<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skara kommun visade att luftrening snabbt kan lösa problem med ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa i uttjänta skolor

 

 

År 2011 startades Genano AB och förtagets unika luftreningsteknologi började lanseras även i Sverige. De första åren i Sverige skedde lanseringen under namnet Genano-metoden som omfattade provtagning, analys, åtgärd och uppföljning. Ett prioriterat område blev de svenska skolorna. 2015 kom en rapport från Folkhälsomyndigheten som visade att mer än 400 svenska skolor hade dålig luftkvalitet och problem med ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Samma år ersatte ”Genano – Ren Luft som tjänst” begreppet Genano-metoden. Sedan 2020 är också Genano – Ren Luft som tjänst registrerat som varumärke. Genano AB har hjälpt många kommuner att förbättra inomhusluften bl.a. i skolor och lösa problem med Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Skara kommun och Teglaskolan är ett exempel.

 

Problemen med OBO har accelererat de senaste åren och ofta är det i skolbyggnader byggda på 60-, 70- och 80-talet där inomhusmiljön är som sämst. För många kommuner runt om i landet resulterar det i stora kostnader för renoveringar och evakueringar till tillfälliga lokaler. Till detta ska också läggas de kostnader och problem som uppstår till följd av ohälsa och oro hos skolpersonal och elever.

 

Från en uttjänt skola med problem till en av landets modernaste

 

I kontrast till detta kan man ställa Viktoriaskolan i Skara kommun som är en av Sveriges modernaste skolor. Högstadieskolan med sina 600 elever invigdes 2017 och den har konstruerats och utformats med bästa möjliga inomhusmiljö i fokus. Skolan har certifierats som miljöbyggnad enligt kategorin Silver vilket bland annat innebär att ventilationen är betydligt bättre än lagkraven.

 

Situationen var helt annorlunda på Teglaskolan i Skara som kunde rivas när väl Viktoriaskolan hade invigts. Teglaskolan stod klar 1964 och var fram till 1990 kommunens enda högstadieskola. Skolan var från början tänkt som en tillfällig lösning, men så blev det inte. Kommunens snabba expansion ledde till att Teglaskolan behölls och fick rymma många fler elever än vad som var tänkt. ”Väggarna nästan bågnade” står det att läsa i en historiebeskrivning om skolan. Vissa utbyggnader gjordes och i en allt mer uttjänt skola uppstod med tiden stora problem med inomhusmiljön. Bland annat till följd av ett flertal vattenskador på taket.

 

Klagomålen upphörde snabbt när luftrenare installerats

 

2011 tog kommunfullmäktige i Skara beslut om att bygga en ny högstadieskola på Teglagärdet. För främst lärarna på Teglaskolan innebar det sex års väntan på att det skulle få en bättre inomhusmiljö. Problemen med inomhusluften på Teglaskolan blev allt värre berättar Anders Svärd som är enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun.

”2015 hade situationen blivit väldigt problematisk. Klagomålen från personal tilltog och många hade problem med allergiska besvär som torra ögon, torrhosta och kroppar som kliade. Samtidigt var det två år kvar innan Viktoriaskolan skulle stå klar och vi stod inför svåra beslut.  En renovering av taket skulle kosta stora belopp samtidigt om vi snabbt ville förbättra situationen för både personal och elever”, säger Anders Svärd.

 

skara genano

Daniel Bengtsson, Genanos inomhusmiljöspecialist och  Anders Svärd, enhetschef vid Förvaltningen för Service & Teknik på Skara kommun
 

Luftrening istället för dyr renovering 

 

Vid den här tiden hade Anders ingen kunskap om Genanos luftreningsteknik, men det skulle snart förändras. Av en tillfällighet etablerades en kontakt med en av Genanos inomhusmiljöspecialister.  ”Det var mer tur än skicklighet att jag fick den här kontakten. Från början hade jag nog lite betänkligheter om luftreningen verkligen skulle vara rätt lösning, men jag fick snabbt ändra uppfattning. Efter att luftrenare placerats ut i de värst drabbade delarna av skolan upphörde klagomålen omgående”.

