<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vet du vilken luftrenare som är optimal för er situation?

 

Många kommuner och fastighetsägare behöver idag hitta lösningar på problem med inomhusluften. De måste välja mellan att reparera lokalerna, flytta verksamheten tillfälligt och luftrening. En tillfällig lösning med effektiva luftrenare är snabb och kostnadseffektiv, men vet du vilken lösning som vore optimal för era lokaler?

 

En expertleverantör tillhandahåller rätt service för alla lokaler och behov

 

Innan du inleder processen för att förvärva en luftrenare bör du bestämma målen med förvärvet: Behöver ni en heltäckande tjänst för att lösa ett problem med inomhusluften eller vill ni äga luftrenarna själva? Det blir allt populärare att förvärva luftrenare som en tjänst eftersom det är ett risk- och krångelfritt alternativ. Om ditt ansvarsområde är upphandling och inte de lokaler som luftreningen behövs för tar du reda på förutsättningarna för upphandlingen från personen som är ansvarig för lokalerna: Behöver ni luftrenare som uppfyller vissa kriterier eller en lösning på ett specifikt problem med inomhusluften? Behöver ni experttjänster och en partner för problemlösning utöver luftrenare?

 

Tänk på följande när du jämför luftrenare

 

Det råder inget tvivel om vilken som är den viktigaste funktionen för en luftrenare – att rena luft. Men hur luftrenaren gör sitt jobb är också viktigt. Alla luftrenare är inte likadana, och det är viktigt att jämförelsen fokuserar på sådant som är relevant för att uppnå önskat resultat och de orenheter som behöver avlägsnas från inomhusluften.

 

Eliminering av mikrober

 

En luftrenare kan samla upp orenheter från inomhusluften eller även eliminera luftburna mikrober, till exempel virus och bakterier.  Luftrenarens förmåga att även avlägsna fina partiklar från luften är avgörande eftersom det finns belägg för att fina partiklar är den främsta orsaken till problem med inomhusluften. Om en luftrenare enbart samlar upp orenheter finns det en risk för att organiska mikrober släpps ut i luften igen – och i värsta fall kan luftrenaren fungera som en grogrund för farliga mikrober. Ju bättre reningsprestanda en luftrenare har, desto färre enheter behövs för att rena luften.

 

Enhetens förmåga att eliminera fina partiklar

 

Ultrafina partiklar som är mindre än 0,1 mikrometer kan komma in i blodomloppet via lungorna och hamna i organ. Därför är det viktigt att fokusera på storleken på de fina partiklar som enheten kan avlägsna från inomhusluften, istället för hur många procent av partiklar som enheten eliminerar. Reningsprestanda på 99,98 % ger ingen information om storleken på de partiklar som filtreras bort från inomhusluften.

 

VOC-föreningar

 

Utöver filtrering av fina partiklar är flyktiga organiska föreningar (VOC) en annan utmaning med ren inomhusluft. Dessa gasföreningar avlägsnas från inomhusluft med hjälp av ett filter med aktivt kol som finns i nästan alla luftrenare.  En luftrenares förmåga att avlägsna gaser ur luften beror inte enbart på mängden aktivt kol. Det aktiva kolets struktur och yta är också viktiga.

 

Enhetens bullernivå

 

Bullret från en luftrenare är en viktig faktor, särskilt i lokaler där människor behöver kunna fokusera på sitt arbete, till exempel klassrum och kontor. När upphandlingen av luftrenare planeras bör hänsyn tas till avståndet från luftrenaren (till exempel 3 m). Köparen av luftrenaren bör kontrollera vid vilket avstånd den angivna bullernivån har uppmätts.

 

Lämpliga modeller för lokalerna

 

Det finns ytor i byggnader där det är svårt, om inte omöjligt, att placera en luftrenare. Det handlar bland annat om nödutgångar och trappuppgångar. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till anvisningar från brandmyndigheter i närheten av nödutgångar. Se till att leverantören exempelvis kan tillhandahålla en väggmonterad luftrenarmodell så att golvet i närheten av nödutgångar är fritt.

Det är alltid bra att be leverantören av luftrenare om ett intyg av enhetens tekniska egenskaper, som utfärdats av ett oberoende testinstitut (till exempel Teknologiska forskningscentralen VTT AB i Finland, ett universitet eller en annan expert).   

Tjänst eller köp?

 

Ren inomhusluft som förvärvas som en tjänst är ett kostnadseffektivt, flexibelt och enkelt alternativ som passar särskilt bra vid kortvariga behov och när det är oklart hur länge enheterna kommer att behövas. Flexibilitet är viktigt när man inte känner till det exakta schemat för reparationer av en byggnad, hur reparationerna kommer att gå och när nya lokaler kommer att vara klara.

 

Garanterar leverantören de överenskomna resultaten?

 

Ren inomhusluft kan även köpas med en garanti. När du köper ren inomhusluft som en tjänst kan du vara säker på att du får tillgång till de senaste och effektivaste luftrenarna. Det finns leverantörer på marknaden vars tjänst för ren luft kommer med en garanti.

På lång sikt kan det vara mer ekonomiskt att köpa en enhet om du vet att den kommer att behövas under lång tid. Det är viktigt att säkerställa att din organisation har tillräckliga resurser för att flytta luftrenarna, beställa underhåll och använda enheten korrekt. En köpt enhet kräver också underhåll, så ta reda på om leverantören kan erbjuda ett underhållsavtal och hur det påverkar den totala inköpskostnaden.

 

Tänk åtminstone på följande vid förvärv av luftrenare:

  • Vilka är målen och schemat för förvärvet?
  • Kan schemat ändras i framtiden?
  • Vill vi ha en luftrenare av en viss typ eller en lösning på ett problem? Vill vi ha en garanti om slutresultatet?
  • Kan vår organisation lösa problemet eller skulle en tjänst med en garanti vara mer ekonomiskt när allt tas med i beräkningen?
  • Kräv för bästa möjliga resultat att luftrenaren renar luften och eliminerar orenheter
  • Enheten bör också avlägsna flyktiga organiska föreningar (VOC) från luften
  • Godtagbar bullernivå
  • En studie som genomförts av tredje part, samt alla relaterade testresultat, bör begäras för alla enhetens tekniska egenskaper

Vet du vad bra inomhusluft kvalitet egentligen betyder?