimistot ja lähettämöt, voidaan varustaa standardin

*)EN 16798 täyttävillä laitteilla. Näillä suojellaan tilojen käyttäjiä.

 

Erityisen herkkä ympäristö

 

Kun kyseessä on epäpuhtauksille erityisen herkkä ympäristö, laitteet on suojattava saastumiselta ennen käsiteltävien tuotteiden tuomista tilaan. Tällöin ilmavirtaukselta edellytetään suurta volyymia ja korkeaa painetta. Näitä ovat kuivaushallit sekä käyttövalmiiden elintarvikkeiden, kerman, maitotiivisteen, jugurtin, juuston ja jäädytetyttyjen jälkiruokien käsittely- ja pakkaustilat.

 

Herkkä ympäristö

 

Raaka-aineiden säilytystilat on pidettävä puhtaina ja raaka-aineet on suojattava saastumiselta. Näitä tiloja ovat maidon vastaanotto- sekä pakkaustilat ja tilat, joissa käsitellään raakoja ainesosia.

 

Hygieeninen ympäristö

 

Korkeinta hygieniaa vaativissa tiloissa, joissa tuotteiden loppukäsittely ja pakkaus tehdään, vaaditaan parhaan mahdollisen tason ilmanlaatua. Tällaisia ovat esimerkiksi tilat, joissa maitojauhetta pakataan aseptisesti ja muuhun tämän kaltaiseen toimintaan käytetyt tilat.

 

Lähde. *) https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:41425,6138&cs=11EDD0CE838BCEF1A1EFA39A24B6C9890

Ilmainen Opas: 10 asiaa, miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi