<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano Ren Luft som Tjänst är med på Expovent web-turné, genom en ny filmpresentation

 

Tillsammans med Slussen.biz har vi nu producerat 3 filmer i denna serie. Staffan Vogel, en av Genanos innomhusmiljöspecialister, har agerat som presentatör.

 

Vi presenterade kortfattat ”Genanometoden – Ren luft som Tjänst” i den 1:a filmen.

I film nr 2, talade vi mer om människan som vistas i ”sjuka hus / dåliga lokaler”, och att begreppet (OBO) ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa talas om allt oftare.

 

 

När en forskarvärld blir alltmer enig om att COVID-19 är ett luftburet virus, aktualiseras behovet av säker luft genom luftrening. 

Vidare sägs att WHO uppmanar länder om att betrakta COVID-19 som ett luftburet virus.

 

Drygt 50 sjukhus runt om i världen har hittills installerat luftrenare från Genano i samband med pandemien, liksom många skolor, vårdcentraler och många andra offentliga inrättningar. 

 

Så, utöver lösningar kring byggnadsrelaterade problem och risk-konstruktioner levererar vi även eveidensstyrkta trygghetslösningar som gör det möjligt att minska luftburen smittspridning.

 

Genanos budskap är alltid: Var inte rädd – var förberedd!

Genano – Ren luft. Inget annat.

Prenumerera på Genano nyhetsbrev