<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Borås hittade effektivt alternativ till att evakuera förskola och sparade minst 1,5 miljoner kronor för kommunen

Under lång tid hade Kristinegårdens förskola i Borås Stad haft problem med inomhusluften. En förstärkt insats med Genano luftrenare löste problemet och sparade minst 1,5 miljoner kronor för kommunen.

 

Borås Stad ligger mitt i Västergötland och är med sina 110 000 invånare landets 13:e största kommun. 1975 byggdes Kristinegårdens förskola i området Göta som ligger centralt i Borås, med andra ord en förskola med många år på nacken.

 

Det finns ett kommunalt  beslut på att en ny förskola ska byggas och den ska ersätta Kristinegården som tidigare haft problem med inomhusluften. Men någon byggstart är inte bestämd och därför blev det med tanke på dessa problem akut att hitta en lösning för fastighetsförvaltaren.

 

Från personalen kom rapporter om besvär när man vistades i lokalerna, bland annat i form av hosta och att det kliade i halsen, berättar Anders Lidén, fastighetsförvaltare, Borås Stad.

 

Borås stad Anders Liden

Anders Lidén, fastighetsförvaltare, Borås stad
 

Genanos analyser avslöjade potentiellt skadliga ämnen

 

Planerna hade just börjat ta form för att evakuera förskolan och endera placera verksamheten i moduler, eller i andra hand placera ut barn och personal i flera andra förskolor, när Borås Stad kom i kontakt med Genano.

 

Den analys  som Genano gjorde av luften i lokalerna visade på tydliga spår av potentiellt skadliga ämnen. Man hittade flera typer av ämnen som tydde på en pågående fuktskada i huset, exempelvis 2-etylhexanol (2etyl-1-hexanol) som ofta visar sig då limmet under plastmattor löses upp. Dessutom fanns mögelsporer samt även TXIB, en sekundär mjukgörare i PVC-mattor, i luften.

Vi blev intresserade att prova att lösa problemet med luftrenare i stället för att evakuera, även om vi inte var övertygade om att det skulle fungera, berättar Anders Lidén.

 

Genano ren luft som tjänst fick önskad effekt

 

Först sattes sex luftrenare in för att rena förskolans tre avdelningar. Insatsen visade sig dock inte tillräcklig, utan det krävdes att 28 luftrenare kom på plats för att luften i alla utrymmen skulle renas. Efter det säger Anders Lidén att det inte kommit några rapporter från personalen om de besvär som tidigare påtalats.

 

Allt detta har också bekräftats av nya provtagningar. Partiklarna hade näst intill eliminerats och värdena av TXIB, 2-etylhexanol och Geosmin var kraftigt reducerade.

 

Anders Lidén uppskattar det samarbete han haft med Genanos experter på inomhusluft.

De har varit till stor hjälp för oss. Inte minst har det underlättat enormt att inte behöva hitta platser för moduler eller sprida ut barnen på olika förskolor, vilket är kräver omfattande planering och mycket information till föräldrar. Tidigare har det varit de alternativ som stått till buds, men det här blev en mycket bättre lösning fram till att en ny förskola är på plats, säger Anders Lidén.

 

Den uträkning som Anders Lidén själv gjort visar att nuvarande lösning med Genano ren luft som tjänst kostat kommunen 2,5 miljoner kronor, att jämföra med 4 miljoner för att ordna en modullösning. En besparing på 1,5 miljoner kronor alltså.

 

Notera att kalkylen bara gäller den ekonomiska aspekten, inte allt extra arbete som hade krävts vid en evakuering med extra transport av barnen och omfattande administration och planering.  Den kostnaden är svår att uppskatta, men att den är långt ifrån obetydlig vet alla med minsta inblick i kommunal verksamhet.

 

Kontakta oss!

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning