<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nu är det enklare att jämföra luftrenare

 

Problem med inomhusluft kräver ofta snabba åtgärder eftersom situationen inte löser sig av sig själv. Fram till nu har det varit väldigt svårt att jämföra prestanda hos luftrenare eftersom alla tillverkare rapporterar liknande siffror om sin enhets effektivitet. Tyvärr är de här siffrorna enbart helt jämförbara om de inte bara visar antalet partiklar som renaren tar bort ur luften, utan även deras storlek. Det är inte alla tillverkare av luftrenare som rapporterar produktens kvalitet – renheten hos inomhusluft som produceras av renaren. Det medför att priset är den enda egenskapen hos luftrenare som kan jämföras på ett meningsfullt sätt.

Problem med inomhusluft kan hanteras med två reningsmetoder

Reningsmetoderna som används i luftrenare kan delas in i två kategorier: HEPA-filter och elektriska filter. Reningseffektiviteten hos dessa metoder kommer att bli enklare att jämföra i framtiden. Den nya ISO 16890-standarden för testning av luftfilter för allmän ventilation började gälla den 1 juli 2018. Däremot tillämpas en övergångsperiod på 18 månader, vilket innebär att den slutgiltigt börjar gälla den 1 februari 2020. Den nya testningsmetoden är hårdare än tidigare. Målet är att förbättra kvaliteten på inomhusluft och göra det enklare att jämföra effektiviteten hos luftrenare. Den nya standarden gör det möjligt att utvärdera luftrenares effekt på kvaliteten på inomhusluft, när PM - värdena (”particulate matter”) för lokal utomhusluft är kända. När partiklar klassificeras i olika PM-klasser efter storlek blir det enklare för en köpare att förstå den fraktionerade effektiviteten hos varje luftrenare. Filtrets fraktionerade effektivitet beräknas med en standard fördelning av partikelstorlek.

Luftrenare eller ren luft som en tjänst?

Om du misstänker problem med inomhusluft bör en expert kartlägga situationen och fastställa typerna av orenheter i luften och om faktorer som rör ventilation eller byggnadens konstruktion bidrar till problemet. I så fall kan situationen förbättras genom att justera ventilationsinställningarna eller med noggrannare städning. Om inte det fungerar behövs luftrenare för att omedelbart förbättra kvaliteten på inomhusluft och på så sätt skydda personer i lokalerna. Användning av luftrenare innebär inte att du inte behöver undersöka orsaken till problemet med inomhusluft – något som alltid bör göras.

Tjänsten består vanligtvis av att kartlägga fastigheten och utföra partikelmätningar. Utifrån kartläggningen får kunden ett förslag på åtgärder, som beskriver val, placering och kostnad för de luftrenare som är lämpliga för lokalerna. Efter kundens godkännande levereras och installeras luftrenarna, användarna utbildas och personer i lokalerna informeras om luftrenarna på ett sätt som avtalats med kundens kontaktperson. Tjänstleverantören säkerställer luftrenarnas effektivitet under platsbesök som har avtalats i förväg. Om luftrenarna behöver service eller påfyllning av rengöringsvätska gör tjänstleverantören det utan separat avtal. Fördelarna med att köpa tjänsten i stället för luftrenarna är bland annat att tjänstalternativet är förhållandevis smidigt, att du garanterat blir av med de symptom som orsakas av problemet med inomhusluft, enligt avtal, och att du utan krångel får underhålls - och reparationstjänster – allt ingår i det avtalade tjänstpaketet.

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning