<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Ratkaisu hitsaushallien epäterveellisen sisäilman puhdistukseen

 

 

Hitsaussavu on erilaisten kaasujen ja metallihuurujen seos. Sen koostumus vaihtelee hitsausmenetelmästä ja käsiteltävästä materiaalista riippuen.

 

Tavallisia hitsaussavussa esiintyviä aineita ovat:

  • rautaoksidi; oksideja lisäaineista ja eri teräslaaduista, esim. mangaanista, kromista nikkelistä, kalsiumista, kuparista, kaliumista, bariumista
  • fluoridit; oksideja maalatusta tai muulla tavalla pintakäsitellystä rakenteesta, esim. sinkistä, lyijystä, kromista
  • suojakaasu epäpuhtautena, argon, hiilidioksidi, helium
  • kaasuja, jotka syntyvät valokaaren läheisyydessä, hiilimonoksidi, typen oksidit ja otsoni

 

Keuhkosyövän riski on hitsaajilla lisääntynyt 20-40% verrattuna esimerkiksi toimistotyöntekijöihin. Astmaan sairastumisen riski hitsaajilla on kaksinkertainen toimistotyöntekijöihin verrattuna. Hitsauksen pysyviä terveysriskejä arvioitaessa on otettava huomioon työntekijän erityinen sairastumisherkkyys, esim. atopia ja ennen kaikkea tupakointi, mikä nostaa hitsaajan keuhkosyöpäriskiä entisestään ja yhdessä hitsaussavujen hengitysteitä ärsyttävien ominaisuuksien kanssa heikentää keuhkofunktioita merkittävästi.

 

Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto (IARC) tarkasteli äskettäin tieteellistä näyttöä ja päätteli, että altistuminen jopa miedolle teräshitsaushuuruille voi aiheuttaa keuhkosyöpää, mahdollisesti jopa munuaissyöpää. Muita hitsaushuurujen aiheuttamia hengitystiesairauksia ovat muun muassa metallikuume, mikä voi aiheutua esimerkiksi sinkityn teräksen hitsaamisesta. 

 

 

Työnantajan vastuu terveellisestä työympäristöstä

 

Työlainsäädäntö määrittelee, että työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Tämä edellyttää, että työnantaja on tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden hallinnasta. Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä, tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä tarkkailla toimien vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

 

Ratkaisuna kohdepoisto tai ilmanpuhdistin

 

Kohdepoistoa käytetään pölyn, käryn, kemikaalien, savun, hajun, purun, hitsauskaasujen tai muiden ilman epäpuhtauksien poistamiseen työpisteestä. Mikäli epäpuhtauksia ei hallita niiden syntymäkohdassa, ne leviävät ympäri työtilaa.

 

Kohdepoiston haasteena on kohdepoistopuhaltimien kautta hukkaan joutuva energia, sillä ne puhaltavat lämpimän ilman hallista ulkoilmaan. Ennen kaikkea talvella energiahäviöt ovat suuria, joten hallin lämmöntalteenoton parantamiselle on tarvetta. 

 

Ilmanpuhdistinta valittaessa tulisi ensin selvittää minkälaisia epäpuhtauksia hallissa on, sillä puhdistimet on optimoitu eri tyyppisille hiukkasille tai kaasumaisille aineille tai öljysumulle. Monissa puhdistimissa on huomioitu myös epäpuhtauksien kerrostuminen hallin sisäilmaan niin, että puhdistimet imevät noin 2,5 metrin korkeudelta, puhdistaen sen ja puhaltaen puhtaan ilman laitteen alaosasta halliin juuri sille tasolle, missä työntekijät työskentelevät. Tämä pienentää tarvetta kylmälle korvausilmalle, kun epäpuhdasta ilmaa ei puhalleta hallista ulos, pienentäen myös energiakustannuksia.

Ilmainen Opas

10 tärkeää asiaa, miten puhdas sisäilma vaikuttaa työhösi