<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Genano

Sisäilman laatu vaikuttaa olennaisesti teollisen tuotannon tehokkuuteen

Tuotantohallien prosessien ja eri toimintojen myötä syntyvä pöly sekä tiloissa liikkumisen myötä ilmaan nouseva pöly ovat ongelma useissa yrityksissä. Paitsi prosessin aiheuttamat epäpuhtaudet, myös ulkoa tuleva pöly lisää tuotantohallien haasteita. Edes rakennuksen säännölliset puhdistukset eivät ratkaise pölyongelmaa kokonaan. Haasteita aiheuttavat myös vanhat, nykytarpeisiin nähden riittämättömät ilmanvaihtojärjestelmät, jotka on rakennettu teollisuushallin rakennusajan määräysten mukaisesti.

Vanhoissa määräysteksteissä on usein todettu muun muassa, että ilmanvaihto rakennuksessa on oltava riittävä ja sisäilman laatu tyydyttävä – sen kummemmin määrittelemättä paljonko on riittävä, ja mitä on tyydyttävä. Koska sisäilman epäpuhtaudet saattavat tänä päivänä olla jotain ihan muuta kuin esimerkiksi kolme vuosikymmentä aikaisemmin.

Kun tuotannon likaantuminen pystytään estämään, saadaan vähennettyä puhdistuksen ja laitehuoltojen määrää.

Puhtaalla sisäilmalla kustannustehokkaampi tuotantoprosessi

Kun tuotannon likaantuminen pystytään estämään, saadaan vähennettyä puhdistuksen ja laitehuoltojen määrää, ja näin lisäämään tuotannon tehokkuutta. Käytännössä tämä merkitsee vähemmän taukoja ja enemmän käyttöaikaa tuotannossa. Vikakappaleiden määrä, sekä tuotepalautusten määrä vähenevät merkittävästi. Tehokkaamman tuotannon myötä tuotantokustannukset pienenevät ja jätettä muodostuu vähemmän. Samalla voidaan myös huomattavasti pienentää siivouskuluja.

Pöly varastohalleissa aiheuttaa ongelmia tuotteiden kestävyyteen ja jopa laatuun. 

Varastoitujen tuotteiden laatuun lisää kestävyyttä tehokkaalla ilmanpuhdistuksella

Pelkkä tuotannon likaantumisen ehkäisy ei aina riitä. Pöly varastohalleissa aiheuttaa ongelmia tuotteiden kestävyyteen ja jopa laatuun. Dieselkäyttöiset trukit tuottavat pakokaasuja, mikä erityisesti elintarvikealalla on huomioitava asia. Kumipyörät jauhavat päivittäin hallin betonilattiasta hienoista betonipölyä ilmaan. Lisäksi hallin ovien ollessa lastausta varten auki, ulkoa tulevat epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan, tunkeutuen jopa varastoitujen laatikoiden sisään. Puhtaan sisäilman merkitystä ei aina tule ajatelleeksi.

Sisäilma-asioita kannattaa kuitenkin miettiä, sillä myös selvää säästöä voidaan puhtaalla sisäilmalla saavuttaa. Esimerkiksi mikäli sisäilman tehopuhdistuksella saadaan prosessoitu elintarvike kestämään yhdenkin päivän kauemmin, maksaa tehokas ilmanpuhdistusjärjestelmä itsensä nopeasti takaisin. 

Tutustu aiheeseen syvemmin lataamalla lisätietoa siitä, miten puhdas sisäilma vaikuttaa työhösi.

Lue lisää aiheesta ilmaisesta oppaasta: 10 tärkeätä asiaa - siitä miten puhdas sisäilma vaikuttaa liiketoimintaasi.