<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HNR-Konepaja investerar i de anställda och arbetsgivarens image genom att förbättra inomhusluftkvaliteten

 

HNR-Konepaja  • HNR-Konepaja Oy är underleverantör och beställnings verkstad för metallindustrin, de producerar och installerar enligt beställnings planer enstaka helheter såsom kompletta system.
  • VD Joni Rinne
  • Grundad: 1983
  • Anställda: 27
  • Produktionsutrymmen: 2000 m²
  • Fri arbetshöjd: 6 m

 

Utmaning

 

För att säkerställa hög kvalitet har HNR-Konepaja investerat mycket i moderna maskiner och utbildad och professionell personal. Alla deras montörer och svetsare har avslutat de yrkeskvalifikationer som krävs inom området.

 

Eftersom personalen är högst upp på prioriteringslistan för HNR-Konepaja, ville bolaget skydda sin personal mot svetsrök och oljedimma som genererades under bearbetning och svetsning. Svetsröken och oljedimman, som äventyrar de anställdas hälsa, överskuggar bilden av hela svets- och maskinindustrin. HNR-Konepaja ville ha en förändring i detta så att de bästa medarbetarna i branschen också skulle vilja vara med i deras team i framtiden.

 

Lösning

 

HNR-Konepaja ville investera i arbetets säkerhet och komfort för sin personal så de sökte efter en lösning för att förbättra inomhusluftkvaliteten i svetshallen. HNR-Konepaja valde Novus Airtower luftfiltreringssystem importerat av Genano Solutions Oy, eftersom Novus har utvecklats speciellt för att ta filtrera skadlig svetsrök från inomhusluften samt att den inte kräver fasta installationer av ventilationskanaler. Enheten rengör inomhusluften effektivt, är lätt att använda och fungerar självständigt. Funktionsprincipen är ganska enkel: Först suger Novus Airtower ner svetsröken från högt upp i hallen, sedan sugs röken genom den effektiva och självrengörande filtret som filtrerar de skadliga partiklarna och slutligen släpps den renade luften tillbaka in i inomhusluften.

 

”Enheten var väldigt lätt att installera. Endast el och tryckluft ansluts till Novus Airtower och enheten är redo att användas. Genano Solutions levererade med enheten en bruksanvisning. Enheten har fungerat självständigt utan behov att ingripa i enhetens drift. Airtower-timern är inställd på att slå på och stänga av enheten enligt vår produktion. Medan vår produktion pågår övervakar Novus-partikelsensorn nivån på partiklar i luften och justerar motorns drift av enheten enligt mängden partiklar. På detta sätt fungerar enheten effektivt och sparar energi," säger Joni Rinne, VD för HNR-Konepaja.

 

 

Resultat

 

Med mer än två månaders användarerfarenhet har Novus Airtower fungerat felfritt och effektivt. HNR-Konepajas inomhusluftkvalitet har förbättrats och svetsröken i hallens tak har synligt minskat.

”Det har varit mycket beröm från de anställda när luftkvaliteten i svetshallen har förbättrats avsevärt,” säger Joni Rinne nöjd VD för HNR-konepaja Oy.

 

 

HNR Konepajan Novus Airtower

 

Kontakta oss!