<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrening löste problem med dålig inomhusluft i Ekarängskolan

 

Ekarängskolan invigdes 1967 i den då nybyggda och barntäta stadsdelen Hulta i Borås. Skolan med ca 300 elever och 60 lärare ligger barnvänligt omgiven av grönområden mitt i hjärtat av Hulta. Barnen är i åldrarna 6-12 år. Eleverna trivs och är fysiskt aktiva med tillgång till interaktiv lekplats, fotbollsplan och skolskog. Utomhusmiljön är bra, men det har varit sämre med inomhusmiljön. 

I äldre skolbyggnader är det inte ovanligt med dålig inomhusluft. I delar av Ekarängskolan var det bristande dränering runt ett av husen som orsakade problemen. Vatten trängde in i vissa lokaler vilket bl a resulterade i att mögelsporer konstaterades i textilslöjdssalen som ligger i ett souterrängplan. Även i den närliggande träslöjdssalen upplevde man problem.

Genano AB ekarängsskolan

Utslag runt ögon och mögeltillväxt i textilskåp

Malin Lindstrand som är textilslöjdslärare kan berätta om en drastisk försämring av inomhusmiljön under de senaste fem åren.

”Problemen har kommit smygande och för mig har det inneburit utslag runt ögonen och obehaget av att känna mögel- och källarlukt. Det var också kraftig mögeltillväxt i skåp där vi förvarar textilier och vi blev tvungna att kasta mycket material. Bubblor under färgen på väggarna, färg som släppte och vatten under golvet var tydliga bevis på att inomhusmiljön inte var bra. Ett första försök med dränering på ena sidan av huset gjorde ingen större skillnad.  Efter att det dränerats på ytterligare en sida blev det dock mindre tillväxt av fukt på väggarna”, säger Malin.

Daniel Bengtsson är en av Genanos inomhusmiljöspecialister och han blev under våren 2020 kontaktad av Fastighetsförvaltare Vesa Myllylä på lokalförsörjningsförvaltningen i Borås stad. Efter att tidigare försök att åtgärda problemen inte gett önskad resultat stod man inför ett beslut om en betydligt mer omfattande renovering. Man ville först få besked om inomhusluftens kvalitet, och om luftrening kunde förbättra situationen för personalen i väntan på renoveringen som låg ett år bort.

”Vi genomförde luftprovtagningar som bekräftade att det fanns mögelsporer i textilslöjdsalens inomhusluft. Min bedömning blev att det behövdes 10 luftrenare i undervåningen. Luftrenarna placerades ut i bl a textil- och träslöjdssalen, mötesrum, personalrum samt i korridorer”, berättar Daniel. 

 

”Utan luftrenarna hade jag inte kunnat jobba kvar”

 

När luftrenarna tagits i drift märkte skolpersonalen en omedelbar förbättring av luftkvaliteten, vilket bekräftas av Marika Johansson som är skyddsombud på skolan. ”Jag arbetar inte dagligen i de lokaler där luftrenarna placerades, men jag hade upplevt obehaglig lukt under några månader. Lärarna som arbetade i lokalerna hade också känt oro för att den dåliga inomhusluften skulle påverka hälsan. Med hjälp av luftrenarna blev luften betydligt bättre och man kände inte längre av någon lukt. Lärarna var också nöjda vilket givetvis är viktigt då det är deras dagliga arbetsmiljö”.

En av de nöjda lärarna var Malin Lindstrand. ”Utan luftrenarna hade det inte gått att jobba kvar i lokalerna. Det tog en tid innan jag blev av problemen runt ögonen men förbättringen av inomhusluften märktes direkt”.

 

Genano AB ekarängsskolan

 

Malins kollega Roger Falk är träslöjdslärare på Ekarängskolan. ”Under några år fick vi olika indikationer på att inomhusmiljön inte var bra. Vi reagerade ibland på källarlukten i lokalerna, och jag hade också en del elever som vid några tillfällen klagade över symptom liknande pollenallergi efter att ha varit i träslöjdssalen. Under en längre period hade jag även en kollega som fick känningar av sin pollenallergi året runt, vilket i vanliga fall endast inträffar under vår- och sommarsäsongen”. 

 

Gav omedelbar effekt

 

Roger berättar att han vid ett antal tillfällen blivit stopp i avloppen och att det då hände att vatten rann ut på golvet i träslöjdssalen. ”Vattnet som rann ut försvann genom skador i golvet och vi undrade var det tog vägen någonstans. Att det våren 2020 togs beslut om en omfattande renovering i kombination med att vi skulle få luftrenare installerade kändes därför bra. Den omedelbara effekten av luftreningen var att källarlukten försvann och vi som arbetar i lokalerna har verkligen uppskattat tekniken”.

I en tid när risken för smittspridning diskuteras intensivt på många skolor har luftrening aktualiserats som en möjlig förebyggande åtgärd. Roger berättar att Covid-19 har gjort en pressad skolvardag ännu tuffare, och att pandemin lett till många diskussioner. ”När vi pratat med varandra har ventilation, tillgång och frånvaro av värme och frisk luft varit ett ständigt återkommande ämne. Vi har inte pratat konkret om att luftrenarna lett till en ökad trygghet, men när vi informerat eleverna om luftreningen har de tyckt att det är ett stort plus att luften renas från virus”.    

 

Renovering med undertrycksventilerade golv

 

Den snabba förbättringen av inomhusluften med luftrenarna resulterade i ett beslut om att de skulle vara i drift under ett år fram till sommaren 2021. Då skulle ett omfattande renoveringsarbete påbörjas med målsättningen att helt eliminera orsakerna till den dåliga inomhusmiljön. De skadade golven skulle ersättas med uppbyggda och undertrycksventilerade golv.


Den här typen av golv installeras ofta för att lösa problem med fukt, mögel och dålig lukt i byggnader från 60- och 70-talet. Då gjöts betongplattor direkt på marken och många gånger med bristfällig dränering och isolering. Med ett ventilerat golv skapas ett utrymme till betongen och genom en lösning med luftintag och frånluftsfläktas bildas ett undertryck. Luftflödet fördelas med hjälp av luftkanaler som får fukt, lukt och emissioner som förorenar inomhusluften att ledas bort.

 

”Luftreningen gav oss tid att planera och förbereda”

 

När höstterminen startar på Ekarängsskolan ska renoveringsarbetet vara klart. Fastighetsförvaltaren Vesa Myllylä är glad över den satsning som gjorts och åt samarbetet med Daniel Bengtsson och Genano. ”Jag har samarbetet med Daniel i tidigare projekt när jag arbetade i en annan kommun. Det fungerade lika smidigt nu som då och luftreningen har varit viktig för oss. Dels för att inomhusmiljön snabbt förbättrades, men också för att vi kunde planera in renoveringen till sommarmånaderna då det inte är någon verksamhet i skolan. Vi har också varit noga med att kommunicera med lärarna om renoveringsplanerna och alla har varit nöjda vilket givetvis är positivt”, säger Vesa.

 

Daniel Bengtsson är glad för det förtroende han och Genano fått. Han menar att det sätt som renoveringen genomförts på visar att det inte alltid krävs drastiskt akuta åtgärder. ”Här har vi visat att luftreningen kan skapa något av en brygga tidsmässigt där inomhusmiljön snabbt förbättras i väntan på att grundproblemen åtgärdas. På så sätt skapas förutsättningar för väl genomtänkta renoveringar som verkligen ger hållbara resultat”, avslutar Daniel.

 

Genano AB ekarängsskolan8_11zon

Ekarängskolan i stadsdelen Hulta i Borås byggdes 1967