<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Problem med inomhusluften i nya byggnader

 

Renoveringen är slutförd eller en alldeles ny byggnad är färdig och man kan flytta in. Allting bör vara i ordning: fastigheten är bekväm och allting luktar nytt. Efter en tid börjar de boende emellertid få olika symptom: huvudvärk, hudsymptom, kanske inflammation i käkbihålorna och feber. Varför? De har ju faktiskt precis flyttat in i bekväma nya våningar. Den frågan är vanlig.

 

Vad framkallar symptomen i nya byggnader?

 

Den vanligaste orsaken är flyktiga organiska föreningar (volatile organic compounds, VOC). Nya byggnader luktar starkt av olika material som i en möbelaffär. Lukten av VOC kommer från byggnadsmaterial, lim och fyllmaterial i byggskivor (t.ex. möbelskivor och akustikskivor). Dessutom är textilier som finns i en byggnad behandlade med brandskyddsmedel som avger VOC. Rengöringsmedel och vaxer bidrar med sin egen lukt till inomhusluften. Lukterna är starkare i rum med otillräcklig ventilation eller där temperaturen är hög.

Emissionen från material kan vara större i nya byggnader under de första sex månaderna eller till och med längre. Det är därför som en effektivare ventilation rekommenderas under de första månaderna. Effektiv ventilation bidrar till att snabbare vädra ut föreningar som avges av olika material.

 

Byggdamm förblir svävande i inomhusluften

 

Dammförorening från byggtiden kan finnas kvar i nya byggnader trots noggrann rengöring innan byggnaden togs i bruk. Damm stannar kvar länge i luften och avsätter sig långsamt. Damm består av partiklar som kan indelas i fyra storlekskategorier:

  • Stora partiklar
  • Grova partiklar
  • Fina partiklar
  • Ultrafina partiklar

Det kan till och med ta veckor för dem att avsätta sig.

 

Tabell: Egenskaper hos partiklar av olika storlek

 

Partikel

Storlek

Suspensionstid

Faser i kroppen

Ursprung

Stora partiklar

Typiskt ∅ 50

 μm – 125 µm

Varierar beroende på storleken

Stannar i näsan och på ögats slemhinnor; kan nå magtarmkanalen via händerna

Antropogena och naturliga partiklar, partikelaggregat och fibrer. Vägdamm, sanddamm, mineraldamm, pollen, mögelsporer, allergener

Damm

mindre än 100 µm

Från sekunder till timmar

Stannar i näsan och de övre luftvägarna

Kläddamm, fibrer från byggmaterial

Inhalerbara partiklar = grova partiklar

2,5–10 µm

     

Fina partiklar

mindre än 2,5 µm

Från dagar till veckor

Når ned till icke-cilierade bronker och alveoler

Förbränningsprodukter från fordon, lägereldar, rökning, sot, olja och tunga metallpartiklar

Ultrafina partiklar

mindre än 0,1 µm

-

Når alveoler och delar av blodcirkulationen

 

Tabell 1: Egenskaper hos dammpartiklar av olika storlek (1)


Noggrann rengöring före användning av fastigheten avlägsnar det mesta av partiklarna i luften. Emellertid är noggrant skydd även under byggnads-/renoveringsfasen mycket viktigt. Det bidrar till att minska ansamlingen av orenheter i till exempel ventilationskanaler, i rör och ovanpå lampor och deras väggfästen.
Noggrann rengöring är emellertid inte alltid tillräckligt, eftersom damm som svävar i luften fortsätter att avsättas i flera dagar efter rengöringen. Byggmaterial och limmade skivor i nya möbler frisätter VOC länge efter att de har tagits i bruk. I nya byggnader krävs ofta intensiv luftrening inomhus under de första sex månaderna.

 

Andra källor till orenheter

 

Gamla möbler, andra personliga tillhörigheter och textilier förs ofta in i nya byggnader och ibland har de använts i byggnader som har problem med kvaliteten på inomhusluften. I sådana fall kan möbler och material föra med sig orenheter som kan ger symptom hos dem som använder den nya byggnaden. Skadat material bör avfallshanteras före flytt av möbler och personliga tillhörigheter. En tumregel är att alla hårda material ska rengöras noggrant. Mjuka material (t.ex. kuddar, mattor etc.) bör tvättas vid så hög temperatur som möjligt enligt tvättråden. Ozonisering kan användas för att rengöra stora möbler eller personliga tillhörigheter som är svåra att rengöra.

 

KÄLLOR:
1)Pesonen-Leinonen, Eija: Sisäilman käsitteet ja siivouksen rooli.

 

Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?