<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano har registrerat varumärket Genano Ren Luft som Tjänst®

 

Sedan den 2020-08-17 gäller Genano Ren Luft som Tjänst® som er godkända trygghetsstämpel, när ni eftersöker tjänstelösningar som motverkar dålig inomhusluftmiljö!

 

Genano började sin historia i slutet av 1990-talet, och företaget är sprunget ur ett samarbete med fokus att specialrena inomhusluftutrymmen inom laboratorie- och sjuhusverksamhet, genom använandet av luftrenare.

 

Under de ca 10 senaste åren har Genano AB varit verksamma även på den svenska marknaden. Primärbearbetningen i Sverige syftade till att rena inomhusluften i främst skolor och offentliga lokaler, vårdcentraler mm. Fokuset ställdes mot Byggnadrelaterade inomhusluftproblem. Idag talar man om begreppet OBO – ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa.

 

Vad ingår i Ren luft som tjänst?

 

Sedan uppstarten i Sverige har Genano haft ett konceptuellt program – Ren Luft som Tjänst. Konceptet har evolverat och gör så än idag. Tjänsten omfattar så mycket mer än uthyrning av luftrenare. Genano erbjuder fysiska luftanalyser, digital övervakning av inomhusluftmiljön, symptomundersökningar (tempen på verksamhetens subjektiva upplevelser), till installation av luftrenare och funktionshyror.

 

Nu har marknaden svarat! Vi erbjuder därför helhetslösningar för att säkra verksamhet och tredje part, som vistas i fastigheter med sk. Riskkonstruktioner, eller som uppvisar byggnadsrelaterade problem, högst aktuellt nu; virus- och bakteriekoncentrationer, och vi har fått det mönsterskyddat!

 

Läs mer under rubriker https://www.genano.com/sv/referenser vad våra kunder säger om oss.

 

Genano har registrerat varumärket Genano Ren Luft som Tjänst® hos PRV Patent – och registreringsverket 2020-07-17 med nummer 609712. Kungörelsedag 2020-08-17

Prenumerera på Genano nyhetsbrev