<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano AB har certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001

 


Den 23 december blev det klart att Genano AB certifierats i enlighet med både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för företagets kvalitets- och miljöarbete. Arbetet med certifieringsprocessen har skett i ett nära samarbete med Miljökompassen AB i Härnösand. Certifieringsorgan har varit A3Cert som är ett av Sveriges ledande certifieringsorgan.

 

iso certifications

”Vi är givetvis väldigt glada att ett intensivt kvalitets- och miljöarbete har resulterat i dessa certifieringar. Det är en viktig bekräftelse på att arbetet bedrivs på ett genomtänkt och riktigt sätt. Kvalitets- och miljöfrågorna är en grundläggande del av vår långsiktiga strategi och de har mycket hög prioritet i alla delar av vår verksamhet. Det är en gedigen process vi nu gått igenom och arbetet har skett med ett stort internt engagemang”, säger Peter Christiansen på Genano Oy som haft en central roll i certifieringsarbetet.

 

Peter bild Genano

Peter Christiansen, Sales Director Clinical MedTech Segment på Genano Oy

 

Peter Christiansen var tidigare Nordisk försäljningsdirektör på Genano AB och tillträdde vid årsskiftet en tjänst som Sales Director Clinical MedTech Segment på Genano Oy med ansvar för Europa inklusive Norden. Ny Nordisk försäljningsdirektör är Sören Jorlet som tillträdde sin tjänst den 1 januari.

 Sören Jorlet

Sören Jorlet, Nordisk försäljningsdirektör

 

Att Genano AB certifierats i enlighet med ISO 9001 innebär att företaget har ett kvalitetslednings-system som beskriver ständiga förbättringar av verksamheten för att möta kundernas behov.

 

ISO 14001 visar att miljöledningssystemet på ett långsiktigt sätt integrerar miljöfrågorna i Genanos svenska verksamhet.

”Certifieringarna är ett viktigt kvitto på att vi bedriver kvalitets- och miljöfrågorna på ett strukturerat och långsiktigt sätt. Det är också en stabil grund att arbeta vidare på. Kvalitet och miljö är områden där det alltid finns möjlighet att vidareutvecklas, och vi fortsätter därför att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete i vår organisation”, avslutar Sören Jorlet.