<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrenare ger Belgiens herrlandslag i landhockey en coronasäker träningsmiljö både före och under OS i Tokyo

 

belgium-red-lions-logo_5f3e4da568c9eBelgiens herrlandslag i landhockey, The Red Lions, är mitt uppe i förberedelserna inför OS i Tokyo som förhoppningsvis kan genomföras under sommaren. Coronapandemin har lett till mycket osäkerhet om spelen kan hållas, men hos The Red Lions finns ingen oro för att det ska uppstå någon smittspridning under lagets många och långa träningspass. Landslaget har nämligen försäkrat sig om en coronasäker och virusfri träningsmiljö vid träningsanläggningen i staden Kontich genom att investera i ett antal luftrenare från Genano.

 

De tio luftrenarna finns utplacerade i såväl taktik- och massagerum som i ett närliggande gym. Luftrenarna kommer också att tas med till OS i Tokyo och användas på samma sätt där, och de kommer också att placeras ut i lokalen där presskonferenser ska hållas. För spelarna är luftrenarna en trygghet och de har också lett till ett stort intresse för hur ren luften är i träningsanläggningen. När de kommer till träningarna kan de med sina mobiler scanna av en kod och på en app se bl a partikelhalterna. Det är med hjälp av luftkvalitetsensorer som informationen om luftkvaliteten samlas in och sedan finns tillgänglig i Genanos app.

 

The Red Lions följer ett mycket strikt program för att minimera risken för Corona, och satsningen på luftrening gör programmet komplett. Luftreningen minimerar också risken för infektioner och spridning av andra oönskade virus och bakterier. De luftrenare som valts är Genanos modeller G350 och G420. G350 används i mindre utrymmen och G420 i större lokaler.

 

”Även inom svenska lagsporter kan våra luftrenare få stor betydelse”

 

Genanos luftrenare är unika på marknaden genom en patenterad teknik som avdödar virus och bakterier. Alka partiklar i ett rum sugs in i luftrenarna och avdödas via en stark elektrisk laddning. Opartisk forskning har bekräftat att Genanotekniken eliminerar 99,999% av alla luftburna virus och bakterier från inomhusluften.

 

Genano är ett finskt företag som har en stark tillväxt internationellt, och i Sverige etablerades dotterbolaget Genano AB för tio år sedan. En viktig marknad i Sverige är kommuner som har problem med dålig inomhusluft i exempelvis skolor. Även inom äldreomsorgen och på arbetsplatser används företagets luftrenare för att ge en ren och trygg inomhusluft. Den helhetslösning för luftrening som Genano erbjuder marknadsförs i Sverige under varumärket Genano Ren Luft som Tjänst® och internationellt som Genano Clean Air as a Service®.

 

Peter Christiansen är skandinavisk försäljningschef hos Genano och han ser den satsning som det Belgiska landhockeylandslaget gjort som mycket intressant.

”I Sverige har vi ju kunnat läsa om många lag inom t ex ishockey som drabbats hårt av Corona. Ett sätt att lindra effekterna av den pågående pandemin är att skapa säkra träningsmiljöer genom vår luftrening. Luftreningen har också betydelse på lång sikt då tekniken eliminerar alla andra virus och bakterier som kan lätt kan spridas i trånga omklädningsrum och träningsutrymmen. Även inom svenska lagsporter tror jag därför att våra luftrenare kan komma att få stor betydelse”.

 

Här kan du se en film om The Red Lions och deras satsning på luftrenare:

 

 
 

---

 

Kontakta oss!

 

Kontakta någon av våra inomhusmiljöspecialister för mer information, eller lämna dina uppgifter så tar de kontakt. 

 

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning