<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Välbesökt webbinarium om luftkvalitet finns nu tillgängligt på arrangören Genanos webbsida

 

Den 22 september arrangerade Genano AB ett webbinarium med fokus på luftkvalitet. ”Vad är luftkvalitet, egentligen?” och ”Ta kontroll över inomhusluften!” var två rubriker som ramade in en bred belysning av begreppet luftkvalitet. Föreläsare var Lars Ekberg som är adjungerad professor i inneklimatteknik vid Chalmers och affärsområdeschef hos CIT Energy Management, samt Anna-Sara Claeson som är doktor i yrkes- och miljömedicin och docent i psykologi vid Umeå Universitet. Tillsammans belyste de begreppet luftkvalitet ur både ett tekniskt och psykologiskt perspektiv.

 

Intresset för webbinariet var stort med närmare 70 deltagare. Då önskemål ställts från flera håll om att Genano ska göra webbinariet tillgängligt i efterhand för personer som inte hade möjlighet att delta, har Genano publicerat föreläsningarna samt presentationsmaterialet på företagets webbsida. Introduktionen till webbinariet samt föreläsningarna har en programtid på ca 60 minuter och på webbsidan https://www.genano.com/sv/vad-ar-luftkvalitet-egentligen-webbinarium finns en länk till webbinariet.    

 

Hans-Olof Backberg är innemiljöspecialist på Genano AB och var moderator för webbinariet. Han är glad över det stora intresset, men är samtidigt inte överraskad.

”Inomhusluft och luftkvalitet har sannolikt aldrig varit så aktuellt som det är idag. Vi vet att exempelvis många kommuner brottas med de problem som dålig inomhusluft orsakar i skolor och andra kommunala fastigheter. Det är också tydligt att intresset för lösningar som kan råda bot på problemen hela tiden växer, men även att det behövs en ökad kunskap för att resultatet ska bli en förbättrad luftkvalitet. För oss är det viktigt att bidra till kunskapsspridning och en bredare förståelse för ett komplext ämne. Att webbinariet blev så väl mottaget gör också att vi ser olika möjligheter att framöver genomföra fler webbinarier där vi ännu starkare fokuserar på den betydelse luftrening har för en bra inomhusluft och en luftkvalitet man mår bra i”, säger Hans-Olof Backberg.

 

Genano AB har under hösten fått ”Genano – Ren Luft som tjänst” registrerat som varumärke. Hans-Olof Backberg menar att den pågående Corona-pandemin gett tjänsten en ny dimension, och att insikten om att Covid-19 kan vara ett luftburet virus sannolikt bidragit till att allt fler intresserar sig för frågor som rör inomhusluft och luftkvalitet.

”Många forskare världen över är eniga om att Covid-19 är luftburet och kan fastna samt transporteras via små partiklar i luften. Ren luft utan aerosoler genom luftrening minskar då risken för smittspridning och beroende på utvecklingen är jag inte främmande för att vi kan komma att arrangera webbinarier även på detta tema”, avslutar Hans-Olof Backberg.

---

Kontakta oss!

 

Vad är luftkvalitet, egentligen? Vad är bra och vad är dålig inomhusluft?

Genano genomförde ett webbinarium om inomhusluft och luftkvalitet.

Se webbinariet

Prenumerera på Genano nyhetsbrev