<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genano – Ren Luft som Tjänst ska hjälpa ett av världens största telekomföretag att minska sjukfrånvaron

Genom att förbättra inomhusluften och eliminera ohälsosamma partiklar genom luftrening vill ett globalt telekomföretag minska sjukfrånvaron vid ett kontor i Storbritannien. Företaget valde Genanos luftreningsteknik som avdödar mikrober som virus och bakterier.

 

Beslutet togs i samband med att coronapandemin slog till i Storbritannien liksom övriga världen. För telekomföretaget var en avgörande faktor till valet av Genanos teknik att man ville undvika de risker som finns med luftrenare försedda med exempelvis HEPA-filter. I sådana luftrenare stannar bl a viruspartiklar kvar i filtren som levande materia vilket utgör en risk vid filterbyten då det kan orsaka smittspridning.

 

På telekomföretagets kontor arbetar normalt, innan coronapandemin, mer än 300 anställda och under en lång tid ökade antalet sjukdagar konstant. En utredning visade att den främsta orsaken var en dålig luftkvalitet. Genom partikelprover kunde man också konstatera att inomhusluften inte uppfyllda kraven i miljöstandarden BREEAM. Genom denna standard, som även används för byggnader i Sverige, certifieras byggnader efter ett poängsystem och inomhusklimatet ingår som en viktig del. 

 

Partikelproverna togs efter att Storbritannien infört lockdown och telekomföretagets kontor i princip var helt tomt. Trots att bara några få personer vistades i lokalerna visade proverna på allt för höga partikelnivåer. En analys indikerade att kontorsbyggnadens ventilationssystem samt olika inredningsmaterial var två orsaker till att inomhusluften var så dålig att den orsakade ohälsa hos personalen. En kort tid efter provtagningen togs ett antal av Genanos luftrenare i drift.

 

”Många svenska kontor behöver också förbättra luftkvaliteten”

 

I takt med att en tredjedel av personalen kunde återvända till kontoret gjordes mätningar för att se om partikelnivåerna ökat. Detta skulle vara naturligt eftersom människor bidrar till att partiklar sprids, och kontoret hade också rengjorts rigoröst för att minska risken för COVID-19. Sådan rengöring resulterar i bildandet av VOC-gaser. Mätningarna visade dock ingen ökning tack vare luftreningen och man kunde också konstatera avsevärda förbättringar i luftkvaliteten. 

 

I Sverige har Genano lanserat varumärket Genano – Ren Luft som tjänst. I Storbritannien är det en av Genanos distributörer som samarbetar med telekomföretaget, men man arbetar på ett likvärdigt sätt i en process som omfattar bl a provtagningar, analyser, installationer, uppföljning och service.  Peter Christiansen som är nordisk försäljningsdirektör hos Genano hoppas att många fler svenska arbetsgivare ska upptäcka de möjligheter som finns att snabbt förbättra inomhusluften i kontorsmiljöer.

”Luftkvalitet på exempelvis kontor och skolor diskuteras intensivt idag och en anledning är givetvis den pågående coronapandemin. Vi vet idag att vår teknik är så effektiv att den bidrar till minskad smittspridning. Detta är viktigt även i kontorsmiljöer och att ett stort telekomföretag väljer vår teknik för att även reducera antalet sjukdagar är intressant. Det är också glädjande att man lagt så stor viktig vid det unika i vår teknik och de fördelar den ger jämfört med luftrenare som använder olika filterlösningar”.    

 

Kontakta oss!

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning