<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano utsedd till en av Top 8  på Arab Health mässan i Dubai

 

Arab Health är en av världens största och främsta mässa inom hälso och sjukvårdssektorn. Totalt 4250 olika företag ställde ut och ville visa sin teknologi och sina innovationer.

Gulf News, Regionens ledande dagstidning, utsåg de företagen som hade de bästa nyheterna på mässan och som kommer att förändra hälsovården år 2020.

 

Genanos nya G350 luftrenare, som eliminerar virus och bakterier och därmed skyddar sjukvårdspersonal och patienter från luftburna virus och orenheter, även Coronavirus, utsågs till en av mässans bästa nyheter.

 

Luftrenare från Genano, som kan utrustas med över- och undertrycksutrustning, är en snabb och kostnadseffektiv metod att snabbt inrätta isoleringsrum vid behov. Detta ger sjukhusen flexibilitet, då behoven plötsligt kan ökar, så som just nu då coronaviruset sprider sig i världen.

 

Genanos luftrenare är till för att användas i det kritiska utrymmena inom hälsovården. Konceptet är effektivt och kan anpassas till varierande utrymmen och applikationer där konventionell HEPA-teknik inte räcker till. Luftrenarna passar inte bara för isoleringsrum utan även för renrum, laboratorier och intensivvård på kliniker och sjukhus.