<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano, inom IHMEC-projektet, tar inomhushygien till Saudiarabien

 

IHMEC-projekt skapar och exporterar gemensamma inomhushygienlösningar för små och medelstora företag i Centrala Baltikum SME´s till den saudiarabiska byggmarknaden med inomhushygien (IH) som en konkurrensfördel. Projektet samlar relevanta kluster från Finland, Sverige och Estland i ett metakluster med nya skräddarsydda inomhushygienlösningar. Genano, bland företagsrepresentanter inom det finska klustret av IHMEC, introducerar innovativa lösningar för inomhusluftsanering i projektet.

 

Under den andra veckan i september har en grupp nordiska forskare och företagsrepresentanter besökt Riyadh för att införa nya hygienriktlinjer och lösningar för kungariket.

 

Målet för IHMEC-gruppen är att bryta infektionskedjan med att ansluta regionala finska, svenska och estniska kluster till ett inomhushygienmetakluster. IHMEC-projektet stöds av Europeiska unionen, som har ett starkt regionalt samarbete med GCC och KSA. Bilateralt samarbete stöds av MoU för ett samarbete på hälsoområdet mellan Finland och KSA och Sverige och KSA. Finland har de första riktlinjerna i världen för miljöinomhushygien och syftar till att ge en heltäckande lösning.

 

IHMEC-projektet kopplar samman proffs inom planering, design, byggnad samt inredning av inomhushygienutrymmen för att skapa inomhushygienlösningar. Det är ett desperat behov av nya lösningar för att förhindra global spridning av allvarliga infektioner.

 

Den centrala idén för inomhushygienkonceptet är att kombinera olika tekniker relaterade till alla inomhuselement: luft, vatten och ytor för att öka nivån på inomhushygien under en byggnads hela livslängd. Målet med den omfattande lösningen är att minska infektioner, sänka kostnaderna för vård och proaktivt förbättra vården genom att bryta infektionskedjan.

 

Som exempel på luftbehandling på sjukhus så har det tydligt noterats att de traditionella luftfiltreringsmetoderna inte har räckt. Ny teknik ger möjligheter att fånga till och med de ultrafina partiklarna, döda alla mikrober och eliminera VOC-gaser, allt i en heltäckande lösning. Detta kan göras utan engångsfilter och utan tryckförlust för jämn kontinuerlig luftleverans. Nu är det dags att anpassa de internationella och lokala riktlinjerna så att de matchar den tekniska utvecklingen, detta gör att ny innovativ teknik effektivt kan utnyttjas i alla hälsovårdsmiljöer.

 

IHMEC-gruppens besök i kungariket har varit en stor framgång. Gruppen har deltagit i Global Health Exhibition and Congress med egen monter, talare och en workshop som skapar mycket intresse och gett konkreta förslag om hur man kan gå vidare med uppgiften.

 

Gruppen besökte också viktiga sjukhus inklusive King Fahad Medical City, King Faisal Specialist Hospital och Riyadh Care Hospital och deltog i ett nätverksevenemang arrangerat av Finlands ambassad. Gruppens arbete fortsätter med nuvarande finansiering ytterligare ett och ett halvt år och de kommer säkert att fortsätta att leverera goda resultat under en lång tid framöver.