<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrening hjälpte Gullmarsskolan i Lysekil att slippa flera års problem med dålig luftkvalitet

Att inomhusluften i många svenska skolor är dålig har uppmärksammats under en följd av år. Många gånger är det emissioner, kemiska ämnen i gasform och partiklar, som kan orsaka Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa hos lärare och elever. Ibland kan luftkvaliteten snabbt förbättras genom olika åtgärder där luftrening ofta ingår som en viktig del. Andra gånger kan problembilden vara mer komplex och kräva en rad olika åtgärder. Gullmarsskolan i Lysekils kommun är ett exempel på det, men skolan är också ett utmärkt exempel på hur en stark gemensam vilja att förbättra inomhusluften kan leda fram till ett bra resultat.

 

Gullmarsskolan i Lysekils kommun är kommunens enda högstadieskola. Skolan samlar alla ungdomar mellan 13-16 år och här går ungefär 440 elever. Ett 15-tal av dessa finns på Särskolan som ligger i D-huset på Gullmarsskolan. Att man kan dela lokaler ses som en viktig hjälp i arbetet för ökad tolerans och lika värde. Tillsammans arbetar man både strategiskt och systematiskt för att skapa trygghet, trivsel och ökad kvalitet. Att ha en kvalitativt bra arbetsmiljö med bra luftkvalitet är en viktig del av skolans målsättning, men för Särskolan har det inte alltid varit så.

 

Bild från insidan lysekil

Många faktorer bidrog till att förvärra luftproblemen

 

Särskolans problem med inomhusluften hade stegvis ökat under några års tid trots många olika insatser med renoveringar invändigt, översyn av ventilationssystem, dräneringar och markförbättringar utanför lokalerna. Något som bidrog till problemen är att Särskolans lokaler ligger i källarplan och delvis under marknivå.

”En felaktigt utförd dränering under 2017 ledde till att det bildades fukt i undervåningen, och problemen förvärrades successivt efter att en kraftig regnskur orsakat en mindre översvämning”, säger Peter Josefsson som är arbetsledare på kommunens fastighetsavdelning. Andra faktorer som påverkade inomhusluften negativt var kallras från ett oisolerat tak som i sin tur bidrog till att element drog igång vilket orsakade obehag av allt för torr luft.

 

Hösten 2018 började personalen på särskolan att må sämre. De fuktskador som uppstått i källarplanet hade gett upphov till dålig luft som orsakade stickningar i mun och hals hos personalen, torra ögon, hosta och tung andning. Lokalerna evakuerades och sanerades, och i början av 2019 var verksamheten tillbaka. Allt fungerade väl ända tills att grävarbeten påbörjades på Gymnasievägen utanför Särskolans lokaler. Grävarbetet resulterade i att vatten började rinna in i undervåningen, och personalen kunde efter en tid konstatera att de tidigare symptomen återkommit. Hösten 2019 blev problemen akuta.

 

Camilla Carlsson arbetar på Särskolan och är även skyddsombud. I den rollen tog hon i mitten av oktober beslutet att stänga Särskolan genom ett skyddsstopp.

”Halva personalgruppen mådde dåligt och vi hade också vårdnadshavare som larmat om att även vissa barn fått problem. Våra elever har funktionsvariationer och kan inte alltid uttrycka när det mår dåligt och det fanns misstankar att fler än vad vi visste om kunde vara drabbade. Ett alternativ hade varit att flytta till tillfälliga lokaler men det är svårt då våra elever har så speciella behov. Istället blev det så att eleverna fick vara hemma under skyddsstoppet tillsammans med sina vårdnadshavare. Skyddsstoppet ledde till att kommunen satsade mer resurser på att åtgärda problemen vilket givetvis var positivt, och som en åtgärd togs beslut om att installera luftrenare. De löser inte problemen med de bakomliggande orsakerna till en dålig luftkvalitet, men de har en mycket viktig funktion då de lindrar hälsoproblemen och oron”, förklarar Camilla Carlsson.

En utmaning för en inomhusmiljöspecialist

 

Bara någon vecka innan skyddsstoppet hade kommunens fastighetsavdelning fattat ett beslut om att gå till grunden med orsakerna till luft- och hälsoproblemen. Kontakt togs med Genano för att starta upp en undersökning som bland annat omfattade luftanalyser.

”Jag hade haft kontakt med Genanos inomhusmiljöspecialist Daniel Bengtsson ett år innan för luftanalyser på andra skolor och det var naturligt att han fick i uppdrag att hjälpa oss även med Särskolan”, säger Peter Josefsson.

 

Daniel Bengtsson har haft inomhusluft som kompetensområde sedan 2016 och började som inomhusmiljöspecialist på Genano under 2018.

