<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Genanos luftrenare sparade pengar två gånger i Hudiksvall

  • Hudiksvalls kommun ligger efter kusten i Hälsingland och är med sina 16 000 invånare landets 79:e största tätort.
  • Hudiksvalls kommun har vid två tillfällen och på två skolor använt luftrenare från Genano för att lösa problematik med byggnadsrelaterad ohälsa och dålig inomhusluft.
  • Näsvikens skola ligger cirka 15 km utanför Hudiksvall, vid Södra Dellens södra del.
  • Björkbergs skola ligger i östra delen av Hudiksvall med närhet till skog, stad och hav. 

– Samarbetet med Genano ren luft som tjänst har fungerat bra för oss och även sparat pengar, säger Mats Friberg, Enhetschef, Hudiksvalls kommun.

 

Utmaning

 

En skola i Näsviken i Hudiksvalls kommun i Hälsingland fick 2016 problem. Personal blev sjukskrivna och elever fick svårt att vistas i ett klassrum. En konsult anlitades av kommunen för att utreda och resultat av luftprov visade på problem med inomhusmiljön. Någon direkt orsak hittades inte, men det var känt att fastigheten under årens lopp drabbats av vattenskador.

 

På grund av väggarnas konstruktion gick det dock inte att utföra normala åtgärder och avståndet till närliggande skolor i kombination med en redan hög beläggning av elever gjorde att evakuering ej var aktuellt.

 

Vår lösning

– Lösningen blev att under tiden för en större utredning ställa in luftrenare från Genano. Det visade sig fungera så att undervisningen kunde fortsätta och vi fick mer tid på oss att tänka igenom situationen, säger Mats Friberg.

 

När utredningen var färdig så resulterade den i att kommunen hittade en hållbar modell för att använda moduler på skolområdet.

Några år senare var det dags för en liknande problematik på Björkbergs skola som också ligger i Hudiksvalls kommun.

– Där hittade vi fukt i väggen i ett klassrum och stod inför en liknande utmaning som i Näsviken. Men även denna gång tog vi in luftrenare från Genano och personer som var känsliga eller inte mådde bra kunde fortsätta vara i lokalerna tills vi rev väggen och byggde nytt, säger Mats Friberg.

 

Resultat

 

När Hudiksvalls kommun tidigare gjort kalkyler på skillnaden i kostnad mellan att hyra och förbereda mark för moduler med att sätta in luftrenare, så har lösningen med luftrenare från Genano varit betydligt billigare.

– Luftrenare är förstås ingen långsiktig lösning, men i lägen som vi hade på skolorna i Näsviken och Björkberg så var det en bra och kostnadseffektiv lösning. Att ge en exakt siffra på prisskillnad är nästan omöjligt men betydligt billigare blev det med luftrenare jämfört med andra alternativ, säger Mats Friberg.

 

genano hudiksvall

Anders Jonsson, Enhetschef Fastighet, och Mats Friberg, Enhetschef Fastighet, vid Hudiksvalls Kommun

 

Kontakta oss!

 

Finns det problem med inomhusmiljö i fastigheter i din närhet, eller till och med tecken på ohälsa bland anställda? Eller vill du veta vad våra kunder säger mer om oss? Ta kontakt med din Genano inomhusmiljöspecialist för ytterligare information.

 

Huvudbild: hudiksvall.se

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning