<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Äldreboende i Gagnef räddat av Genanos luftrenare

 

Dalarnas Tidningar berättar i en artikel (31 jan 2020) hur flera äldreboenden i Gagnefs kyrkby haft problem med ohälsa orsakat av dålig inomhusluft. Räddningen blev luftrenare från Genano.

 

I artikeln uttalar sig skyddsombudet Catharina Lindgren och berättar att luftrenare snabbt löste en akut situation.

Ja, vi märkte en ganska stor skillnad redan dagen efter att de hade installerats. Men samtidigt ska luftrenarna ändå ses som en tillfällig lösning, säger hon enligt Dalarnas Tidningar.

 

Bakgrunden är att flera äldreboenden som renoverades 2016 efter en tid fick problem med att personal rapporterade astmatiska besvär, klåda och huvudvärk. Orsaken är inte fullt utredd men misstankar finns att mattorna har lagts på ett för fuktigt underlag och att dessa nu släpper ifrån sig ohälsosamma emissioner. Mattläggningen är reklamerad och på de boenden där det varit möjligt har renoveringen gjorts om.

 

HubSpot Video

 

På boendet Solgården har man inte kunnat evakuera de äldre och där står nu Genanos luftrenare placerade som ett motmedel tills en varaktig åtgärd kan göras.

Vi har rena fjälluften där jämfört med andra lokaler i kommunen, säger Solgårdens enhetschef Sanna Bjerneby till Dalarnas Tidningar.

 

gagnef

 

Kontakta oss!