<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano donerar luftrenare till krisområdet i Wuhan, Kina

 

Genano deltar tillsammans med sin kinesiska distributor Jiangsu Holly Environmental Technology Co. Ltd. i att donera luftrenare till krisområdets sjukhus i Wuhan. Det första partiet luftrenare åker iväg ännu idag, mera levereras så snart vi får mera produkter från fabriken i St Michels.

“Situationen kräver mycket av vår leveranskedja. Vi har förberett oss för att Klara av situationen redan på förhand I leveranskedjan, samt I Genanos egen leveransorganisation”, konstaterar Aleksi Ahti, COO på Genano.

 

“Vi tar den globala pandemirisken och situationen på största alvar, och försöker svara på de inkommande förfrågningarna möjligast snabbt. Det är klart att vi är med och förebygger spridningen av koronavirusepidemien, för vi har en i Finland utvecklad teknologi med vars hjälp vi kan förstöra och eliminera det via luften spridda viruset. Denna teknologi gör det möjligt att på ett enkelt och snabbt sätt förvandla sjukhusrum till isoleringsrum, och på detta sätt förebygga viruset från att spridas, säger Niklas Skogster, Genanos VD.