<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forskare medverkar när Genano startar artikelserie om luftkvalitet och behovet av gränsvärden

 

År 2022 ska bli det år då Genano går i täten för att lyfta den viktiga frågan om luftkvalitet inomhus, behovet av gränsvärden för vad som får finnas i inomhusluften och att det också behövs bättre kontroll från myndighetshåll. Ett viktigt mål är också att öka människors medvetenhet om inomhusluftens betydelse, och att luften som råvara är värt ett bättre anseende.

 

Är det för att luften är ”gratis” som vi engagerar oss så lite i hur det står till med luften vi andas?

 

Genano kommer att genom olika informationsaktiviteter arbeta för att sprida kunskap och öka medvetenheten om att det måste ställas krav på luftkvalitet inomhus. Nyligen har Genano offentliggjort att utmärkelsen ”Genano Clean Air Award” kommer att instiftas senare under 2022 och delas ut första gången våren 2023. Genano kommer också att starta en artikelserie där forskare och experter på innemiljö deltar.

 

Positivt gensvar från forskarhåll

 

Under många år har det runt om i världen bedrivits intensiv forskning i frågor som rör inomhusmiljö och inomhusluftens påverkan på oss människor. Ett stort antal forskare har en djup samlad kompetens och erfarenhet inom området. Genanos ambition är att dela med sig av dessa forskarrön i artikelserien.

 

"Det finns så mycket samlad kunskap idag att det bildar en stark plattform för att dra upp riktlinjer för gränsvärden och hur en effektiv övervakning kan bedrivas. Vi tror att en nyckel till framgång är att omsätta forskarrön till intressant information som väcker intresse och engagemang, och på sikt också till att inomhusluften får regler liknande de för vatten och livsmedel. Vi är övertygade om att det är möjligt och jag är glad för att vi redan fått ett positiv gensvar från forskarhåll. De första artiklarna kommer att publiceras med start om ett par veckor” berättar Peter Christiansen som är försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukhus & Laboratorier hos Genano Oy i Finland.

 

 

peter christiansen genano copy

Peter Christiansen, Försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukhus & Laboratorier på Genano Oy

Vill väcka intresse och skapa debatt

 

Genanos artikelserie inleds med tre artiklar skrivna av Juhani Kronholm som är Ph.D. och laboratoriechef vid Ositum Oy i Finland. Hans arbete inkluderar användning av miljötillämpningar och tekniker för att bestämma inomhusluftens kvalitet. Under året kommer också artiklar att publiceras som ifrågasätter traditionella uppfattningar om inomhusluft och luftkvalitet.

"Vi vill helt enkelt skapa debatt och vara en katalysator för att driva på mot gränsvärden och bättre övervakning. Egentligen är det skrämmande att vi inte har kommit längre när det gäller exempelvis gränsvärden för inomhusluft. Det har i decennier varit stort fokus på föroreningar utomhus, men det är inomhus vi tillbringar 90 procent av vår tid. Ändå har vi väldigt dålig kontroll på luften vi andas in. Vår målsättning är att förändra detta och vi är övertygade om att en långsiktig informationssatsning kan både öka kunskapen och väcka engagemang och intresse", avslutar Peter Christiansen.