<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Näin parannat työnantajaimagoasi ja teet teollisesta työpaikastasi halutun

Talouden nousukiidossa useat yritykset ovat huomanneet työntekijöiden rekrytoinnin muuttuneen hankalaksi. Todellisista osaajista on huutava pula lähes kaikkialla. Monet ovat turhautuneena huomanneet, että tuhansien eurojen työpaikkailmoitukseen ei tullut kuin kourallinen hakemuksia, ja uusi työntekijä pitäisi löytää nopeasti. Miksi näin on päässyt käymään?

Työnantajakuvan tärkeimpiä sanansaattajia ovatkin organisaation omat työntekijät – anna heidän puhua puolestasi.

Työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus yrityksen imagoon ja vetovoimaan työntekijöiden silmissä

Ymmärrys työskentelyolosuhteiden vaikutuksesta terveyteen on parantunut merkittävästi työntekijöiden keskuudessa viimeisten vuosikymmenien aikana; enää työtä ei tehdä terveyden kustannuksella vaan nykyään valitaan työpaikka, jossa työskentelyolosuhteet ovat tarkoituksenmukaiset eivätkä aiheuta kauaskantoisia terveysvaikutuksia.

Työnantajamielikuvan ytimessä on yrityksen arvot, joista kommunikoitaessa keskiössä on rehellisyys. Jos tarina on päälleliimattu tai valheellinen, kohtaavat mainospuhein rakennetut mielikuvat ennen pitkää todellisuuden. Työnantajakuvan tärkeimpiä sanansaattajia ovatkin organisaation omat työntekijät – anna heidän puhua puolestasi.

Työnantajaimagon kannalta on merkittävää, että erityisesti teollisissa työpaikoissa työskentelyolosuhteet ovat hyvää työkykyä ylläpitävät. Sitä kautta alalle hakeutuu motivoituneita työntekijöitä ja erityisesti nuoria, juuri alalle kouluttautuneita. Valmistuksen ja kokoonpanon parissa työskentelevä henkilöstö altistuu usein haitallisille pienhiukkasille, joita hitsaus, kokoonpano sekä useat muut prosessityövaiheet tuottavat työpaikan sisäilmaan. Läpimitaltaan muutaman mikrometrin ja sitä pienemmät nanokoon hiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloiden kautta verenkiertoon altistaen työntekijän vakaville sairauksille. Esimerkiksi hitsaushuuruissa on useita ärsyttäviä aineita, jotka voivat aiheuttaa mm. hengityselinten sairauksia sekä kasvattaa syöpäriskiä. Ruostumattoman teräksen hitsaaminen vapauttaa kuudenarvoista kromia, joka on tunnettu syöpää aiheuttava yhdiste.

Työnantajakuva nostaa lojaalisuuden tasoa ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Työnantajamielikuvasta on tullut työmarkkinoilla tärkeä kilpailuetu

Hyvä työnantajamielikuva auttaa houkuttelemaan parhaat osaajat. Työmarkkinoilla pätevät normaalit kysynnän ja tarjonnan lait, ja houkuttelevalla työnantajabrändillä on enemmän kysyntää. Tietyillä aloilla käydään kovaa kilpailua osaavista ammattilaisista ja juuri yrityksen brändi työnantajana voi olla ratkaisevassa asemassa oikean tekijän löytämisessä. Työnantajamielikuvasta on hyvä olla tietoinen ja sen kehittäminen kannattaa huomioida myös yritysstrategiassa, sillä se on osa yrityksesi brändiarvoa – joka mitataan rahassa.

Yritys rakentuu ihmisistä. Mikään yritys ei ole niin digitalisoitu, etteikö jokaisen ulos lähtevän tuotteen takana ole yrityksessä työskentelevät ihmiset. Siksi yrityksen identiteettiin yhdistyvät tuotteiden ja palveluiden lisäksi ihmiset, joista jokainen on yrityksen brändilähettiläs. 

 

Hyvä työnantajamielikuvakuva on organisaatiolle hyödyllinen myös muilla tavoin. Työnantajakuva nostaa lojaalisuuden tasoa ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Sirpaloituneilla työmarkkinoilla organisaatiolla on jatkuva riski menettää parhaat osaajansa, ja uuden työntekijän kouluttaminen maksaa organisaatiollesi aikaa ja rahaa. Työnantajamielikuva voi myös pienentää virherekrytoinnin riskiä. Kun organisaation arvot ja kulttuuri tunnetaan myös yrityksen ulkopuolella, löytävät työpaikkailmoitukset varmemmin halutun kohderyhmän. 

Terveellinen työympäristö on yritykselle erinomainen sijoitus

Asianmukainen ja tehokas ilmanpuhdistus sisäilmasta vähentää riskiä haitallisten pienhiukkasten leviämisestä sekä parantaa merkittävästi työviihtyvyyttä sekä -tuottavuutta. Kaiken lisäksi puhdas sisäilma parantaa tuotantolaitteiden toimintavarmuutta ja parantaa tuotelaatua. Tämän vuoksi puhtaamman työskentelyilman tarjoaminen on yksi tärkeimmistä teoista, joita yritys voi työntekijöiden eteen tehdä ja näin parantaa myös omaa työantajaimagoaan.

Tutustu mitä hyötyjä puhtaasta sisäilmasta on työhösi ja liiketoimintaasi