<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano levererar luftrenare för att bekämpa Coronavirusepidemin i Kina

 

Genano och dess lokala sammarbetspartner i Kina, jobbar intensivt för att bekämpa den snabbt spridande coronavirus epidemin, genom att leverea luftrenare till sjukhusen I områden där krisen har utbrutit.

 

“Vi fick en brådskande förfrågan från de lokala hälsomyndigheterna. Situationen kräver snabb respons i vår ända, de första produkterna var färdiga för snabbleverans med flyg redan följande dag”, säger Aleksi Ahti, COO på Genano.

 

Genano har starkt kunnande och erfarenhet av att leverera lösningar för kontrol av infektioner, i renrum och isoleringsrum, för sjukhus.

“För något år sedan levereade Genano luftrenare till sjukhusen i Saudiarabien, då MERS epidemien härjade som värst. Då var sjukhusen inte förberedda för det stora antal patienter som strömmade in. Vi leverrerade då luftrenare till de sjukhus som var i behov av isolationsrum för patienter. Med hjälp av dessa luftrenare kunde de saudiarabiska sjukhusen avhjälpa situationen och sköta patienterna på ett säker sätt utan risk för att viruset kunde spridas”, säger Genanos CEO Niklas Skogster

 

Genano har utvecklat en metod för att lätt och enkelt sätta upp isolationsrum i dylika situationer. Den patenterade teknologin är omprövad och erkänd av flera oberoende forskningsanstalter runt om i världen. Med hjälp av Genanos teknologi kan alla luftburna mikrober, så som virus och bakterier, elimineras och förstöras. Därför utgör Genano luftrenare med tillhörande utrustning, en av de snabbaste och kostnadeffektivaste metoderna för att sätta upp isolationsrum – flexibelt utgående från situationens behov.

 

genano coronavirus china hospital

genano air decontamination coronavirus china hospital