<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EY i Belgien skapar en säker arbetsmiljö genom att installera ett 50-tal av Genanos luftrenare på tre kontor

EY logo

 

Revisions- och rådgivningsföretaget EY (tidigare Ernst & Young) har mer än 700 kontor i 150 länder. Ett av länderna är Belgien och här har EY valt att satsa på sina medarbetares välbefinnande genom att installera ett 50-tal luftrenare från Genano på tre av sina kontor. Man gör det för att säkerställa en bra inomhusluft och ge medarbetarna en trygg arbetsmiljö även under Coronapandemin.

 

Coronapandemin har ytterligare ökat kraven på kontorens luftkvalitet då man idag vet att viruset som orsakar sjukdomen COVID-19 med mycket stor sannolikhet är luftburet. Det innebär att viruset kan spridas med aerosolpartiklar i inomhusluften och genom att investera i Genanos teknologi för luftrening reduceras risken för smittspridning.

 

I alla länder där EY är verksamma arbetar man efter visionen ”Building a better working world”. I Sverige har EY med ”Vi bygger en bättre arbetsvärld” visat hur man vill bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre och det gäller för såväl medarbetare, kunder och de samhällen där EY verkar.

”EY i Belgien lever verkligen som man lär och det är fantastiskt roligt att man gör den här satsningen. Det är också glädjande att företaget värdesätter vår tekniks förmåga att avdöda virus och bakterier. Fördelarna är stora jämfört med andra luftrenare som bygger på filterteknik. Dessa filter klarar inte av att filtrera bort partiklar ner på nanostorlek, vilket vår teknik gör, och dessutom finns en stor risk vid filterbyten eftersom viruspartiklar endast fastnar och inte avdödas. Den manuella hanteringen av filter utgör därmed en risk för smittspridning. Våra luftrenare har en automatisk tömningsfunktion och eftersom exempelvis virus och bakterier avdödas finns ingen risk för smittspridning”, säger Peter Christiansen som är nordisk försäljningsdirektör på Genano.

 

”Att erbjuda medarbetare ren luft är att ta arbetsmiljöansvar”

 

Genano har nyligen startat upp sitt dotterbolag Genano BV i Belgien och samarbetet med EY innebär att företaget fått en rivstart på den belgiska marknaden. Även i Sverige har Genano haft en mycket positiv utveckling under 2020 och marknadsföringen sker sedan en tid under varumärket Genano – Ren Luft som tjänstÒ. Tjänsten omfattar provtagningar, luftanalyser, symtomundersökningar, rådgivning om hur luftreningen på ett effektivt sätt ska anpassas till behoven i en lokal eller byggnad, samt installation och service.

 

Peter Christiansen berättar att intresset för tjänsten växer snabbt och ett marknadssegment som stått i fokus för företagets satsningar är skolorna i Sverige. Många svenska skolor har en bristfällig inomhusluft som behöver åtgärdas, men det finns också en tydlig tendens att allt fler skolor och andra kundkategorier vill förebygga problem med dålig inomhusluft.

”Vi är övertygade om att allt fler arbetsgivare kommer att ha ett större fokus på inomhusluftens kvalitet i framtiden. Coronapandemin bidrar till att öka kraven på ren och trygg luft på arbetsplatserna. Att erbjuda medarbetare ren luft menar vi är att ta ett arbetsmiljöansvar, och vår ambition är att öka insikten även hos svenska arbetsgivare om den betydelse som ren inomhusluft har på kontor och många andra arbetsmiljöer”, avslutar Peter Christiansen.

Kontakta oss!

Vill Ni ha ren och trygg luft på Er arbetsplats?

Lämna Era uppgifter här så tar en inomhusmiljöspecialist kontakt.

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning