<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano är återigen med på Expovent som web-turné, genom en filmpresentation

 

Genano är återigen med på Expovent som web-turné, genom en filmpresentation. Denna tour arrangeras nu i Visby, Stockholm samt i Nyköping, och löper den 26/5 – 28/5, 2020. Om ni har misstankar om att ni har fastigheter med sjuka-hus syndrom, verksamheter med byggnadsrelaterad ohälsa och människor som mår dåligt av inomhusluftmiljön, då kan ni med hjälp av Genanometoden; Genano ren luft som tjänst finna många lösningar. Se den ca 3 minuter långa videon, och lyssna på vad en av våra inomhusmiljöspecialister, Staffan Vogel, har att säga inom detta. Den första web-touren gick av stapeln i regionerna Växjö, Jönköping samt Norrköping – och den korta filmen kan ni också se nedan.

 

 

För ren luft

Staffan Vogel arbetar som en av inomhusmiljöspecialisterna på Genano AB. Genano är specialstproducent beträffande produkter inom luftrening av inomhusluften i fastigheter med byggnadsrelaterade problem och skador. 

 

Dessutom renar vi på ultrafina partikelnivåer. Det vill säga virus, bakterier och även förbränningsresiduer. Nanosmå partiklar som är orsaker till människans ohälsa. Vi på Genano arbetar tydligt med fokus på människan; individen i centrum

 

Luftrenare från Genano, som skyddar verksamhet och tredje part, återfinns idag inom utsatta inomhusluftmiljöer som spänner från vårdmottagningar, äldreboenden, skolomiljöer, intensivvårdsavdelningar till kontor och fastigheter för personer som jobbar inom samhällskritiska funktioner. Detta sker både här hemma i Sverige som runt om i övriga världen. Genano är en global aktör.

 

I dessa prövans tider, finns det en risk att lokaler som är ”dåliga” prioriteras i andra hand, då många resurser tas i anspråk på grund av Corona situationen. Dessvärre pausar inte de byggnadsrelaterade problemen, som kan utsätta verksamheter som bedrivs däri, för dålig inomhusluftmiljö. 

 

När människor vistas i lokaler eller byggnader som har brister och skador, kan risk föreligga att människan drabbas av ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO).

 

För den professionella marknaden erbjuder vi Genanometoden REN LUFT SOM TJÄNST. Detta ger er möjligheten att hyra en fungerande och välbeprövad helhetslösning!

 

Våra 5 stolpar i arbetsprocessen:

Övervakning – Provtagning – Symptomundersökning – Analys – Åtgärd & Uppföljning.

 

Genanos helhetslösning hjälper dig som beställare att fatta evidensstyrkta beslut.

Prenumerera på Genano nyhetsbrev