<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano och TILA Group skapar nya sätt att bygga rena och hälsosamma hem

 

I syfte att bygga renare och hälsosammare hem påbörjades den 15/11/2018 ett samarbete mellan Genano Oy, som är specialister på inomhusluft, och TILA Group Oy, som är specialinriktade på att bygga ekologiskt rena och hälsosamma byggnader.

TILA Group har nyligen gjort stora investeringar i utvecklingen av företagets verksamhet och det senast publicerade projektet innefattar konstruktionen av ett komplex av trähus i Porvoo, efter att gruppen vunnit planeringstävlingen. Detta konstruktionsprojekt har planerats och genomförts med fokus på hälsa, säkerhet, ekovänlighet, cirkulär ekonomi och byggnadens livscykel.

 

 

Pionjärer inom byggande av rena och hälsosamma hus

 

Genanos teknik förbättrar kvaliteten på bostadens inomhusluft från den aktuella HEPA-klassen för luftrenhet till de ännu renare ultra- och nanoklasserna. Genanos kanalfilter med ett elektroniskt filtersystem kommer att installeras i de nya byggnaderna och göra det möjligt att filtrera bort de skadligaste partiklarna – pollen, damm från gatan, luftföroreningar och trafikutsläppetc. – från den inkommande luften.

Bland de viktigaste kraven på dagens konstruktioner är de som gäller sanitära förhållanden och ekovänlighet. TilaGroup gör omfattande investeringar i nya, innovativa lösningar. Vi kan se att Genanos kanalfilter är ett mycket lämpligt val för våra nya konstruktionsprojekt. Med sin låga elförbrukning och utmärkt effektiva rening passar de förträffligt in i vårt energieffektiva koncept för ett hälsosamt byggandel”, säger Tuomo Hynninen från TILA Group. ”Därtill kommer att Genanos IoT-sensorer, som fungerar via ett radionätverk, gör det möjligt att övervaka och bekräfta inomhusluftens kvalitet samt tillika kvaliteten i konstruktionsprocessen”, fortsätter Hynninen.

 

 

Genanos patenterade teknik grundar sig på en effektiv luftreningsprocess under vilken partiklar inte ansamlas i filtren. Enheten rengörs genom tvätt med jämna mellanrum, så att reningseffektiviteten förblir kontinuerligt hög. Filtren täpps inte till, systemet drabbas inte av tryckförlust och den ökade energiförbrukning som skulle bli följden därav uteblir. Det finns heller inget krav på utbytbara filter, vilket ytterligare minskar driftkostnaderna. Hela systemet utgör en unik, ekovänlig lösning för att uppnå en ren inomhusluft.

För vår del vill vi utveckla och förbättra människors levnadsvillkor och ett hälsosamt boende. På grund av de ökande luftföroreningarna är det viktigare än någonsin att ha en ultraren inomhusluft. Vi tycker att alla har rätt till ren inomhusluft och därför utökar vi vår verksamhet genom att införa nanoteknik som utvecklats för sjukhus- och laboratorieförhållanden i alla slags byggnader”, säger Matti Kouva på Genano.

 

 

Ytterligare information:

Genano Oy – Matti Kouva, försäljningschef, tel. 050 470 2474, e-mail: matti.kouva@genano.fi  www.genano.fi

TILA Group Oy – Tuomo Hynninen, CEO, tel. 040 707 6118, e-mail: tuomo.hynninen@tilagroup.fi www.tilagroup.fi

 

 

Genano är ett finskt hälsoteknikföretag vars luftrenare i nanoklass gör det möjligt att minska hälsoriskerna med föroreningar i inomhusluften såsom mikroorganismer, ultrasmå partiklar och skadliga gaser. Genanos luftrenare är baserade på Genanos patenterade, unika, elektroniska luftreningsprocess, vars viktigaste fördel är dess förmåga att avlägsna alla slags luftföroreningar ned till nanometernivå och samtidigt döda mikroorganismer och avlägsna gaser.


TilaGroup
är en framträdande byggnadsgrupp bestående av tjugo mindre företag, vart och ett med sina specialkompetenser och årtionden av en kombinerad erfarenhet av planering, uppförande och underhåll av byggnader.

 

I sin byggnadsverksamhet fokuserar gruppen särskilt på att gynna innovativa, ekovänliga byggnadsmetoder med återanvändning av virke och upprätthållande av en cirkulär ekonomi. Strävandena att skapa en kolbindande byggnadsindustri baserad på återanvänt material ligger djupt i företagets värdegrund.