”En av de viktigaste egenskaperna i det här arbetet är att ha ett stort intresse för problemlösning, och på Gullmarsskolan handlade det verkligen om just det. Här fanns en misstanke om att inomhusmiljön skapade ohälsa, men trots flera års arbete med olika insatser hittade man inte lösningen på problemet. Det här blev en utmaning för mig och Genano, och det är givetvis en styrka att vi har avancerade verktyg för att undersöka och analysera inomhusluft. Den första åtgärden blev också att göra en luftprovtagning”, säger Daniel Bengtsson.

 

Daniel o Peter Josefsson Arbetsledare1

Daniel Bengtsson, Genanos inomhusmiljöspecialist och Peter Josefsson, arbetsledare

 

Analysen visade på tydliga spår av potentiellt ohälsosamma ämnen som bl a tydde på en pågående fuktskada. Det upptäcktes TXIB i luften, som kan härledas till plastmattor och kan skapa irritation i luftvägarna hos människor. Dessutom fanns en hög förekomst av partiklar i storleken 20 nanometer eller ”ultrafina partiklar”. I en rapport av Kemikalieinspektionen från 2007 har dessa bevisats kunna försämra vissa sjukdomar så som astma och KOL. En vecka efter att arbetet med luftanalyserna var klara hade kommunen bestämt sig för att välja Genanos kompletta lösning Genano Ren Luft som Tjänst.

”Lät för bra för att vara sant”

 

Christian Wrangmo är Teknisk chef i Lysekils kommun och var i den rollen delaktig i beslutet att anlita Genano.

”Ska jag vara helt ärlig så lät lösningen för bra för att vara sann, men vi tog kontakt med några av Genanos tidigare kunder som alla var nöjda. Vi bestämde oss för att ge lösningen en chans då alternativet hade varit att stänga skolan. Nu såg vi en möjlighet att Särskolan skulle kunna fortsätta sin verksamhet i lokalerna samtidigt som vi kunde arbeta med renoveringar”.

 

Den 18 oktober skickades en första enkätundersökning ut till Särskolans verksamhetschef och samma dag installerades 28 luftreningsaggregat från Genano för att påbörja reningen av luften från partiklar och emissioner. Aggregatens antal och placering var en rekommendation från Daniel Bengtsson efter en bedömning av skolans lokaler när det bl a gäller rummens storlek och utformning.  Redan dagen efter visade en ny provtagning att luftkvaliteten förbättrats betydligt.  Det skulle dock dröja till i början av december innan verksamheten flyttade tillbaka in i lokalerna och personalen kände den nödvändiga tryggheten för luftkvaliteten.

”Att Genanos medarbetare var här och informerade personalen och även gjorde enkätundersökningar i flera steg var värdefullt för att stilla oron. Likaså att vi kunde visa för personalen att luftreningen verkligen gav effekt. För oss var det också en mycket stor fördel att Genanos lösning hjälpte oss att vinna tid eftersom verksamheten kunde pågå medan vi renoverade”, säger Christian Wrangmo.

 

Peter Josefsson menar att man lärt sig mycket av projektet, och att man med facit i hand kanske kunde ha agerat annorlunda i ett tidigare skede.

”Nu när vi vet hur effektiv luftreningen är kunde vi kanske ha agerat tidigare. Vi inser idag att snabbhet är viktigt när det gäller att åtgärda dålig inomhusluft och stilla oron hos personalen samt givetvis eliminera ohälsa”.

”Att se en arbetsplats bli frisk igen och där personalen är trygg är fantastiskt roligt”

 

Genanos luftrenare producerade ren luft på Särskolan fram till våren 2020 då alla arbeten med lokalrenoveringar var avklarade. Under de månader luftrenarna var i drift kunde luftkvaliteten övervakas kontinuerligt genom de uppkopplade sensorer som utgör en del av Genanos lösning Genano Ren Luft som Tjänst. Sensorerna används flitigt utav fastighetsavdelningen i Lysekil även på andra fastigheter för att hålla koll på luftkvalitén.

För Daniel Bengtsson har projektet varit lärorikt, intressant och han är glad över resultatet som uppnåtts. ”Det som kanske är allra roligast med mitt jobb är att jag kan hjälpa en arbetsplats att bli frisk. Att ta del av den lättnad och glädje hos både personal och arbetsgivare som bra inomhusluft skapar kan vara en stark upplevelse, och precis så var det på Gullmarsskolan. Att vår lösning också kan spara väldigt mycket pengar när man kan jobba kvar i befintliga lokaler istället för att tvingas till tillfälliga lokallösningar är positivt”, avslutar Daniel Bengtsson.

 

Kontakta oss!

 

Finns det lokaler hos Er där ni vet eller misstänker att inomhusluften är dålig? Ta då gärna kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur Genano – Ren luft som tjänst® snabbt kan förbättra situationen!

 

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning