<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano luftrenare vid Muonio vårdcentral för att skydda mot luftburna infektioner

 

Överläkaren Teemu Taulavuori, i Muonio kommun, beslutade för att vara en pionjär i förebyggandet av luftburna infektionssjukdomar. Turistsäsongen i Lappland är på topp och semesterfirare anländer till Lapplands skidorter med flyg samtidigt som influensasäsongen börjar bli som värst. Detta ökar mängden besök i hälsocentraler, vilket också belastar sjukvårds personalen. Eftersom hela personalens kapacitet behövs för att hantera situationen måste risken för kontaminering av personalen minimeras.

 

Genano levererade luftrenare till vårdcentralen för några år sedan för att åtgärda inomhusluftens dåliga kvalitet, nu har utrustningen flyttats till en ny vårdcentral. Nu kan dessa luftrenare filtrera och förstöra luftburna mikrober som bakterier, virus samt sporer. Dessutom elimineras gasformiga föreningar och lukt från luften.

”Risken för luftburna smittsamma sjukdomar är hög, till exempel i väntrum, där kan det vara många som bär på viruset. Vissa luftburna sjukdomar kan smitta ner människor i samma rum och även efter att smittbäraren lämnat rummet - de minsta dropparna är luftburna och kan sväva under långa perioder i luften. De mest kända exemplen på dessa är koppsjukdomar, men också kikhosta och legionella. Influensa sprids huvudsakligen genom kontakt, men den kan också sprida sig några meter med hosta. I vilket fall som helst är det vettigt att rena luft från partiklar som är hälsoskadliga, säger Teemu Taulavuori, överläkare i Muonio-Enontekiö, ett sjukvårdsdistrikt i Lappland.

 

Taulavuori har tidigare använt Genano luftrenare som en lösning på inomhusluftsproblemen.

Eftersom samma teknik fungerar för att filtrera fina partiklar, såväl som alla mikrober: mögel, virus och bakterier, gör effektiviteten och livslängden för Genanos apparater dem till ett naturligt val för alla typer av luftrening, säger han.