 

För Skara kommun innebar Genanos lösning med luftrenare att man kunde erbjuda skolpersonal och elever en kraftig förbättrad inomhusmiljö fram till att Viktoriaskolan skulle stå klar, och att man slapp stora renoveringskostnader.

 

”Vi uppskattade att en renovering av Teglaskolans tak skulle gå på närmare två miljoner kronor. Med Genanos luftrenare behövde vi inte göra den renoveringen. Det var givetvis väldigt positivt men minst lika viktigt är att vi fick en lösning med luftproblemen. När jag blickar tillbaks på de problem vi hade har jag också insett hur viktigt det är att ha en bra dialog med skolpersonalen. Det tillsammans med luftreningen gjorde att det som vi såg som en nödlösning blev en riktigt bra lösning!”

 

 

Båstads kommun tittade på Skara kommun och valde Genano – Ren Luft som Tjänst

 

För Genano har åren efter projektet i Skara inneburit fortsatt expansion och utveckling av den helhetslösning för luftrening som idag går under varumärket Genano – Ren Luft som Tjänst. Skolsektorn är idag ett minst lika viktigt marknadssegment som 2015 och viktiga kundkategorier är också sjukvården, äldreomsorgen och privata arbetsgivare som vill försäkra sin medarbetare om bra arbetsmiljöer med ren luft.

 

Daniel Bengtsson är en av Genanos inomhusmiljöspecialister och han kan berätta om ett allt större intresse från kommuner som har problem med inomhusluften i främst äldre skolor.

”Några exempel på kommuner som vi hjälpt de senaste åren är Lysekils kommun, Båstads kommun, Krokoms kommun, Åre kommun och Avesta kommun. Att intresset för Genano – Ren Luft som Tjänst växer är givetvis väldigt roligt, och samtidigt vet vi att det finns många fler kommuner där vi skulle kunna göra viktiga insatser för att både förbättra inomhusmiljön och spara kostnader. Det handlar både om att minimera renoveringskostnader, undvika dyra evakueringar och som i Skara att överbrygga tiden fram till att en ny skola står klar”, säger Daniel.

 

Precis så var situationen för Båstads kommun där en ny skola ska stå klar 2022 och ersätta Västra Karups skola där man i flera år haft problem med dålig inomhusluft. Ansvariga i Båstads kommun fick höra talas om Genanos lösning för Skara kommun och tog sedan beslut om att välja Genano – Ren Luft som Tjänst. Resultat: en snabb förbättring av inomhusluften och man slapp på så sätt att genomföra en omfattande evakuering till tillfälliga lokaler. Besparingen uppskattades till ca 3 miljoner kronor.

 

Med symtomundersökningar blir skolpersonalen  en mätare av inomhusluftens kvalitet

 

Genano – Ren Luft som Tjänst är en steg-för-steg modell på vägen mot att förbättra luftkvaliteten i utsatta lokaler. Två viktiga delar av tjänsten är provtagningar och symtomundersökningar. Genom provtagningar får man besked om förekomsten av partiklar och emissioner som kan orsaka ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Symtomundersökningarna gör personalen delaktig i arbetet med att förbättra inomhusmiljön. De blir helt enkelt en mätare av luftkvaliteten och får en möjlighet att berätta hur de påverkas av inomhusluften.

 

Hos Genano är det Anna Adamsson som ansvarar för symtomundersökningarna. Anna är leg. sjuksköterska och har sedan många år ett starkt engagemang för hur inomhusluften kan förbättras på exempelvis skolor, inom sjukvården och äldreomsorgen.

”Vår undersökning är helt anonym och tar bara några minuter att göra på en dator eller mobil. Jag har många gånger sett hur viktig undersökningen är för exempelvis skolpersonal. Man upplever att man verkligen blir sedd och hörd, och för arbetsgivare är det många gånger också viktigt att få en bild av hur personalen påverkas av inomhusmiljön innan och efter att luftrenare installerats. Min förhoppning är att många fler skolor ska utnyttja denna möjlighet”, avslutar Anna Adamsson. 

 

Anna Adamsson_25.2.2021

Anna Adamsson, Leg. Sjuksköterska
 
 

---

 

Kontakta oss!

 

Kontakta någon av våra inomhusmiljöspecialister för mer information, eller lämna dina uppgifter så tar de kontakt. 

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning