<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sverigefinska Skolan i Upplands Väsby först i landet att använda en ny luftrenare för mindre lokaler

Den är inte stor i sig, men den gör stor nytta för en person som är astmatiker. Enni Oinonen är speciallärare vid Sverigefinska Skolan i Upplands Väsby och i hennes klassrum står sedan ett par månader luftrenaren G350 från företaget Genano AB. Enni har arbetat på andra skolor och då haft problem med huvudvärk, feber och kraftiga astmasymtom orsakade av att flera skolor haft bristfällig inomhusluft. Sverigefinska Skolan har en bra inomhusluft, men trots det har Enni haft symtom orsakade av kraftiga dofter och damm från pälsdjur från de personer som vistas i klassrummet. Sedan luftrenaren installerades är Enni helt symtomfri. Hon har dessutom fått en ren inomhusluft som minskar risken för att smittas av COVID-19 via luftvägarna.

 

Sverigefinska Skolan i Upplands Väsby är en fristående skola med ca 150 barn som grundades av sverigefinska föräldrar 1993. Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass och grundskolans årskurser 1-9 samt fritidshem. Skolan erbjuder tvåspråkig grundskoleutbildning där finska och svenska används parallellt som undervisningsspråk. Verksamheten bedrivs med målsättningen att

stärka elevernas tvåspråkighet och stötta deras identitetsutveckling samt tillhörighet till den sverigefinska kulturen. 

 

 

En trygg studiemiljö med ren luft och minskad risk för COVID-19

 

Som speciallärare har Enni Oinonen grundskolans samtliga årskurser och hennes lilla klassrum fungerar som hela skolans mötesplats för elever, föräldrar och kollegor. Som astmatiker har det nära umgänget med många personer på en liten yta ofta inneburit att Enni fått symtom. Corona-pandemin ledde också till en oro för en ökad smittrisk då allt fler forskare menar att COVID-19 också är ett luftburet virus som kan smitta via mycket små partiklar i rumsluften.

 

- Det känns oerhört viktigt att luften kan hållas så ren som möjligt då det under en arbetsdag är många arbetsgrupper som turas om att vara i klassrummet. Med luftrenaren har vi fått en trygg studiemiljö för mig, alla elever, föräldrar och givetvis också mina kollegor. Som astmatiker märker jag också en mycket stor skillnad sedan vi fick luftrenaren. Effekten på inomhusluften är fantastisk. Nu är luften helt doftfri och även om skolan hade en bra luftkvalitet sedan tidigare är det idag ännu fräschare, säger Enni Oinonen.

 

En luftrenare för bl a klassrum, kontor, patientrum och tandläkarmottagningar

 

Genano AB är ett dotterbolag till Genano Oy som grundades i Finland 1999. Idag har företaget verksamhet i över 30 länder över hela världen. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och kontor finns i Belgien, Sverige, Italien, Kina, Taiwan och Kanada. Företaget har ett brett program med luftrenare och satsningen på den nya modellen G350 har skett med en tydlig målsättning säger Peter Christiansen som är nordisk försäljningschef på Genano.

 

- Vi har under det här året sett ett snabbt växande behov hos många olika kundgrupper när det gäller att förbättra luftkvaliteten i mindre lokaler. Det handlar dels om en ökad förståelse för att symtom som exempelvis huvudvärk, snuva, heshet, rinnande ögon och trötthet ofta orsakas av dålig inomhusluft. Sedan råder det ingen tvekan om att COVID-19 ytterligare har ökat intresset för att med smidiga lösningar rena luften och förbättra luftkvaliteten. Genom att utveckla G350 kan vi nu erbjuda en luftrenare som snabbt förbättrar och ger en trygg inomhusluft även i mindre lokaler. Vi arbetar med att sprida budskapet ”Var inte rädd, var förberedd”, och det är glädjande att allt fler väljer att vara förberedda med våra luftrenare och den luftreningstjänst vi erbjuder under varumärket ”Genano Ren Luft som tjänst”.

 

Framtidens luftrenare – Genano 350

 

Luftrenaren G350 är mycket kompakt och väger endast 18 kilo. Den har en maximal rengörings-effekt på ca 300 m3/h  och reningsgraden är över 99% av alla partiklar med en storlek av 1,0 µm. Genom Genanons patenterade teknologi Nonthermal Plasma kan luftrenaren ta bort föroreningar av nanonstorlek. Tekniken som används eliminerar organiska mikrober som t ex virus, bakterier och mögel. G350 tar även bort gasformiga VOC-emulsioner och lukter.

 

genano 350 in school

 

Vill Ni veta vad Genano Ren Luft som Tjänst® kan göra för Er inomhusluft i t ex skolor, på äldreboenden, vårdmottagningar, idrottslokaler eller i andra fastigheter med kommunal, offentlig eller privat verksamhet? Finns det tecken på ohälsa och oro hos medarbetarna?

 

Ta då kontakt med någon av inomhusmiljöspecialisterna hos Genano AB

Kontakta oss!